lördag, februari 28, 2009

EU-nämnden i Zagreb

Uppdraget i EU-nämnden är intressant, alla frågor där svenska ministrar nästa vecka förhandlar om i Bryssel måste förankras fredag förmiddag i Stockholm vid EU-nämndens möte.

I fredags var Andreas Carlgren och Lars Leijonborg där. Maud Olofsson skulle komma men hade säkert en rad deltagare i en interpellationsdebatt och blev mer och mer försenad. Till slut kom hennes statssekreterare Jöran Hägglund istället.

Söndag-måndag besöker en delegation ur EU-nämnden Kroatien, med stor sannolikhet EUs nästa medlemsland. Att de sätter värde på besöket från Sverige är uppenbart, vi får under ordförande Anna Kinberg-Batras ledning träffa både utrikesminister Jandrokovic, premiärminister Sanader och president Mesic´.

Det ska bli intressant. En högaktuell fråga är konflikten mellan Kroatien och Slovenien om hur deras gräns ska gå i Adriatiska havet söder om Trieste där Slovenien tränger sig ut till havet på en lite sträcka mellan Italien och Kroatien.
Jag återkommer med rapport.

fredag, februari 27, 2009

Låt Lena Lyfta Centern i EU-valet!

EU-valet närmar sig.
Centerpartiet har ett bra val program - Vårt Europa.

Vi har den sannolikt mest respekterade och framgångsrika svenska EU-politikern genom Lena Ek.
Hon har varit en av huvudförhandlarna i EU:s omfattande klimatpolitik. Nu förhandlar hon EU:s energipaket. Hon är vice ordförande i den liberala gruppen i Europaparlamentet.

Centerpartiets lista till Europaparlamentet är också mycket stark. Partiet lyfter fram de fem första namnen som ger bredd och kvalitet; Lena Ek, Kent Johansson, Abir Al-Sahlani,Marie Wickberg och Håkan Larsson.

Dessa driver var sin personvalskampanj med olika inriktning, och får visst stöd av partiet.

Så långt är allt gott och väl!

Men det saknas en professionell satsning, tycker jag. Lena är den centerpartist som är landskänd i EU-frågor och som gjort ett så lysande jobb. Vi klarar inte att lyfta fem personer på riksnivån till väljarna, klarar vi en är det bra. Lena är det givna valet, hon bör lyftas fram i kampanj och annonser. Lena drar röster till centerpartiet och bäddar för 1-2 ytterligare centerpartister till EU-parlamentet. Detta gagnar alla fem toppnamnen och hela listan!

Skulle centerpartiet avstå från att fullt ut använda Lenas kvaliteér för att göra ett så bra EU-val som möjligt, till gagn för partiet och för alla personvalskandidater, skulle jag bli mycket besviken.

Alltså, fem starka kandidater med olika målgrupper som intensivt personvalskampanjar! Men en tydlig toppkandidat som lyfts fram för att dra så många röster som möjligt till centerlistan!

Jag vill se en stark, modig och professionell EU-kampanj från centerpartiet i vår!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag, februari 24, 2009

Reformera LAS! Avskaffa arbetsmarknadens klassamhälle!

Ungdomar, invandrare, lätt handikappade brukar ibland kallas "svagare grupper" på arbetsmarknaden.

Genom avtalsförhandlingarna har skillnaderna i lönenivå mellan dessa med ofta lägre utbildning och arbetslivserfarenhet, och med erfaren arbetskraft, pressats ihop. En ungdom eller invandrare får alltså en ingångslön som är relativt "hög" och inte så långt ifrån de med många år i yrket.

Vad bra, kan man tycka.

Problemet är att dessa hägrande jobb med hyggliga ingångslöner förvägras så många i dessa grupper.

Dels kostar de rätt lika med den mer erfarn arbetskraft som också söker de lediga jobben, och dels så finns ju Lagen om Anställningsskydd (LAS) som ger livslång rätt till ett fast arbete..., om man får ett fast arbete och blir etablerad på arbetsmarknaden.

Detta har mängder av ungdomar och invandrare dyrt erfarit genom att år efter år tvingas att stånga sig blodiga för att få sitt första fasta jobb, genom att år efter år söka otaliga jobb men bli förbigångna av de som redan etablerat sig.

