torsdag, oktober 12, 2006

mindre prat och mera verkstad!

Jag är glad över mina två "oppositions- och inlärningsår" i riksdagen med ersättarplatser i skatte- och i trafikutskottet. Två utskott med många propositioner och massor av motioner och många kammardebatter. I opposition är det också enklare att profilera sig genom att ställa frågor och interpellationer till regeringen, och att lägga många enskilda motioner.

Nu är Alliansen vid makten, och ska kunna gemonföra mycket av det som jag och andra motionerat,frågat och interpellerat om. Så det blir mycket mer av jobb innan riksdagsbesluten med att delta vid utformingen av regeringens förslag och att lotsa dem genom riksdagen, än att motionera, fråga och interpellera. Skulle jag tro.

Så utskottsplatserna. Mycket viktigt, för det avgör vad man kommer att i hög grad arbeta med under mandatperioden. Jag var tidigare ersättare i skatteutskottet och i trafikutskottet, och trivdes mycket bra med det. Innan dess har jag ju främst utanför riksdagen drivit lantbruks- och landsbygdsfrågorna.

Nu får jag en ny spännande plattform för bla dessa frågor genom att jag blivit ordinarie ledamot i EU-nämnden. Regeringen överlägger med EU-nämnden inför sitt agerande i Bryssel i olika frågor. Detta sker nästan varje fredag och är alltså arbetstungt med många frågor och mycket att läsa in och ta ställning till.

"Mitt" utskott blir nu försvarsutskottet, som ordinarie ledamot. Också det en spännande utmaning. Tunga och viktiga frågor med allt mer fokus på internationella fredsinsatser utifrån det inte så jättestora men tekniskt mycket framstående försvar vi har. Också andra tunga områden kring katastrofberedskap och samhällets sårbarhet m.m. Mycket av arbetet i utskottet är att nära följa det viktiga arbetet i den största myndigheten vi har i Sverige, vårt försvar, medan riksdagsdebatterna blir färre.

Så därför... Jag kommer säkert att rasa i tidningarnas topplistor på volymen motioner, frågor, interpellationer och inlägg i riksdagen...

Orsaken är enligt ovan, Alliansen regerar och försvarsutskott och EU-nämnd är mycket arbete men mindre prat...

Jag ser fram mot det!

Kriminella barnvaktsköparsvenskar..??

förra inlägget citerar först ett avsnitt i Dagens Nyheters ledare idag, sedan några kommentarer från mig.

Jag vet inte om vi ska hylla just dem som bara har levt bakom stängda dörrar...Eller om just dessa personer är bäst kvalificerade att leda det samhälle som vi alla utgör och finns mitt i?
Självfallet finns det gränser där man bryter mot våra skattelagar och -principer. Men det blir fel om dessa gränser sätts så att nästan alla kan utmålas som skattefuskare, det handlade min kommentar om.
"De flesta medborgare har någon gång brutit mot lagen: kört för fort, köpt kvittolösa tjänster, fört in en flaska sprit för mycket genom tullen. Motiven är för det mesta låga - snålhet, lättja, brådska - och står sig illa i eftertankens kranka blekhet. Men dessa överträdelser speglar mer människans ofullkomlighet än ett kriminellt temperament.

Vi bör för all del hylla de oförvitliga medborgare som aldrig har trampat över gränsen. Men det är inte särskilt förnuftigt att göra varje regelbrott till en diskvalifikation för en förtroendepost i samhället."

Tv-licensen, där har Stegö bekymmer. Visserligen bör systemet ändras, t ex kostnaden läggas in i statsbudgeten eller ett bättre utformat system utvecklas där centerpartisten Bengt Walla i Linköping har sedvanligt intressanta tekniska lösningar. Men har vi systemet ska man betala.

Däremot blir det konstigt om man kriminaliserar varje byte av tjänst mellan människor i vardagen, t ex om man betalar för någon kvälls "barnvakt" ibland. Om vi bara ska rekrytera ministrar och riksdagsledamöter bland människor som när man anlitat barnvakt någon enstaka gång har tagit personuppgifter och betalat in arbetsgivaravgifter och ev skatt, då blir inte urvalet så stort. Det är väl Lars Ohly och några skattefundamentalister till som kan komma ifråga..?