söndag, augusti 19, 2018

Alltfler debatter mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet..

Annie Lööf och Jonas Sjöstedt åker land och rike runt och debatterar. De är oense i sak men respekterar varandra och varandras partier. Typ.

Nu ska min kollega på riksdagslistan i Östergötland Muharrem Demirok diskutera med Vänsterpartiets riksdagsledamot här Linda Westerlund Snecker den 22 aug i Linköping. 

Jag slits av motstridiga känslor kring att diskutera alltmer med Vänsterpartiet. Naturligtvis behöver detta socialistiska parti med kommunistiska rötter starkt kritiseras. Samtidigt innebär ju allt fler samtal med dem att de legitimeras, typ.

Så här formulerar Muharrem inbjudan:
"Muharrem Demirok
Är du också trött på att valrörelsen bara verkar handla om käbbel? Du sa si och du sa så. Ja, då kanske detta är något för dig?
Vi skiljer oss åt i väldigt många frågor och är oftast oeniga i sakfrågor, men vi är eniga om att det politiska samtalet bär oss framåt och att det ska ske med respekt för varandra. Här bjuder vi in till en samtalskväll, där du får vara med och prata om samtiden och framtiden."

"POLITISK SAMTAL UTAN KÄBBEL MEN MED ÖL!"
Välkommen till ett politisk samtal utan käbbel med Centerpartiets riksdagskandidat Muharrem Demirok och Vänsterpartiet riksdagsledamot Linda Westerlund Snecker.
En kväll som ägnas åt samtal om samtid och framtid mellan ideologisk helt olika partier som ändå har en hel del gemensamt. 
Politik handlar om att lösa samhällets utmaningar, inte häftiga tidningsrubriker. Men det är också skillnad på att rösta center och på att rösta vänster. Din röst är viktig och politik blir alltid roligare med öl!
Alla är välkomna! Ingen anmälan behövs."

Jag delade inbjudan med denna kommentar: 

"Jag delar gärna detta politiska samtal, men är egentligen lite tveksam till att legitimera Vänsterpartiet genom alltför nära samröre..Det är ju ett parti med kommunistiska rötter som har kvar mycket socialism och avskaffa kapitalismen och vars ungdomsförbund lär vara rätt samhällsomstörtande. Så visst behövs tuff debatt. 

Sen har jag ju lite svårt för Linda Snecker som har benämnt centerpartiet som "rasistcentern" och mig som rasist."

Några andra medskick till samtalskvällen kan vara denna genomgång av Vänsterpartiets kommunistiska rötter som Magnus Utvik gör i denna bok, Partiet på kant med (V)erkligheten - En historia om Solidaritet.
Även i TV4:s morgonprogram. Och här skriver förre partimedlemmen Magnus Utvik själv i Expressen.

Vänsterpartiets syn på demokrati har genom tiderna varit förfärlig. Den verkar inte vara något vidare än idag med central- och toppstyrning, t ex när Amineh Kakabaveh förbjuds att personkrysskampanja av partistyrelsen...

Anders Gustafsson i BLT skriver väl om Vänsterpartiets socialism och avskaffande av kapitalismen.

Dan Olofsson skriver kraftfullt på  DN Debatt om Vänsterpartiets orealistiska, populistiska  och farliga politik (bakom betalvägg men DN skulle väl låsa upp..).

Benjamin Katzeff Silberstein skriver i en ledare i SvD lika kraftfullt om Vänsterpartiets nesliga historia i förhållande till kommunistdiktaturer världen över.

Jonas Sjöstedt skickade gratulationstelegram när Maduro blev president i Venzuela efter Chavez. Venezuela är nu ett land i spillror. 

Vänsterpartiets politik skulle snabbt kross Sveriges ekonomi, med chockskattehöjningar på företag och personer, med enorma statsutgiftsökningar för sextimmars arbetsdag, för massor av överbud på alla samhällssektorer.

Tillagt aug 20 kl 22:

Fråga till Linda W. Snecker:

Du kallade mig hösten 2015 för "rasistcenterns Staffan Danielsson". Orsaken var att jag ansåg att medicinska åldersbedömningar behövde göras när åldern på ensamkommande asylsökande var osäker, liksom i övriga EU-länder. Samt att jag också ansåg att en hel del ensamkommande uppgivit för låg ålder, därtill uppmanande av sina flyktingsmugglare.

Båda dessa mina uppfattningar delas idag vad jag vet av alla partier i Sveriges riksdag, möjligen undantagandes Vänsterpartiet.

Linda Snecker har inte tagit tillbaka sin oerhörda anklagelse mot mig, endast sagt att hon kanske borde använt begreppet "främlingsfientlig mytskapare" istället.

Anser alltså Linda Snecker att 7 av riksdagens politiska partier är rasistpartier som ägnar sig åt "främlingsfientligt mytskapande"?

Om ja, då har hon samma uppfattning om dem och mig.

Om nej, då borde hon rimligen ta tillbaka sina totalt obefogade beskyllningar mot mig och oförbehållsamt be mig om ursäkt.