torsdag, juni 18, 2009

Integritet, FRA och våldtäkt

Jag har ju diskuterat svåra avvägningar vad gäller landets säkerhet contra människors rätt till integritet sedan länge. Se gärna mina - och andras - inlägg under rubriken signalspaning i vänsterkanten på bloggen.

Så jag vågar språnget och gör ett mycket försiktigt inlägg i en glödhet pågående debatt efter ett blogginlägg av min riksdagskollega Annika Qarlsson.

Vad menade hon? För så som det kan uppfattas kan hon ju inte ha menat, och det är trist att det kan tolkas så. Blogginlägg är ju en färskvara som kan bli fel och det blev det i detta fall.

Jag håller inte heller med henne i att skuldbelägga och klumpa ihop grupper av människor, tex "män" eller "unga män" eller "piratpartiröstande". Och mena att vi - eller de - har ett särskilt ansvar för de män som begår övergrepp och våldtäkt.

Alla människor - män och kvinnor - har ett gemensamt ansvar för att utveckla ett så bra samhälle som möjligt, och det är vad politik och samhällsengagemang i andra former i grunden handlar om.

En viktig del i detta är självfallet att skapa ett säkert och tryggt samhälle, där länders och människors integritet respekteras både kollektivt och enskilt. Ibland handlar detta om svåra avvägningar där det ena måsta avvägas mot det andra, vilket vi intensivt diskuterat och fortsätter att diskutera vad gäller underättelseinhämtning för landets säkerhet.

En annan viktig diskussion är avvägningen mellan upphovsrätt och friheten att använda sig av modern teknik genom internet. Jag är tydlig med att jag anser den nya tekniken vara av "paradigmskifteskaraktär" och att upphovsmannarätten måste anpassas och moderniseras så att den får tåla fildelning för privat bruk. En kriminalisering av detta är inte rimlig. Centerpartiet fick igenom en del förbättringar av den Ipredlag som Sverige bundet av internationella avtal var tvingad att införa, även om vi ville mer. En viktig del är att tillämpningen av den nya lagen löpande ska följas för att säkerställa att inte upphovsrätten och domstolspraxis går för långt. Den upphovsrättutredning som centerpartiet vill ha är också mycket viktig och bör snarast komma till stånd.

Så till rättssamhället och det viktiga arbetet mot alla integritetsövergepp genom brott mot individen, där våldtäkt är ett mycket kränkande och allvarligt brott där vi alla har ett ansvar för att skapa ett samhälle byggt på respekt för varandra och för de principer och lagar som vi ska leva efter.

Ligger det ansvaret extra tungt på främst de som drabbas av våldtäkt - dvs kvinnor - eller på dem som begår detta övergepp - män?

Här förstår jag att Annika - och andra debattörer - ibland tycker att engagemanget är starkare bland kvinnor än bland män, och efterlyser mer engagemang från männen som grupp.

Det ligger något i detta, även om min grundprincip enligt ovan är att detta i grunden är ett gemensamt ansvar för oss människor, oavsett ålder eller kön eller politisk uppfattning osv.

I alla de upprörda kommentarerna efter Annikas misslyckade blogginlägg finns det ett som jag tror ligger i hygglig linje med Annikas andemening, och som jag därför vill hänvisa till, nämligen Henric Grubbström. Jag känner inte Henric, och även han provocerar både oss "män" eller "oss piratpartister" (om vi nu är det) en del, inte minst genom en provocerande rubrik och någon provocerande mening i texten. Av hans blogg framgår att han är "vänsterliberal", ligger nära Piratpartiet i integritetsfrågorna och stödjer Fi.

Motivet för att våga språnget i detta blogginlägg - enklast är ju alltid att låta bli - är att debatten kring människor integritet, både på nätet och i "livet utanför nätet" är så viktig i båda dessa aspekter och att det därför är bra att utnyttja de tillfällen som ges till en framåtsyftande dialog kring detta.

För övrigt har jag redan gratulerat Piratpartiet till ett bra valresultat - "Piratpartiet vill jag gratulera till ett engagerat arbete för sina viktiga profilfrågor, och till att ha vitaliserat demokratin i Sverige" - och jag hoppas att Piratpartiet och Christian Engström kommer att ingå i den liberala gruppen i Europaparlamentet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,