Dessa å sin sida, som en LAS-tryggad rätt till ett livslångt jobb även om man tappar geisten och gör allt sämre ifrån sig, och som därtill tryggas av de turordningsregler som gäller vid uppsägning (även om facket regelmässigt förhandlar bort dem...).

Per Skedinger, docent i nationalekonomi, skriver ett rätt torrt med korrekt inlägg om detta på Newsmill.

Det räcker inte med flexiblare visstidsanställningar för att söka mildra det "klass-samhälle" mellan de som är inne på arbetsmarknaden, och de som klänger på dörrarna för att försöka komma in, är hans bedömning. Utan hela LAS-systemet behöver reformeras och luckras upp.

Efter det att moderaterna slängt in handduken i denna så viktiga fråga är det Centerpartiet det hänger på, att vi vågar och vill kämpa vidare för rättvisare och rimligare regelverk på arbetsmarknaden!

En annan grundbult i det arbetet är kampen för en allmän A-kassa, som idag förvägras just dem som inte kommer in på arbetsmarknaden men som omfattar dem som har lyckats med detta.

Centerpartiet slåss för Rättvisa och för de svagare grupperna. Andra vill cementera stelbenthet och orättvisa trösklar, vilket både knäcker många som förtvivlat slåss för att få jobb samtidigt som Sveriges effektivitet och konkurrenskraft försämras eftersom många hänger fast vid jobb man tröttnat på samtidigt som många hamnar i rundgång mellan arbetslöshet och tillfälliga jobb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, februari 22, 2009

Fp vill lyfta försvaret, kräver SvD...

Allan Widman är en skicklig och sympatisk försvarspolitiker, med goda kunskaper, med kontakter i försvaret och är uppskattad i media, inte minst hos SvD.

SvD är en obunden moderat tidning med stor försvarsdebatt, kritiserar starkt alliansens försvarspolitik och låter Fp formulera sina försvarskrav på ledarplats, en innovation.

Alliansen består av 4 borgerliga partier som är överens om försvarspolitiken.

I arbetet med den kommande försvarspropositionen finns en bred enighet i Försvarsberedningens rapporter, regeringens planeringsanvisningar till försvaret bygger på detta och propositionsarbetet utifrån denna grund är i full gång i regeringen med sedvanlig dialog mellan de 4 partierna vilket försvarsministern redovisar på sin blogg.

Folkpartiets utspel sker också via media, i Sälen i januari och nu i SvD.

Vilka är då kraven från Fp/SvD (lite svårt att hålla isär dem) Låt mig summera och kommentera.

* "Fp utesluter inte att mer pengar kan behövas till försvaret. Först bör man dock se över försvarsbyråkratin.."
Instämmer. Bra med återförda besparingar och realt oförändrad budget till 2014. Jag har kommenterat budgetens storlek tidigare här på bloggen.

* "Fler förband behövs. Organisera brigader."
Hur bataljonsstridsgrupper organiseras går ju att diskutera. Om fler förband och materiel kan rymmas inom uppdragna ramar, vi får se.

* "Avveckla inte stridsvagnar och artilleripjäser".
Se ovan.

* "Se till att JAS har beväpning och ledning".
Givetvis. Här har vissa besparingar gjorts av genomförandegruppen, försvarsmakten har gjort sina prioriteringar.

* Pliktlagen kommer att finnas kvar. Andelen heltidsanställd respektive kontrakterad personal återstår att bestämma".
Just det.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, februari 21, 2009

Landsförräderi i Försvaret av Sverige?

Överste Bo Pellnäs är ett starkt varumärke som en av rätt få försvarsdebattörer i Sverige. Kunnig och med erfarenhet.

Han har länge ansett att försvaret av Sverige får för lite pengar. Detta kan alltid diskuteras, och jag har själv i olika debatter lyft fram att kostnaden för vårt försvar i procent av BNP sjunkit relativt övriga länder i Norden. Därför är det positivt att finansministerns förhoppningar om 4 miljarder i besparing på försvarsmaterielen begränsades till 2,3 mdr, och likaså att mycket lite av detta fördes över till andra områden i statsbudgeten, endast 0,1 mdr. Och det är också bra att regeringen i sina planeringsanvisningar för perioden 2010-2014 utgår ifrån realt oförändrade försvarsanslag.

Nåväl, i ett debattinlägg i dagens DN tar Bo Pellnäs till storsläggan och talar om närmast "landsförräderi" när flygflottiljen i Uppsala på 1990-talet lades ned, och när nu kvarvarande verksamhet tydligen ifrågasätts av ÖB. Han vädjar till bl a mig att behålla och återskapa en stridsflygsverksamhet i Uppsala.

