onsdag, februari 20, 2008

Ta ansvar för länet, Corren och NT

Östergötlands två stora tidningar, Corren och Norrköpings Tidningar, ska gå ihop. De har redan var sin mycket starka ställning i västra respektive östra Östergötland, nu får de gemensamt detta i nästan hela Östergötland.

Jag har med anledning av detta skrivit bilagda debattartikel, som idag publiceras i Corren, hoppas NT tar in den också:

NT/Correns ansvar för Östergötland!

Det råder en bred enighet i Östergötland att länet måste samverka och arbeta tillsammans för att utvecklas, tillväxa och klara konkurrensen från andra regioner. En avgörande pusselbit för detta är att de två stora kommunerna Linköping och Norrköping ökar samarbetet med varandra och med övriga kommuner.

En avgörande faktor för att komma varandra närmare och lära känna varandra är att veta om varandra. Jag bor i Bankekind 1,5 mil från Linköping och 4 mil från Norrköping. Jag läser i min lokaltidning med intresse om hela västra och södra Östergötland, men nästan inget om Östra Östergötland. Jag har i decennier – tillsammans med många andra – drivit på de två stora tidningarna att skriva mer om även den andra delen av länet i sin tidning. Ett minimikrav vore ju rimligen att jag som läsare kunde läsa lika mycket om Norrköping och Östra Östergötland i Corren, som om t ex Mjölby eller Åtvidaberg eller Ödeshög. Och vice versa i NT.

Men så har aldrig blivit fallet, det verkar stört omöjligt. Jag befarar att orsaken har varit att tidningarna vaktat sina dominerande ställningar inom respektive område, med tillhörande prenumerations- och annonsintäkter.

Detta osynliggörande av vad som händer i den andra halvan av länet har bidragit till de spänningar och missförstånd som ibland har funnits i länet, och till att länet inte fungerar så bra tillsammans som det borde göra. Om jag inte känner till allt det som händer i Norrköping vad gäller näringsliv, handel och kultur, då åker jag nog inte dit fastän det ligger bara en halvtimme bort. Och vice versa.

Nu lär tidningarna få samma ägarskap. Det kan nog vara bra.

Jag vill starkt hoppas att detta också kommer att innebära att de båda tidningarna nu äntligen kan ge mer utrymme åt vad som händer i den andra halvan av länet, till gagn för hela länets utveckling på olika områden!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)