måndag, juli 11, 2016

Jag ärekränks som "brun", vad säger SSU?

Jag skrev ett blogginlägg och länkade till en debattartikel i GP av Rolf Ahlsén.

"Det är rimligt att som i andra länder oxå ange brottslingars bakgrund och inte hymla. Det är relevant att polis, media och SCB ger mer saklig information idag kring brott som begås och sammanställer rimlig statistik kring detta.
Jag menar att den nuvarande sekretessen faktiskt motverkar sitt syfte, många tror att de flesta våldsbrott begås av personer med utländsk bakgrund, och så är det ju inte.
Brottsförebyggande rådet tog senaste gången fram statistik kring detta 2005 och har varken av alliansregeringen eller nuvarande regering fått något uppdrag att göra det i dagens verklighet. Det gör att kunskap om detta saknas vilket är anmärkningsvärt.
Jag anser att regeringen snarast bör uppdra åt BRÅ att ta fram en ny rapport, och uppdra åt Polisen och SCB att återgå i riktning mot tidigare principer. Hur långt, det får man bedöma."

Jag står för vad jag skrivit och diskuterar gärna kring detta i sak. Det var naturligtvis syftet med mitt blogginlägg.

På bloggen "Alliansfritt Sverige" skiver SSSU:aren Ida Harju Håkansson. Med anledning av detta mitt blogginlägg  gör hon den oerhörda beskyllningen att jag är "den bruna riksdagsledamoten", "Centerpartiets brunaste riksdagsledamot". 

Hon beskyller mig alltså för att vara typ fascist eller nazist. Det är en sanslös och oerhörd beskyllning som naturligtvis är helt grundlös och djupt ärekränkande. 

Ida Harju Håkansson vill ta heder och ära ifrån mig. Det handlar om ärekränkning och härskarteknik och smutskastning av den allra värsta sort. Jag trodde att debattklimatet i Sverige hade blivit öppnare men här är en backlash. Jag vet hur svårt det är att agera juridiskt i sådana här frågor och börjar därför med att fråga SSUs ordförande om man accepterar sådana här lögner och smutskastningar från sina medlemmar på politiska motståndare? Eller rakt på sak, tar SSUs ordförande avstånd från Ida Harju Håkanssons exempellösa beskyllningar eller står man bakom dem?

Och till Ida Harju Håkansson. håller du fast vid din smutskastning eller backar du och ber om ursäkt?

(OBS! Jag talar för att Sverige ska närma sig den praxis som övriga nordiska och EU-länder har i dessa frågor, och som Sverige hade tidigare, inget annat. Förtalet av mig drabbar alltså i än högre grad dessa länder.)