fredag, april 16, 2010

Den historiska energiöverenskommelsen och Sven Bergströms motion!

Jag stöder regeringens historiska energiuppgörelse, där Centerpartiet äntligen efter flera decenniers "förlorade år" fick igenom en helt nödvändig storsatsning på förnybar energi, och på energieffektivisering, samt att kärnkraftensindustrin ska ta kraftigt ökat (obegränsat) skadeståndsansvar och att staten inte ska satsa några pengar i kärnkraften.

Priset för de stora framgångarna ovan var ju att äldre reaktor får ersättas, om bolag och banker vågar göra detta på egen hand utan några statliga pengar, om energisituationen medger detta, och om man klara alla noggranna och långvariga miljöprövningar enligt miljöbalk mm. Vi tror ju inte att detta kommer att ske.

Visst hade det varit bäst att ha alla framgångarna i uppgörelsen utan några kompromisser, vilket kritiker - varav några i vår riksdagsgrupp - hävdar (ibland med starka ord och med angrepp på person, tyvärr). Jovisst, det vill vi väl alla som förhandlar men det är oerhört sällan möjligt.

Skulle energiöverenskommelsen falla i enskilda delar så faller den ju i sin helhet med oöverblickbara konsekvenser i sak, för alliansen och för centerpartiet. Jag är övertygad om att nya strider och turer ifråga om vindkraft och övriga förnybara energikällor, samt om kärnkraftens årtalsvara eller ej, inte är vad medborgarna vill se. De vill se resultat, och min entydiga bild är att en bred majoritet - självfallet också inom Centerpartiet - har välkomnat alliansens historiska energiöverenskommelse.

Den stora miljöfrågan idag handlar om klimatet, och att samtidigt ersätta både fossil energi och kärnenergi med förnybar energi är inte möjligt. Sverige storsatsar nu äntligen på förnybar energi. Centerpartiet koncentrerar sig på det och på en massiv insats för energieffektivisering.

Min hedervärde riksdagskollega Sven Bergström - med lång bakgrund i både kärnkraftsmotståndet och EU-skepticismen (och i båda frågorna med förankring i sin valkrets) - har också brottats med den här frågan. Han har nu lagt en motion till riksdagen, och skrivit en debattartikel i Expressen.

Han gör där bedömningen , som jag delar, att det ökade skadeståndsansvaret för kärnkraftsindustrin tillsammans med att staten inte ska satsa några pengar i kärnkraften, i praktiken kommer att göra att vare sig industri eller banker kommer att våga ta risken att bygga nya kärnkraftverk.

Han inriktar sig istället på att riksdagen ska förtydliga regeringens proposition vad gäller att staten inte ska satsa något - vare sig direkt eller indirekt - i kärnkraften, samt att borttagande av förbudet att ersätta äldre kärnkraftverk träder i kraft först 2011.

Jag tycker att Svens resonemang är beaktansvärda, och jag hoppas att berörda utskott ska kunna nå en samsyn om detta. I vart fall inom Alliansen...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,