Han är tydlig i sina förslag:
"Stationera därför i ett första steg en ständig beredskapsrote ur flygvapnet i Uppsala. Därefter, i den takt pengar kan tillföras, bör också antalet flygplan på plats utökas. Prestige och partipolitiska blockeringar får inte längre hindra ett klokt beslut.
Av alla åtgärder för att återskapa ett nationellt försvar måste detta vara det högst prioriterade."

Det är oklart om Överste Pellnäs vill flytta en en av befintliga flottiljer i Ronneby, Luleå och Lidköping till Uppsala eller om det handlar om inrättandet av en ytterligare flottilj. Vad detta kan kosta fnyser Bp Pellnäs åt, " En ringa del av de vinster Vattenfall tjänar på kolkraftverk i Tyskland och Polen. En obetydlig del av det Svenska Spel inbringar".

Han anser också att även Gotland bör försvaras, (vilket tydligen inte är fallet idag?)

Folkpartiets ledare Jan Björklund har inte krävt fler flygplan till Uppsala men väl fler soldater och fler brigader, bevarat luftvärn och styrkor till Gotland. Sannolikt inom dagens ekonomiska ram, dessutom.

Från centerpartiets sida lyfter vi ofta fram de nationella skyddsstyrkornas (hemvärnets) stora betydelse som en grundtrygghet inom försvaret över hela landet, en resurs både vid militära och civila kriser.

Miljöpartiet vill ha försvaret i hög grad inriktat på internationella fredsinsatser, medan Vänsterpartiet förespråkar en närmast isolationistisk inriktning utan deltagande i Nato- eller EU-ledda insatser.

Riksdagens partiers försvarsbudgetar ligger mellan under 30 miljarder på sikt (MP)och på ca 39 miljarder (Allians för Sverige). Vänsterpartiet ville spara 15 mdr på tre år före årets budget, men har plötsligt minskat summan till 4 mdr på tre år. En uppvisning i försvarsvänlighet som är lika glädjande som överraskande. Och Socialdemokraterna vill spara mer på försvaret än Vänsterpartiet (...).

Mot denna bakgrund inser man att det finns enklare uppgifter än att vara ÖB i det svenska försvaret...Håkan Syrén är omvittnat respekterad och har gjort ett gott jobb innan han får det lite enklare i Bryssel (?). Vem som tar över stafettpinnen lär mycket snart visa sig.

Regeringens inriktningsproposition om försvaret kommer rätt snart. Den kommer nog främst att måla upp de stora penseldragen, men naturligtvis landar försvarets inriktning förr eller senare i konkreta beslut om var regementen och garnisoner ska vara lokaliserade. Och detta har alltid varit en mycket stor fråga i försvarsdebatten.

Jag har sett tillbaka hur tjogtals flygflottiljer med som mest 600 flygplan bantats ner till nuvarande tre med 100 flygplan. Jag har läst in avvägningarna från 1990-talet när Uppsala fick stryka på foten. Och jag ska med fortsatt uppmärksamhet noga följa den fortsatta försvarsdebatten och ta mitt eget och mitt centerpartis och allians för Sveriges ansvar för besluten på mycket stort allvar.

Jag har uppfattat om en stor enighet om att hela Sverige ska försvaras av vårt rörliga och insatsberedda försvar, alldeles oaktat var regementen och garnisoner finns i fredstid. Men visst är det också viktigt var dessa stationerings- och utbildningsplatser finns, även om ordet "landsförräderi" känns väldigt starkt när det kopplas till de ständiga lokaliseringsdiskussioner som finns och alltid har funnits.

På måndag den 23 januari kl 13 är det en särskild debatt om försvaret i riksdagen. Den ska bli sedvanligt intressant, och jag kommer bl a att nämna något av vad jag här har skrivit.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, februari 17, 2009

Anders Björck - signalspaningens och/eller integritetens förkämpe

Anders Björck har ju "alltid" funnits med i svensk politik, och hans och Carl Lidboms ordväxling vid KU-förhören är ju närmast historisk.

Hans profil som landshövding har ju också varit tydlig, och han kämpar liksom sin kollega Björn Eriksson i Östergötland för att de urgamla länen och länsresidensen ska bestå.

