torsdag, juni 18, 2009

Integritet, FRA och våldtäkt

Jag har ju diskuterat svåra avvägningar vad gäller landets säkerhet contra människors rätt till integritet sedan länge. Se gärna mina - och andras - inlägg under rubriken signalspaning i vänsterkanten på bloggen.

Så jag vågar språnget och gör ett mycket försiktigt inlägg i en glödhet pågående debatt efter ett blogginlägg av min riksdagskollega Annika Qarlsson.

Vad menade hon? För så som det kan uppfattas kan hon ju inte ha menat, och det är trist att det kan tolkas så. Blogginlägg är ju en färskvara som kan bli fel och det blev det i detta fall.

Jag håller inte heller med henne i att skuldbelägga och klumpa ihop grupper av människor, tex "män" eller "unga män" eller "piratpartiröstande". Och mena att vi - eller de - har ett särskilt ansvar för de män som begår övergrepp och våldtäkt.

Alla människor - män och kvinnor - har ett gemensamt ansvar för att utveckla ett så bra samhälle som möjligt, och det är vad politik och samhällsengagemang i andra former i grunden handlar om.

En viktig del i detta är självfallet att skapa ett säkert och tryggt samhälle, där länders och människors integritet respekteras både kollektivt och enskilt. Ibland handlar detta om svåra avvägningar där det ena måsta avvägas mot det andra, vilket vi intensivt diskuterat och fortsätter att diskutera vad gäller underättelseinhämtning för landets säkerhet.

En annan viktig diskussion är avvägningen mellan upphovsrätt och friheten att använda sig av modern teknik genom internet. Jag är tydlig med att jag anser den nya tekniken vara av "paradigmskifteskaraktär" och att upphovsmannarätten måste anpassas och moderniseras så att den får tåla fildelning för privat bruk. En kriminalisering av detta är inte rimlig. Centerpartiet fick igenom en del förbättringar av den Ipredlag som Sverige bundet av internationella avtal var tvingad att införa, även om vi ville mer. En viktig del är att tillämpningen av den nya lagen löpande ska följas för att säkerställa att inte upphovsrätten och domstolspraxis går för långt. Den upphovsrättutredning som centerpartiet vill ha är också mycket viktig och bör snarast komma till stånd.

Så till rättssamhället och det viktiga arbetet mot alla integritetsövergepp genom brott mot individen, där våldtäkt är ett mycket kränkande och allvarligt brott där vi alla har ett ansvar för att skapa ett samhälle byggt på respekt för varandra och för de principer och lagar som vi ska leva efter.

Ligger det ansvaret extra tungt på främst de som drabbas av våldtäkt - dvs kvinnor - eller på dem som begår detta övergepp - män?

Här förstår jag att Annika - och andra debattörer - ibland tycker att engagemanget är starkare bland kvinnor än bland män, och efterlyser mer engagemang från männen som grupp.

Det ligger något i detta, även om min grundprincip enligt ovan är att detta i grunden är ett gemensamt ansvar för oss människor, oavsett ålder eller kön eller politisk uppfattning osv.

I alla de upprörda kommentarerna efter Annikas misslyckade blogginlägg finns det ett som jag tror ligger i hygglig linje med Annikas andemening, och som jag därför vill hänvisa till, nämligen Henric Grubbström. Jag känner inte Henric, och även han provocerar både oss "män" eller "oss piratpartister" (om vi nu är det) en del, inte minst genom en provocerande rubrik och någon provocerande mening i texten. Av hans blogg framgår att han är "vänsterliberal", ligger nära Piratpartiet i integritetsfrågorna och stödjer Fi.

Motivet för att våga språnget i detta blogginlägg - enklast är ju alltid att låta bli - är att debatten kring människor integritet, både på nätet och i "livet utanför nätet" är så viktig i båda dessa aspekter och att det därför är bra att utnyttja de tillfällen som ges till en framåtsyftande dialog kring detta.

