lördag, mars 18, 2017

Rimliga regler för de med mindre brister i sitt synfält - 15.

Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de 10.000- eller 100.000-tals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts till transportstyrelsen av läkare som har anmälningsplikt, ska kunna behålla eller ta körkort efter utvidgad uppkörning och/eller prov i körsimulator.

Idag ställer transportstyrelsen strängast krav i världen på de med mindre brister i sina synfält som rapporteras till transportstyrelsen från läkarna, medan alla de mångdubbelt fler, ofta äldre, som har samma brister men som inte gått till läkare, obehindrat kör vidare utan att tranportstyrelsen bedriver någon uppsökande verksamhet alls.

Under decennier har några ledande personer på transportstyrelsen tillåtits sätta en extremt hög ribba för även de med mindre brister i sitt synfält, som om de varit medborgare i andra länder där ofta hade fått behålla sina körkort.

Norge har tex mindre trafikdödade per miljon invånare än Sverige trots att där inte finns någon körsimulator och rejäla uppkörningsprov kan göras över hela landet. Sverige kräver sedan länge att synfältsdrabbade ska klara extremt höga krav i syntestmaskiner, under oerhörd stress och med huvudet fixerat, medan körprov förbjudits.

100- och tusentals människor med mindre brister i sitt synfält har på grund av transportstyrelsens rigida stränghet fråntagits sina körkort trots att de ser bra, något som ofta väcker desperation och trauman, företag och sommarstugor får säljas och rörelsefriheten begränsas mycket starkt.

Internationella forskare förstår inte vad Sverige håller på med, liksom även ledande trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare.

Jag interpellerade dåvarande trafikminister Svärd i december 2012, som öppnade för att prov med körsimulator var på gång. (Norge har som sagt ingen..). Den är med högt uppställde krav nyligen igång i Linköping och nära hälften har klarat kraven. Detta visar ju hur många som felaktigt har berövats sina körkort under flera decennier.

Det är bra att körsimulatorn har kommit igång men kraven för den behöver utvärderas, och Sverige måste snarast liksom andra länder tillåta uppkörningsprov för de med mindre brister i sitt synfält.

Jag har lagt en motion som nu behandlas i trafikutskottet och jag ställer nu en interpellation till trafikminister Anna Johansson. Jag påminner där om att S- och MP-gruppen i trafikutskottet våren 2014 reservationslöst ställde sig bakom min motion om att regeringen snarast skulle låta en utredare granska Sveriges regelverk i en internationell jämförelse,  samt i beaktande av kritiken från trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare i Sverige. S- och MP-gruppen förtjänar att hedras för sitt mod i denna rättvise- och rättssäkerhetsfråga.

Jag vill i motionen och interpellationen att nuvarande regering låter granska transportstyrelsens regler genom att t ex en utredare tillsätts, i syfte att svenska regelverk inte ska vara strängast i världen med i princip noll effekt på trafiksäkerheten, utan anpassas till internationell standard, t ex som i Norge.

Jag anser också att dagens ledning på transportstyrelsen ska ta initiativ till en sådan granskning.

Och jag hoppas att undersökande och grävande journalister på Uppdrag Granskning eller Kalla Fakta eller på vilken seriös tidning eller etermedia som helst granskar denna skandal, tycker jag, som fortfarande pågår.

De har tillgång till allt material de behöver, skulle jag tro, genom att jag har gjort 15 blogginlägg, varav detta är det sista, som redovisar den orätt som har begåtts mot så många som ser bra men har mindre brister i sitt synfält när de berövats sina körkort, medan de i andra länder hade fått behålla dem.

Medan de förlorat den frihet som ett körkort innebär kan alla de från andra länder som kan uppvisa ett körkort, oavsett kvaliteten på det, obehindrat köra i Sverige varav många inte skulle haft något körkort om de svenska reglerna hade tillämpats.

Jag hoppas att dessa blogginlägg och denna interpellation ska få transportstyrelsen och regeringen att agera!

Här är länkar till de 14, utöver detta, blogginläggen med en rubrik till vart och ett:

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 1.
Min interpellation dec 2012 samt min motion sept 2016 samt en del länkar

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 2.
Länkar till JO-anmälan mot de ansvariga på transportstyrelsen för de alltför stränga reglerna från mig och 2 drabbade och engagerade personer, Thomas Hammarström och Daniel Lindgren.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 3.
Länk till trafikutsottets betänkande våren 2014 där S- och MP-grupperna ställde sig bakom min motion och ville tillkännage till regeringen att låta utreda denna fråga.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 4.
Länk till bl a Facebookssidan Rättvisa körkortskrav som Thomas Hammarström startat och där deras verklighet som fråntas sina körkort, och de stränga reglerna, väl beskrivs.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 5.
Länk till IP 2012 med professor Kjell Ohlsson som kritiserar de fixerade syntestmaskinerna och sambandet mellan dem och bilkörning.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 6.
Länk till kritiska synpunkter från en ledande svensk ögonläkare mm.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 7.
Synpedagogen och hedersdoktorn mm Krister Inde skriver om synfältsfrågan och simulatortest och internationell forskning, bl a till riksdagens trafikutskott.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 8.
Krister Inde utvecklar sina synpunkter och hänvisar till internationell forskning och praxis i olika länder mm, vilka inte ger Sverige något stöd för sin extremt stränga hållning.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 9.
Krister Inde träffade vi en internationell konferens en ledande norsk myndighetsperson som intervjuas, och där körkortstestet bygger på praktiska uppkörningsprov i hela Norge.

Rimliga körkortsprov för de med mindre brister i sitt synfält - 10.
Krister Inde intervjuar professor Joanne Wood från Australien, där man gör praktiska körprov, hon riktar stark kritik mot Sverige.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 11.
Privatpersonen Johan Ursjö, själv berörd, gör en kritisk genomgång av de syntestmaskiner som transportstyrelsen helt förlitar sig på mm

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 12.
Riksdagsledamot Leif Pettersson har förtjänstfullt arbetat med dessa frågor i flera år och kritiserar här att transportstyrelsen ej kontrollerar syn upp i åren (på andra än de med uppdagade brister i synfältet..).

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 13.
Publicisten Bertil Torekull, och en anonym som drabbats, berättar om hur de drabbats. De representerar många som desperat kämpar för friheten att köra bil, de ser bra men har mindre brister i sitt synfält och transportstyrelsen är kompromisslös.

Rimliga körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 14.
Mina synpunkter på VTIs körsimulator, i grunden ett stort steg framåt, men sannolikt för högt satta krav, initierade av transportstyrelsen.