Nu lämnar han med buller och bång det ordförandeuppdrag i Försvarets Underrättelsenämnd (FUN) som han haft i många år. Nämnden har som bekant tillsyn och kontroll av signalspaning och Försvarets radioanstalt på sin agenda.

Anders Björck lyckas med konststycket att ge intryck både att han tycker att signalspaningen begränsas för mycket med den nya lagen, och att de integritetsskyddande åtgärderna är för splittrade och svaga....

Inte illa....

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, februari 16, 2009

Gasledningspsykos?

Ska man vara trendriktig så ska Nordstreams gasledningsprojekt genom Östersjön fördömas i alla avseenden.

Jag har min egen trend i denna fråga, och tycker att tonläget är onödigt högt. Visst måste den planerade gasledningen uppfylla stränga miljökrav, enligt den internationella havrättskonventionens krav. På samma sätt som de många gasledningarna genom Nordsjön och Svarta Havet och många andra hav förmodligen klarat detta. Östersjön är nog känsligare och den svenska regeringens miljöprövning kommer säkert att vara mycket tuffare, med rätta.

Säkerhetsaspekterna då? Ja, konventionen medger inte någon prövning av sådana. Inte heller kan ett land säga nej till fartygstrafik på internationellt vatten utanför sitt territorium. Det är möjligt att ledningen kan medföra en ökad rysk närvaro i Östersjön. Men redan idag trafikeras ju vårt innanhav av ett mycket stort antal oljetankers och andra fartyg, vars flöden t ex Ryssland kan känna ett behov av att säkerställa i olika lägen. Sverige borde också kunna kräva att få svara för tillsynen av ledningen genom Sveriges ekonomiska zon.

Innebär ökade flöden av energi - t ex elektricitet, olja och gas - i Europa genom alltmer utbyggda nätverk något positivt för fred och utveckling, eller något negativt? EU menar ju i grunden att handel mellan länder och transportvägar som knyter ihop länder är fredsfrämjande, inte tvärtom. Jag delar den grundinställningen.

Folkpartiet är ett liberalt parti liksom centerpartiet, men har länge drivit en kampanj mot gasledningen. Elkablar genom Östersjön som binder ihop elmarknaden runt Östersjön är helt OK, men en gasledning med samma syfte är illa.

Är skillnaden så stor, egentligen? Sveriges försörjningstrygghet med el förbättras genom ett utbyggt eldistributionsnät över landsgränserna, givetvis. Liksom t ex de baltiska staternas, som också är mycket angelägna om en ny elkabel genom Östersjön.

Gasledningen förespråkas av bolaget Nordstream, givetvis, men också av ett antal berörda länder, t ex Ryssland, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Frankrike m fl. Som vill öka sin försörjningstrygghet med gas.

De förväntar sig att Sveriges prövning sker enligt konventionen och rör miljön. De skulle säkert förvånas över och ifrågasätta om regeringen motsätter sig gasledningen med hänvisning till försvars- och säkerhetspolitiska skäl.

Mona Sahlin har redan sagt nej till gasledningen, trots att Sverige ju är bundet att respektera den konvention vi undertecknat. Skulle de rödgröna mot min förmodan vinna valet 2010, och gasledningsprövningen inte är klar, kommer Mona Sahlin att då få fatta beslut om denna. Skulle hennes regering säga nej till gasledningen kommer Sverige säkert att stämmas till berörd internationell domstol som nogsamt säkert skulle notera Sahlins uttalanden i opposition...

Jag tycker att socialdemokraternas agerande i denna fråga vittnar om att man knappast räknar med att få regeringsmakten efter nästa val..!

Regeringen har klokt nog inte tagit ställning i sakfrågan och därmed föregripit sin egen stränga miljöprövning. Den har därmed precis samma linje som Mona Sahlin och dåvarande s-regeringen hade fram till 2006.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, februari 13, 2009

Laddat i EU-nämnden om energi och solidaritet!

Denna förmiddag kom statssekreterare Ola Alterå till EU-nämnden inför dess samråd med regeringen inför nästa veckas ministermöte i Bryssel.

Ministerrådet ska anta den andra Strategiska energiöversynen vilken är en handlingsplan för försörjningstrygghet och solidaritet mellan länderna. I raden av initiativ lyfts åtgärder inom följande fem viktiga områden ut: Infrastruktur,externa relationer, solidaritet, energieffektivisering samt inhemska energikällor.

