lördag, augusti 25, 2012

Bra alliansbesked om JAS Gripen och höjd försvarsbudget!

Alliansens 4 partiledare ger idag klara besked om JAS Gripens uppgradering och om en därtill kopplad höjning av försvarsbudgeten idag på SvD Brännpunkt!

Sveige ska anskaffa 40-60 JAS Gripen.

Och försvarsanslaget höjs med 300 miljoner kronor 2013 och 2014, därefter med 200 mkr.

Det här är bra besked från alliansen, inte minst för mig och Centerpartiet som sedan länge argumenterat i båda dessa riktningar.

Partiledarna redovisar motiven för att Sverige ska fortsätta att basera sitt  moderna flygvapen på ett uppgraderat JAS Gripensystem som kan mäta sig med utvecklingen i vår omvärld

"Ett alternativ vore att köpa in flygplan från annat land. Denna möjlighet har analyserats. Analysen visar att det som är mest effektivt ur flera aspekter är att tillsammans med Schweiz anskaffa nästa generations Jas Gripen. Vi får därmed ett av världens mest moderna stridsflygplan till ett bra pris."

Beslutet baseras självfallet på försvarets behov men har också viktiga spin off-effekter.

"Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga, men också positivt för svenska jobb, svensk export och svensk forskning och utveckling. Försvarsindustrin, inklusive underleverantörer, sysselsätter dessutom i dag upp emot 100 000 personer i Sverige. Produktion sker på ett 70-tal orter i Sverige, bland annat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik."

"Utvecklingen av svenskt stridsflyg har inneburit mycket för svensk forskning. Forskningen har gett upphov till kontinuerlig teknikutveckling och innovationer som idag har civila tillämpningsområden. Vidareutvecklingen av Jas blir särskilt viktig för svensk strategisk forskningskompetens och spjutspetsteknologi. Sverige kommer fortsatt att vara ett av få länder i världen med kapacitet och kunnande för produktion av kvalificerade stridsflygplan. "

Med detta förslag i regeringens höstbudget är jag övertygad om att det finns goda förutsättningar för ett brett stöd i riksdagen.

Sverige har idag ca 100 JAS Gripen C/D. Försvarsmakten  har genom ÖB efter mycket ingående analyser bedömt behovet av ett modernare stridsflyg som angeläget och har föreslagit att 60-80 JAS Gripen E/F ska anskaffas.

Regeringen har, säkert efter en intern dialog, nu landat i intervallet 40 till 60 plan och en därtill kopplad höjd försvarsbudget på flera hundra miljoner kronor. Siffran 60 är alltså gemensam för både ÖB och regeringen och jag hoppas att riksdagens kommande beslut kan landa där någonstans.

Min förhoppning är givetvis också att detta viktiga regeringsbesked ska kunna bädda för att ytterligare länder väljer samma framtidsinriktade lösning för sina flygvapen som Sverige och Schweiz.