torsdag, mars 29, 2012

Kommentar till Sten Tolgfors avgång

Jag har som ledamot i försvarsutskottet samarbetat nära med försvarsminister Sten Tolgfors sedan 2007.

Sten Tolgfors har idag meddelat att han avgår, och hänvisar till att han övervägt det en tid, att tidpunkten är lämplig för att någon annan ska jobba vidare utifrån den grund som har lagts samt att turbulensen kring samarbetsavtalet med Saudiarabien har påskyndat beslutet.

Jag har samma bild som Sten Tolgfors av att försvarspolitiken, som mår väl av bredast möjliga samsyn, har utvecklats positivt; försvarets ekonomi är i ordning, den nya frivilliga personalförsörjningen är sjösatt och det finns en bred uppslutning kring Sveriges internationella fredsinsatser.

Frågan om ev. misstag begåtts i planerna på det industrisamarbete med Saudiarabien som aldrig blev av, och i så fall av vem, kommer nu att utredas av polisen, JK och KU. Jag välkomnar liksom Sten Tolgfors detta, och vi får se vilka slutsaterna blir.

Jag har respekt för de skäl som Sten Tolgfors anger för sitt beslut, och vill tacka honom för gott samarbete under dessa år.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,