Regeringen har varit drivande i förhandlingen och ställer sig bakom åtgärderna.

Socialdemokraterna anmälde avvikande mening med ett grumligt resonemang att värna svensk basindustri. (Det handlar nog om Mona Sahlins märkliga uttalande att inte längre handla med el mellan Sverige och andra länder vilket det rått bred enighet kring, och som hon själv drev hårt som ansvarig minister). Mycket märkligt. Sverige är ett litet exportberoende land som förespråkar frihandel för utveckling och tillväxt. Sverige står också bakom ett tryggare EU och Europa genom en utvecklad infrastruktur för både transporter och energi m.m.

Maud Olofssons statssekreterare var uppenbart bekymrad över socialdemokraternas nya tonläge, och vädjade om besinning.
Även jag ställde några frågor utan att att få riktig klarhet Ställer inte längre socialdemokraterna upp på den mycket stora enigheten i EU att öka försörjningstryggheten med energi inom unionen. Ska Sverige återgår till ett nationalistiskt tänkande och bromsa nya elledningar mellan länder eller t o m klippa av de som finns?

Obegripligt. Ibland kan energinätverken behövas för export, men ibland för import, vid t ex tomma vattenmagasin.

Frågorna om vart socialdemokraterna är på väg under det nya ledarskapet hopas sig. Jag hoppas verkligen att den sansade tonläget i energiförhandlingarna kan vara en signal om besinning från deras sida, men jag är på intet vis säker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag, februari 11, 2009

TCO, A-kassan och internationella sanningar..,eller

Så här redovisar TCO hur A-kassan är i olika länder. Aftonbladet och många media citerar detta som sanning:

"Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är sämst bland de undersökta nordiska länderna när gäller generositet och skydd mot inkomstbortfall för medelinkomsttagare.

Den svenska arbetslöshetsförsäkringens ersättningsnivå för medelinkomsttagaren ligger bland de lägsta i de undersökta länderna. Det beror på att den har ett lägre inkomsttak än många andra länder."

Min verklighetsbild är att Sverige har en a-kassa i världsklass. Hur kan då TCO hävda att vi ligger på bara plats 15 enligt en OECD-undersökning? Och efter t ex Slovakien och Ungern, som tydligen har en väl fungerande a-kassa bättre än Sveriges...

Jag litar på att arbetsmarknadsdepartementet och andra kommer att granska och ge den hela bilden i denna viktiga fråga.

Uppenbart är att TCO väljer presentation och väljer bort vad man inte vill redovisa. Man vill visa ersättningsnivå den första tiden vid en arbetslöshet, eftersom man ju kräver en höjning av taket med runt 14.000 kr/månad, nästan en fördubbling. Vad kostar det i avgiftshöjning och statliga miljardtillskott? Att taket kan behöva höjas när inflationen verkar är en sak, att fördubbla ersättningen är något annat.

Man diskuterar inte vad medlemsavgiften kostar, hur många som omfattas och vad som gäller när ersättningen upphör. Det skulle t ex vara intressant att veta om något annat land har motsvarigheten till Sveriges "eviga" inkomstgaranti på 65 procent av 18.700 kr.

Läser man mer i rapporten visar det sig att Sverige ligger i topp i ersättningsnivå för låginkomsttagare men inte för högre inkomstlägen. TCO hävdar att de svenska ersättningsperioderna är kortare än i övriga nordiska länder.

Jag tycker att det är bra att diskutera kring verkligheten i den viktiga frågan om A-kassan, och ser fram mot en givande diskussion kring TCO:s rapport.

Jag noterar att många länder har en allmän A-kassa vilket jag ju starkt förespråkar, t ex i DN debatt i december. Jag noterar återigen att TCO inte har något hjärta för de 700.000 som år 2006 stod helt utanför A-kassan, de finns helt enkelt inte för TCO.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, februari 08, 2009

Ohly, Sahlin och Språkrör på Bommersvik - bilder!

Jag har träffat den sympatiska och kunniga miljöpartisten Annika Nordgren Christensen i försvarsberedningen. Hennes blogg om försvarspolitik är läsvärd. Hon ingår i en av oppositionens arbetsgrupper och fotobloggar från det gemensamma mötet på Bommersvik.

En sak förvånar mig, hur det minsta partiet i trion kunnat se till att när partiledarna möts och uttalar sig är det alltid 1+1+2! Det minsta partiets företrädare är alltid lika många som de två andra partiernas tillsammans...