För övrigt har jag redan gratulerat Piratpartiet till ett bra valresultat - "Piratpartiet vill jag gratulera till ett engagerat arbete för sina viktiga profilfrågor, och till att ha vitaliserat demokratin i Sverige" - och jag hoppas att Piratpartiet och Christian Engström kommer att ingå i den liberala gruppen i Europaparlamentet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

19 kommentarer:

Anonym sa...

Du är en bra politiker Staffan, du har en ärlighet som ofta saknas bland folkvalda. Det är djupt tragiskt att du bestämt dig för att fortsatt argumentera för en påtvingad och djupt kränkande massavlyssningslag som saknar all rim och reson. Någonstans borde du väl kunna acceptera att vi medborgare inte vill ha denna lag? Är det inte vi som bör bedöma hur pass mycket frihet som vi är beredda att offra för säkerhetsåtgärder av detta slag?

Borde inte du som folkvald ta ett steg tillbaka och acceptera att FRA-lagen inte är legitim bland den befolkning som den berör, att den skapar misstro och rädsla? Att den inte anses nödvändig, utan bygger på någon sorts säkerhetsmani som plötsligt tilltog efter 11e september?

Varför kan du inte släppa denna galenskap och ställa dig själv frågan, nu på årsdagen; vad är svenskar mest rädda för, statens intrång i privatlivet eller internationella terrorister?

Fundera på det och vad som är det rätta att göra för en folkvald. Stå på folkets sida, eller hålla en suspect spionorganisation med storhetsvansinne under armarna.

Anonym sa...

Dom starka känslorna kring våldtäkt och barnpornografi används för att driva igenom fascistiska lagar.
Detta har pågått länge, det är en demagogi värdig en Hitler, och Annika Qarlsson och hennes gelikar deltar i den.

11 september är ett dåd i klass med nazisternas riksdagshusbrand.
Byggnaderna har sprängts ner.
Vi är utsatta för ett fullskaligt fascistiskt anfall mot demokratin.

ConnyT sa...

Staffan - du ska ha cred för att du diskuterar saken (till skillnad mot vissa andra som anser att alla skulle vinna på att debatten tystnar)

Men jag har så svårt att förstå din ståndpunkt. Har för mig att du skrev något i stil med "om ett terrordåd med dödsoffer sker och detta hade kunnat stoppas med avlyssning skulle jag aldrig förlåta mig själv", som motiv för FRA. Rätta mig om jag tolkar dig fel.

Jag hävdar bestämt att proportionerna är heltokiga. Visst kan ett terrordåd ske och det skulle vara ohyggligt. Samtidigt är skadan för vårt samhälle med FRA o.dyl. betydligt större än några dödsfall i ett terrordåd.

Jag förstår inte hur rikets säkerhet kan stå och falla med att stoppa enskilda kriminella handling såsom t.ex. ett terrordåd.

Med din logik förstår jag inte varför du inte t.ex. försöker sänka hastighetsgränserna på våra vägar till max 50. Detta skulle GARANTERAT rädda många människoliv om detta är viktigast av allt i alla lägen...

Juristen sa...

Staffan, ditt mot att våga ta språnget ut i integritetsdebatten hedrar dig.

Mindre hedersamt är det dock att du hävdar att Sverige skulle ha varit tvingat att inför lagar som IPRED. Så är inte alls fallet. Sverige är inte tvunget att införa en enda lag som strider mot Europakonventionen. Denna konvention står även över EU-direktiv!

Under alla förhållanden kan ni varje gång ett tokigt direktiv sticker fram sitt fula tryne kräva att direktivets konformitet med Europakonventionen prövas. Proportionalitet skall vara ledordet. Inte som annars brukar vara fallet; svepande åsikter om att direktivet nog stämmer överens med Europakonventionen.

Olof Bjarnason sa...

Staffan;

Tycker det är bra att du räcker ut en hand till PP.

I dagarna lägger s+mp+v en motion om att riva upp FRA - alltihop. Jag hoppas du kan hjälpa till att göra detta.

Det som kallas "teknikutveckling" eller bara "utveckling" i lagen är ett kryphål för att skapa sociogram över potentiellt alla människor i Sverige. Till skillnad från innehållsinformation som är alldeles för mycket data för att behandlas av en dator är trafikdata tillräckligt liten för att vara hanter- och analyserbar. Läs hos Klamberg.

