måndag, april 22, 2013

Ryska bombplan över Östersjön..

Svenska Dagbladet rapporterar idag om ryska stridsflygplans rörelser på internationellt luftrum över Östersjön den 29 mars på natten.

Försvarsanalytikern Johan Tunberger är kritisk, vilket ofta är fallet. Försvarsutskottet ordförande Peter Hultqvist  ser mycket allvarligt på det inträffade liksom Allan Widman (FP).

Försvarets insatschef Anders Silwer säger i Expressen-TV att man ansvarar för insatsberedskapen efter vilken bild som finns över längre tidsperioder, och det är inte så att vi agerar för varje enskild händelse.

Flottiljchefen Fredrik Bergman på F21 i Luleå tonar ner frågan och tycker att nuvarande jaktberedskap är rätt rimlig.

Även utrikesminister Bildt reagerar lugnt.
 På internationellt luftrum pågår alltid flygrörelser, även militära. Ryssland är en stor aktör öster om oss, och deras flygvapen uppträder regelmässigt i luftrummet. Deras verksamhet har ökat och ryska bombplan flyger åter över Östersjön, på dagtid och nu även nattetid.
Sverige har ett starkt flygvapen som bl a har den viktiga uppgiften att dygnet runt förhindra kränkningar av svenskt luftrum.

Den 29 mars inträffade ingen kränkning, men svenskt stridsflyg gick inte upp för att indentifiera planen på internationellt luftrum. Det inträffade bör noga analyseras, har våra regelverk följts och hur ska de utformas framöver.