torsdag, januari 03, 2019

Ta fingeravtryck och samkör register!

Att inte regeringen eller riksdagen vidtagit kraftfulla åtgärder för att omöjliggöra falska personuppgifter är obegripligt. Ta fingeravtryck och samkör register!

Sex män från främst Uzbekistan häktas för förberedelse till terrorbrott. De har sökt uppehållstillstånd och kanske asyl i Sverige, en av dem har flera pass och körkort med personuppgifter.

Det är många tusentals personer, i hög grad asylsökande, som utan pass från hemlandet får uppge ålder själva, vilket inte alltid stämmer. Det finns de som uppger olika identiteter och kan utnyttja det för att t ex få dubbla ersättningar mm.

Svenska pass är också efterfrågade för att t ex kunna användas för att användas för att ta sig till Sverige, mm.

Sverige ligger internationellt högt, skulle jag tro, med hur många pass som anmäls förkomna så att man får ut ett nytt pass. Bloggaren Lars Wilderäng (Cornucopia) är kritisk. Åtgärder har vidtagits men mer behövs. Expressens Anna Dahlberg skriver som vanligt bra om detta.

Likaså är Sverige märkligt naivt när man inte tar fingeravtryck och liknande på alla som söker asyl och arbetstillstånd osv, och inte heller samkör register för att avslöja de som uppger flera identiteter och alltså kan söka asyl under olika namn, erhålla bidrag i olika namn osv. Nuri Kino belyser detta missbruk väl i en artikel i SvD. Likaså Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet.

Sverige och ansvariga myndigheter och politiker är märkvärdigt passiva i dessa frågor. Skärpning!

Att inte regeringen eller riksdagen vidtagit kraftfulla åtgärder för att omöjliggöra falska personuppgifter är obegripligt. Ta fingeravtryck och samkör register!