Du kanske inte tror på mig - jag ber dig läs på detaljerna. Det har jag gjort. Det här är inte värdigt en modern demokrati. Visst låter det otroligt - det är därför det är så svårt att tro på.

Även om det blir enligt små "stråk" så är dessa i praktiken stora som 1-2 miljoner hushåll! Är det proportionellt för i avvägning mellan integritet och terroristbrott (ett brott vi ändå får säga är ganska så sällsynt i Sverige, eller vad säger du?).

Jag hoppas att vi kan ha dialog här Staffan; jag vet inte varför du undviker att svara mig. Men det är väl en härskarteknik... Jag tror på dialog. Och du verkar vara en resonabel människa.

Staffan Danielsson sa...

Mikael och Conny:

Jag tycker nog att vi vet om varandras ståndpunkter; ni accepterar inte att staten under sträng kontroll bedriver viss underättelseinhämtning i teletrafik över landsgränsen - nästan enbart internationell trafik - i kabel och som berör utlänska förhållanden och innebär hot mot landets säkerhet.

Jag har varit med och drivit fram en rad åtgärder till skydd för integriteten, men jag accepterar viss underrättelseinhämtning i kabel. Tyvärr, men vi lever inte i den oskuldfullaste av världar och jag har som riksdagsledamot både ett ansvar för människors integritet OCH för landets och medborgarnas säkerhet.

Ni är beredda att ta risken att regering och försvar får sämre underättelser för det händer nog inget farligt. Jag är inte det.

Ni menar att dör det några soldater i internationella insatser, eller ett antal människor i ett terrordåd, så får vi ta det. Jag är inte beredd att ta det.

Er ståndpunkt delas möjligen - utöver piratpartiet - av ett parti i riksdagen, miljöpartiet.

Andra länder bedriver denna underrättelseinhämtning
och anser den nödvändig. Ni menar att Sverige ska gå sin egen väg och kanske bidra till att - t ex - göra tillvaron lättare för internationella terrorister och spridare av massförstörelsevapen. Jag är inte beredd att ta den risken, som världen tyvärr ser ut.

Ni menar att riksdagsledamöter som accepterar viss signalspaning i kabel i internationell teletrafik borde lämna riksdagen, dvs minst 330 av de 349.

Centerpartiet tar nu regringsansvar för Sverige, vilket är ett stort ansvar. Jag tar det ansvaret på mycket stort allvar. Därför har jag verkligen med mina center- och allianskollegor och i dialog med främst centerkritiker stärkt integritetsskyddet genom väsentliga förändringar. Men därför kommer jag heller inte runt mitt och riksdagens ansvar också för landets och medborgarnas säkerhet.

Ni menar att detta inte räcker för att motivera viss underrättelseinhämtning även i kabel i internationell teletrafik....

Osv, Osv, och så kommer vi tillbaka till samma punkt där vi sklijer oss. Jag förstår och respekterar er övertygelse och ståndpunkt, men ni respekterar inte min. Ni tar inte hem några av de väsentliga förstärkningar av integriteten som har och kommer att byggas in i lagstiftningen utan fokuserar helt på att viss kabelspaning kommer att bedrivas i internationell teletrafik. Där är vi och just nu kommer vi nog inte längre.

Jag är öppen för en djupare analys av den nytta som denna underrättelseinhämtning betyder för Sveriges säkerhet, eftersom det är på denna punkt som vi gör olika bedömningar. Skulle verkligheten förändra sig, eller våra bedömningar av den, måste jag ju alltid som människa och politiker vara beredd att kunna ompröva ståndpunkter.

Juristen: Du menar att Sveriges, och därmed många andra länders, underrättelseinhämtning genom signalspaning strider mot europakonventionen. Är du säker på att din bedömning är en objektiv sanning som skulle hålla vid en domstolsprövning? jag tror alltså inte det.

