torsdag, augusti 27, 2009

Arvid Lagercrantz kommer ut som sosse..

Jag har ofta uppskattat den välkände radiojournalisten Arvid Lagercrantz rapportering.

Dagens Studio Ett kl 16 intervjuade Arvid som en opolitisk expert om Reinfeldts tal idag. På temat har moderaterna (och alliansen) någon trovärdighet med att man vill hävda de vanliga svenskarnas intressen.

Arvid var glasklar; Alliansen agerar som en "ulv i fårakläder", den talar väl om låg- och medelinkomsttagarna men om man inte tar bort förmögenhetsskatten, återinför den heliga 80-procentsnivån i sjukförsäkring och a-kassa osv så är man inget brett politisk kraft för vanliga svenskar. Han nämnde några andra typiska s-ståndpunkter till.

Tala om att vara indoktrinerad under decennier när s har satt agendan.

Lagercrantz kriterier för hur en politik för att få ett rättvist Sverige, med fler i arbete, är alltså helt s-märkta.

Förmögenhetsskatten är skadlig och de allra flestaländer har avskaffat den. Men utan att den återinförs kan inte Alliansen göra anspråk ¨på att företräda "vanligt folk". En sjukförsäkring på 80 procent är per definition generös och solidarisk, medan nivån 75 procent inte kan förenas med en rimlig politik för vanligt folk...

Intressanta uttalanden i P1 av en objektiv kommentator.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ingen karensdag och gratis vaccin - den (s)venska modellen lever...

Staten - alla goda gåvors givare. (Och alla goda skatters inkasserare - med mindre bokstäver).

Den enskilda individen har ju ett visst ansvar för sitt liv och sina beslut. Den den goda Staten vet bäst. Så kanske "den svenska modellen" ibland kan förstås.

Och Sverige är sedan många decennier pålitligt indoktrinerat i socialdemokratiskt tänkande; typ att helt fri sjukvård och 100 procent eller mer i sjukersättning egentligen är bäst, eftersom människan bara utnyttjar det hon behöver ändå...

Så enkelt är det ju inte, fri sjukvård ger en mycket hög belastning på sjukvården och full och obegränsad sjukersättning ger många fler som inte går till jobbet.

Nu hotar åter en influensaepidemi, allvarligare än de normala. Hela Sverige ska vaccineras, en egentligen drastiskt åtgärd. "Alla" ska vaccineras, eller i alla fall de allra flesta.
Vaccineringen gör att den enskilde inte kommer att drabbas av en ev. influensaattack, samhället får mindre sjukdagar och många slipper influensan och dödsfall kommer att minska eller undvikas.

Samhället tjänar på detta, och den enskilde likaså, så är kalkylen.

Och det kan stämma, även om åtgärden känns mycket avancerad.

Däremot går debatten i Sverige väldigt snabbt i riktningen att självfallet ska staten stå alla kostnader för vaccineringen, och den enskilde inte för ett enda öre...Och absolut inte för t ex 50 eller 100 kr i egeninsats för att slippa risken att få influensan.

Jag tycker att det egentligen vore rimligt med en liten egeninsats av den verkliga kostnaden för att få ett fullgott influensaskydd. (Jag förstår att jag svär i den svenska modellens kyrka, men låt gå).

Precis samma debatt har plötsligt blossat upp angående den svenska sjukförsäkringen. Är man sjuk ska man stanna hemma, och då finns en generös svensk sjukförsäkring med en karensdag.

Nu ska "alla vaccineras" och då blir ju inga sjuka, och heller inga karensdagar...

Ändå förs en lite märklig mediadebatt - tycker jag - med ständigt nya inslag om varför karensdagen nu måste avlägsnas, så att folk som är sjuka verkligen är hemma och inte arbetar den första dagen av sjukdomen...

En typisk svensk debatt av nästan "lyxkaraktär" och mycket präglad av att människor själva inte inser sitt eget och andras bästa, och att därför staten måste skriva det på näsan på oss. Med god hjälp av en nyhetsvärdering som bedömer detta som en mycket angelägen diskussion.

Jag tycker det är rimligt med en karensdag vid sjukdom, inom ramen för en av världens bästa sjukförsäkringar. Även, om jag nu åter svär i kyrkan, om någon sjukdom grasserar så att fler är sjuka.

Är inte hela diskussionen lätt absurd, ändå. Vid "normala" sjukfrekvenser ska karensdagen gälla, men om fler blir sjuka än vanligt så borde den nog tas bort...?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,