Bommersviksbilden visar att detta förhållande gäller även vid interna överläggningar. Starkt förhandlat, Miljöpartiet!

Vad månde bliva? Kommer V och S också att "bli med språkrör"? Så att sex personer alltid ska presentera de tre partiernas politik? Eller kommer i alla sammanhang oppositionen att uppträda i relationen 1+1+2?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, februari 07, 2009

Blind tro på EU - 49 % förnybart...

Maud argumenterade väl i ekots lördagsintervju. Inte mycket, tyckte Inger Arenanader, att höja andelen förnybart i Sverige från EUs ambition för Sverige 49 procent upp till 50 procent.

Se helheten, sa Maud. Förnybar energi och el, utsläppsbegränsningar, energieffektivisering, fossilfria transporter mm.

Jag vill tillägga en mycket viktig sak. Det är utmärkt att Sverige är med i EU, och att EU driver på det förnybara. Men så enkelt som att EU sätter ett högt mål för Sverige - 49 procent - och så kommer det att bli så, så enkelt är det inte. EUs mål kommer att kräva mycket stora insatser av Sverige, och det är genom alliansens uppgörelse som verktygen för att förverkliga det stora åtagande som EU-målet innebär kommer på plats, framdrivna av centerpartiet.

Det går faktiskt att ha höga mål uppsatta och landa långt under dem, om man gör för lite. Hade en annan liberal kraft än centerpartiet fått avgöra så hade nog inte så mycket hänt, t ex.

Så det är en mycket stor framgång att det nu fastställs hur Sverige ska nå världens mest ambitiösa förnybara energimål, halva energiförbrukningen från förnybar energi!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, februari 06, 2009

Det modiga centerpartiet - och Modiga Maud!

Centerpartiet gillar inte kärnkraft, vi har fått igenom en kraftfull satsning på förnybar energi, inga skattepengar ska in i kärnkraften m.m.. Läs gärna hela uppgörelsen, om du inte gjort det, den innehåller många utmärkta drivkrafter för det förnybara som centerpartiet fått hela regeringen med på.

Klimatfrågan är den stora miljöfrågan idag, och att samtidigt avveckla både fossila energin och kärnkraften utan konsekvenser för jobb och ekonomi är mycket svårt.

Även för trion Lars Ohly, Peter Ericsson och Mona Sahlin skulle det bli en skakig resa, som jag hoppas inte kommer att lämna startpunkten.

Centerpartiet har ju accepterat att kärnkraften behövs under överskådlig tid och att verken får renoveras och uppgraderas. Jag är glad över att vi släppte årtalsexercisen och överlåter åt trion ovan att fortsätta med densamma. Skulle det vara säkrare att ersätta några äldre verk med ett nytt är det ingen stor dramatik i detta, tycker jag.

Nu drar alliansen med centerpartiet i spetsen igång med utvecklingen av den förnybara energin och avvecklingen av den fossila energin, vi drar igång omgående och vill det sig väl kostar det så mycket att eventuellt ersätta 3-4 äldre kärnkraftsverk med ett nytt att det inte blir av.

Jag gillar en handlingskraftig Allians för Sverige som tar sitt ansvar och kommer fram i även de svåra och besvärliga frågorna.

Och jag gillar ett starkt och modigt centerparti, och en dito partiledare, som driver den resultatpolitik som Sverige behöver, även om det ju innebär att både ge och ta!

Självfallet ser jag med förtröstan fram mot nästa val, för både centerpartiets och alliansens del!

Jag har stor respekt för de ärrade medlemmar som i förstone kan undra över klimat- och energiuppgörelsen. Men ser man hela bilden av vad centerpartiet har fått igenom och fått hela regeringen med på - och på hur det annars kunde stått och stampat - är jag övertygad om att förståelsen och uppslutningen bakom vad vi åstadkommit kommer att vara stark, både bland medlemmar och medborgare!

jag gillar bloggaren Henrik Alexanderssons (HAX) analys!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, februari 05, 2009

Klimatfrågan allt avgörande!

Ett starkt och samlat centerparti går till val 2010, vi har klimatfrågan överst och vi vill fortsätta att styra Sverige som en drivande kraft i Allians för Sverige.

Så är min starka målbild inför nästa val!