Olof Bjarnason: Jag ber om ursäkt om jag inte svarat på dina frågor. Du har en sansad debatt-ton, och du skriver ditt namn, vad jag förstår.
Jag minns att du ställde en grannlaga fråga enligt nedan som jag ville grunna lite mera på, och sedan återkom jag nog inte till den. Jag hoppas möjligen att du fått svar på den genom mina mångordiga resonemang i flera år kring detta...

Min uppfattning om teknikutveckling är att den signalspaning som bedrivs i dessa syften ska användas just för detta och inte för underrättelseinhämtning enligt de tillstånd som försvarsunderrättelsedomstolen kommer att ge, och jag tycker att detta framgår av lagen. Jag har noterat att t ex Mark Klamberg och även du har en annan bedömning, vilket gör att jag kommer att följa upp denna frågeställning.

Anonym sa...

Staffan - att vi tycker olika är ingen hemlighet. Du ska, som sagt, ha cred för att du debatterar.

Sedan skriver du att du respekterar min åsikt men jag respekterar inte din. Detta tycker jag var ett märkligt uttalande som är rätt sårande. Hur kom du fram till detta? Jag respekterar din åsikt även om jag tycker du har fel.

Staffan Danielsson sa...

Bra, Conny T, då är vi överens på den viktiga punkten, vi är oense i sak men respekterar varandra och våra divergerande uppfattningar.

Orsaken till att jag nog tvivlat lite på detta är det kategoriska avståndstagandet till oss som jobbar fram intergritetsförstärkningar men som ändå accepterar strängt kontrollerad signalspaning i kabel på internationelll trafik osv.

Olof Bjarnason sa...

Jag skulle vilja föra en längre och genomgående dialog med dig. Fråga mig gärna om saker och ting. Det finns säkert saker som jag antar är uppenbara utan att förstå att alla inte tänkt på dem.

Jag drar en liten berättelse för att få igång samtalet. Jag hittar på hejvilt men försök ta mig på allvar ändå ;)

Säg att du ska ringa din brorson, David kan vi kalla honom. Du ska kolla efter om han är på det klara med att han ska hjälpa till i studentfirandet på så sätt att hans yngre syster ska få skjuts genom stan i en hyrd lastbil. Så här går samtalet er emellan, via mobil:

- David.
- Hej David det är Staffan! Hoppas allt är bra.
- Jotack det är bara bra. (det brummar i bakgrunden)
- Kör du bil?
- Ja jag är på väg hem från jobbet. Alltid denna trafik.
- Har inte din pappa sagt åt dig att inte köra och prata samtidigt?
- Jaja farbror, jag vet. Jag vet..
Du hör bilen stanna till vid vägkanten.
- David, jag vill bara kolla med dig att du har klart för dig om studentfirandet.
- Jo jag pratade med pappa igår om det. Jag ska hämta ut lastbilen 15.00 på fredag, eller hur?
- Jo det stämmer. Och så hämtar du upp Elsa runt 16.30 utanför gympasalen?
- Ja, och kör ner för Albertsgatan tre fyra gånger, jag vet allt.
- OK vad bra jag ville bara kolla. Sedan kan du ställa lastbilen på min gård ett tag under kvällen, om du behöver. Jag vet inte när den ska vara tillbaka?
- De ville ha tillbaka den lördag morgon innan 10.00, så om jag kunde ha den stående hos dig vore det jättebra.
- Den står tryggt hos mig. Vad bra David men då hörs vi hemma hos mig, kanske kring 18-19 nånting?
- Mm det blir bra. Nu måste jag åka och handla vi hörs!
- Hej.
Klick.

Tänk dig nu, gud förbjude, att du och din brorson egentligen är några helt andra personer. Det vi hört ovan handlar alls icke om studentfirande; det handlar om ett större inbrottsförsök på en militäranläggning. Tiderna stämmer, men det är inte en fredag de gäller, utan en onsdag då kuppen ska äga rum. Och Elsa är egentligen en avancerad bombanordning som klarar att bryta sig igenom en tjock stålvägg bakom vilken ett stort vapenförråd döljer sig, mitt ute i ingenmansland i Norrland. De tre-fyra rundorna som diskuteras är en säkerhetsåtgärd David (som egentligen heter något annat) ska genomföra - en patrullsträcka för att upptäcka om någon råkar komma emellan under genomförandet.

