lördag, juli 15, 2006

Väljaropinionen...

Efter mitt djupt allvarliga mellersta Östern- inlägg ett allvarligt, fast på ett helt annat plan, inlägg om väljaropinionen.

För det är viktigt hur vi röstar i höst, och vilka som bildar regering efter valet.

Trots internationell högkonjunktur och en taktiskt skicklig socialdemokrati är jag som ni vet stark optimist att behovet av maktväxling är mycket stort och att den bildade Allians för Sverige kommer att vinna detta val. Avgjort är det dock förvisso inte, och kampen blir och är självfallet hård.

De många opinionsundersäkningarna duggar tätt, och spretar mycket över tid och mellan olika utförare. Enskilda resultat bör knappast ens kommenteras, däremot är de trender som mängder av opiionsundersökningar visar intressanta och bör tas på allvar; t ex att de borgerliga partierna efter alliansens bildande arbetade sig upp från ett betydande underläge till ett rejält försprång, som s och stödpartier sedan ett år utjämnat till ett jämviktsläge.

Demoskop gav centerpartiet under 4 procent för några månader sedan och samvarierar ofta inte med andra opinionsinstitut. Därför är deras nya mätning för några dagar sedan enligt ovan inte värd att kommentera, att allianspartierna leder med 6-7 procent över s plus stödpartier samt att c nästan dubblats till över 7 procent.

Så det gör jag naturligtvis inte.

Mellersta Östern

Många miljoner människor mördades av nazisterna under fruktansvärda lidanden på 1930- och 1940-talet.
Staten Israel bildades 1948 genom FNs beslut.

Palestinier och arabländer har till dels aldrig accepterat detta, har inlett flera krig mot Israel, har inte integrerat palestinierna i kringliggande arabländer.
Palestinas regering - Hamas - erkänner inte Israels rätt till existens och hamasrörelsen har utfört många massmord - "självmordsbombare" - i Israel. Hizbollah i Libanon har stöd av Syrien och Iran och angriper Israel.

Israel är inringat och fruktar angrepp på sin befolkning, går därför till attack i Gaza och i Libanon. Man kan diskutera omfattningen av detta, det är en sak. Och givetvis begår Israel i sin trängda situation misstag, något annat vore svårtänkbart.

CUFs ordförande Federley skrev igår en debattartikel i Expressen där han gav sitt stöd till Israel omgivet av fientliga arabstater.

Jag har i grunden samma syn på situationen där nere. Palestinierna och arabländerna måste erkänna Israels rätt att existera och inte utsättas för krigs- och terrorangrepp. Arafat hade en historisk möjlighet att acceptera ett erbjudande från Israel som var rätt långtgående, men sade till slut nej. Nu har hamas fått makten och allt är tillbaka på ruta ett, känns det som.

Fruktansvärt tragiskt för alla inblandade, för israeler och palestinier.

Det urskiljningslösa sättet att mörda vanliga människor - civilbefolkning - genom urskiljningslösa blinda massmord kan aldrig försvaras, enligt min mening. Tyvärr har detta etablerats genom angrepp på israeler/judar, och det sprider sig nu genom olika muslimska fundamentaliströrelser. En framtida fredligare värld måste bl a bygga på ett gemensamt förfömande av alla terrorhandlingar som mördar vanliga civila människor. Bl a därför måste vi vara noga i beteckningen av dåden, vilket jag arbetar för genom att t ex ordet "självmordsbombare" - som nästan förhärligar självmordet - byts ut mot massmordsbombare. Även extrema kristna grupper har tidigare i historien hävdat att "ändamålet helgar medlen". Detta är ett oerhört farligt feltänkande som kan leda till fruktansvärda konsekvenser, och som alltså av all kraft måste bekämpas.