onsdag, maj 27, 2015

Värna allemansrätten, och dess skyldigheter!

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2015-05-27

DEBATT – Allemansrätten inkluderar inte "vildcamping"

Sveriges regler för att kunna beivra "vildcampingar" från till exempel asfaltläggare och bärplockare på ängar, tomter och längs skogsvägar måste skärpas och bli mycket effektivare.
Staffan Danielsson (C) kräver ett svar från riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar. Foto: Riksdagen
Ska allemansrätten fortsatt kunna värnas som en unik rättighet i Europa måste också dess skyldigheter upprätthållas, exempelvis att camping på annans mark får ske någon natt utan nedskräpning, inte längre.
 
Det är uppenbart orimligt att den markägare som upptäcker att flera tiotals människor har ockuperat hens mark och skräpar ner, inte omedelbart kan vända sig till polisen och begära avhysning. Nej, hen måste själv försöka få fram vildcamparnas personnummer och sedan vända sig till kronofogden som gör en utredning för 600 kr per person, först därefter har polisen rätt att verkställa avhysning.

Detta kan ta veckor eller mer, och ibland kanske vildcamparna vägrar att lämna sina personnummer. Det är också orimligt att en markägare ska åläggas ansvaret "att göra polisarbete" genom att utreda vilka det är som gör intrång på marken.

Det är skandal, tycker jag, att alliansen under sin tid vid makten inte ändrade lagen så att en drabbad markägare omedelbart kan gå till polisen och begära avhysning oavsett vilket personnummer eller ej som de som bryter mot allemansrätten har.

Om inte allemansrättens skyldigheter upprätthålls av staten riskerar dess fina rättigheter att ställas under debatt.

Jag kräver här ett svar från De som känner sig manade i riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar.
Staffan Danielsson

Här länk till andra blogginlägg.