Och så vidare.

Den här tekniken - som är ett slags "kryptering" som kallas "steganografi" är fullt möjlig att utveckla med enkla metoder. T.ex. kan de två personerna ovan skicka vanliga brev till varandra, med detaljerade beskrivningar av hur "chiffret" fungerar. Eller så kan de tryggt "snacka ihop sig" i verkliga livet, kanske vid någon obebodd sjö dit ingen övervakningsutrustning når.

(fortsättning följer i nästa kommentar)

Olof Bjarnason sa...

(fortsättning på föregående kommentar)

Nå, det här är väl grundläggande grejer för någon som är så insatt i organiserad brotts- och terroristbekämpning som du och jag är vid det här laget Staffan.

Och jag vet såklart att mobiltrafik (vanligtvis) inte går över gränsen, så FRA inte kommer åt den. Samtalet kunde nämligen lika gärna varit en chatt på internet, eller ett Skype-samtal, och där gäller inga landsgränser. Hur datatrafiken rör sig varierar från sekund till sekund! Datorer kommunicerar över gränser hit och dit. Grundläggande internetkunskap.

En annan viktig aspekt - om FRA inte spanar på inhemsk mobiltrafik - hur effektiv är den då för brottsbekämpning?

Men det är en annan aspekt jag vill påpeka. Det viktiga är att man tänker ett steg längre. Hur ska FRA veta om ett givet telefonsamtal/epostkommunikation/chattkanal är "sann" eller "falsk"? De måste börja göra gissningslekar; ett stort hypotetiserande, en oändlig paranoia behöver vara varje FRA-anställds grundsyn på livet. Annars kommer de ju ingenstans!

Detta betyder i sin tur att de nödvändigtvis kommer att avlyssna massor av trafik, massor av samtal. Hur många av dessa samtal är oskyldiga?

Och så till den viktigaste frågan, kärnan i det hela:

Hur ska du eller jag, med ovanstående förståelse som egentligen är ganska ordinär, kunna känna oss trygga i kommunikationen med våra släkter och vänner? Eller alla våra "nysvenskar", som ofta ringer hem till sina hemländer?

Svaret är att när jag lyfter luren, eller börjar chatten, eller surfar in på hemsidan, kan jag inte veta om jag avlyssnas eller ej.

Det går inte att avgöra om ett samtal är "farligt" eller ej, inte ens om man avlyssnar det.

Är det ett tryggt samhälle?

Det här är en poäng av många jag kan dra om FRA-lagen. Jag hoppas på vidare dialog med dig Staffan!

Jens O sa...

Finns nu en prisbelöntstudentuppsats på Juridicum Stockholms universitet.
På demokratins bekostnad:
http://www.juridicum.su.se/jurweb/aktuellt/bilagor/Nyhetsbrev_3_2009_webb.pdf

Hela uppsatsen finns tillhanda:

Anders Lagerwall
http://www.adbj.se/2009/ht_2009_Anders_Lagerwall.pdf

"Abstract: A growing number of states are adopting wide-ranging surveillance programs on the basis of new security policy agendas.
Concurrently, contemporary information technology has brought an increasing proportion of the private sphere under the global network umbrella.
These developments place the delicate balance between privacy and national security on the edge.
In this context, the European Convention has assumed a key role in the protection of privacy."


FRA-lagen står i strid med Europakonvensionens artikel 8.
Viktiga hållpunkter:

Trafikdata
Kommunikationsmönster
Trafikannalys

Europadomstolen

Trafikdata och innehållsdata är skyddsvärda. Då enligt artikel 8.
Det finns ingen tydlig avgränsning, mellan trafikdata och innehållsdata.

Europadomstolen Weber och Saravia (2006)

-Spårbarhet
-Ursprungliga syftet ska följa med de inhämtade data
-Hela processen måste övervakas

En slutsats som måste dras av att FRA-lagen är teknikneutral, är att även alla postbrev måste kopieras med både adressat och innehåll till myndigheten (Clarense Crafoord).