Den helt övergripande miljö- och energifrågan idag är att minska utsläppen av växthusgaser och dess klimatpåverkan. Grunden i denna kamp är en massiv satsning på att utveckla de förnybara energikällorna kraftfullt i Sverige och globalt. Efter 26 års - och längre - kamp för detta sedan folkomröstningen är detta äntligen på rull genom dagens historiska överenskommelse.

Jag är glad att centerpartiet haft styrkan att hålla ut och verkligen driva på i denna fråga.

Att samtidigt i den närmaste framtiden avveckla både den fossila energin och kärnenergin är inte realistiskt. På lång sikt tar de förnybara energikällorna över och kärnkraften fasas ut. Vi får leva med kärnkraften under överskådlig tid, men ju mer den förnybara energin växer till ju mer ökar förutsättningarna för att på längre sikt komma ifrån kärnkraften.

Centerpartiet har accepterat att befintliga kärnkraftverk får drivas vidare, de ska vara mycket säkra och får renoveras och förbättras. Jag ser ingen dramatik i att staten eventuellt kommer att behandla en ansökan om att enligt gällande miljölagar ersätta t ex 3 äldre reaktorer med en ny, förutsatt att detta ger miljövinster relativt alternativet att driva vidare de äldre. Samtidigt är det mycket tveksamt om detta verkligen kommer att bli av eftersom centern drivit igenom att staten inte ska finansiera någon utbyggnad.

Allians för Sverige tar sitt ansvar för Sverige och för framtiden och tar sitt regeringsansvar. Dagens historiska energiöverenskommelse bär mycket starka centeravtryck, och det är bra att regeringspartierna haft styrkan att kunna enas om framtidens energipolitik.

Nu är det upp till bevis för socialdemokraterna, för det är klart att det har ett stort värde med en bred samsyn i dessa så viktiga frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, februari 01, 2009

Bra centermöten hemma!

Fredag-lördag hade centerdistriktet i Ög en mycket bra kurs på Missmyra kursgård med m. Handikapprörelsen driver den vid sjön Risten i Åtvidaberg, fina strandpromenader och brasplats både vid sjön och vid Valberget.

Fast vi var i byggnaderna - ett antal ledande förtroendevalda från länets kommuner. Cecilia - Cissi - Andersson från "over there" diskuterade sjukvårdsfrågor med oss i en spännande dialog, min kollega från "Östra Götalandsregionen" Anders Åkesson - riksdagsledamot från Kalmar län - inspirerade oss inför lördagens diskussioner kring vårt utvecklingsprogram för länet. ("Over there" är slang för Västra Götalandsregionen där Cecilia är centerledamot i Hälso-och sjukvårdsutskottet)

Och dessa var också mycket givande, vce distriksordförande Karin Jonsson skriver om dem på sin blogg.

Lördag em hade Linköpingscentern sin kretsstämma med en bra genomgång inför EU-valet av en av våra mycket sakkunniga experter på riksdagens centerkansli, Ulrika Wienecke. Med bakgrund från riksbanken och Bryssel bevakar hon bla finans- och EU-frågor.

Vi ska ju snart utse nytt kommunalråd i Linköping efter Gösta Gustavsson, som verkat med mycket hög kvalitet och engagemang i två decennier. Gösta är ung som jag.., och fortsätter sitt engagemang, men i lite lägre fart.

I samband med det skulle också ny ordförande för kommunkretsen utses, och det blev en diskussion kring detta och en motkandidat föreslogs. Kommunkretsens ansvar och betydelse har ju ökat genom partiets nya stadgar. Pontus Knutsson var valberedningens förslag och tillhör "ungdomsgenerationen" liksom säkert det kommande kommunalrådet. Några röster förespråkade en mer erfaren kraft i detta läge, och att Pontus kunde börja som vice ordförande. Sten Persson som föreslogs avgjorde frågan genom att deklarera sin vilja att stötta centern och kretsstyrelsen, men inte som ordförande.
Så Pontus valdes med acklamation och Sten valdes in i kretsstyrelsen. En bra debatt, bra att frågan lyftes och ett bra resultat. Kretsstyrelsen fick gott stöd men kände säkert också av förväntningarna inför det kommande året.

Jag föreslog som vanligt att medlemmarna i kretsen - 700 st! - skulle ständigt erbjudas att anmäla sina epostadresser, och att kommunalråd, kretsordförande osv regelbundet skulle skicka ut lägesrapporter.