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag är glad att du avser att följa upp en av de trådarna som jag och Olof tagit upp, dvs att FRA lagrar massiva mängder uppgifter för ett uttalat syfte men använder det för ett annat. Jag har försökt och försöker fortfarande få dina folkpartistiska kollegor att ta tag i samma sak. Vi vill gärna ta del av svaret.

Du skriver:
"Min uppfattning om teknikutveckling är att den signalspaning som bedrivs i dessa syften ska användas just för detta och inte för underrättelseinhämtning enligt de tillstånd försvarsunderrättelsedomstolen kommer att ge, och jag tycker att detta framgår av lagen. Jag har noterat att t ex Mark Klamberg och även du har en annan bedömning, vilket gör att jag kommer att följa upp denna frågeställning."

Läs ur förarbetena, Prop. 2006/07:46, sid. 68:
"Eftersom [utvecklingsverksamheten] syftar till att möjliggöra försvarsunderrättelseverksamheten
kan det inte anses oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna samlas in att uppgifterna också i viss utsträckning behandlas i försvarsunderrättelseverksamheten."

Staffan Danielsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Staffan Danielsson sa...

Olof:
Huvuddelen av ditt exempel belyser bara - tycker jag - det självklara, att man kan kommunicera på andra sätt än genom telekommunikationer och att man kan kryptera meddelanden och/eller prata i överenskomna kodord. Visst är det så.

Men om du tror att signalspaning är att blint dammsuga det enorma signalflödet i internationell teletrafik för att hitta vardaglig kommunikation mellan vardagliga människor varav någon miljondels eller så kan ha koppling till militära hot eller till terrorism, då menar jag att du är fel ute.

Signalspaning är mycket mer komplicerad än så, där som du vet ofta komplicerade sökbegrepp utformas efter en tillståndsgiven inriktning i syfte att få djupare kunskap om kommunikation kopplad till hot mot landets säkerhet av noga specifierat slag, hot som avser utländska förhållanden i nästan enbart internationell teletrafik.

Du och dina vänner ska i princip endast löpa risk att bli avlästa om ni befinner er utanför landet och utgör ett allvarligt yttre hot mot Sverige och dess medborgare. I enstaka fall kan möjligen en av er befinna er i Sverige, förutsatt att ni kommunicerar med varandra om det som utgör det allvarliga yttre hotet.

Det finns mycket att oroa sig för i dagens värld, i Sverige och internationellt. Sverige är en god demokrati och vi lägger nu fast en sträng och öppen lagreglering av hur regering och försvarsmakt kan inhämta underrättelser genom viss signalspaning. Genom vår öppna debatt och den oro som du och många andra har givit uttryck för och den starka kritik som ni har framfört, har i omgångar ett antal förstärkningar av integriteten skett. Dessa ska inte underskattas, t ex vad gäller att endast vissa signalbärare enligt tillståndet får slussas vidare till FRA samt att endast försvaret och regeringen får anöka om inriktningar hos försvarsunderrättelsedomstolen.

Ni tar inte hem de framgångarna, och den lyhördhet som centerpartiet och alliansen i betydande grad - tycker jag - har visat, utan ni intecknar hela tiden ert stora - som ni ser det - nederlag eftersom signalspaning ändå kommer att få bedrivas i noga selekterad internationell teletrafik i kabel över landsgränsen.

Jag kan förstå din oro om du upplever risken för att bli avlyssnad som så betydande. Men jag menar alltså enligt ovan att denna risk är nära obefintlig om du inte befinner dig i de situationer jag exemplifierat.

Jag har tidigare skrivit här om min korta erfarenhet från signalspaningsnämnden, som jag givetvis inte går djupare in på. Men jag har hänvisat till vad som sagts tidigare att nästan all signalspaning härrör sig till internationell teletrafik och sedan tillagt att jag inte ser någon anledning att göra någon annan bedömning.

Staffan Danielsson sa...

Mark:
Jag tycker att du har en poäng och jag återkommer.
Jag tycker också att du har ett intressant inlägg kring oppositionens motion, som jag ska länka till strax!

Moxie sa...

Men Staffan, snälla, sluta: Det är inte noga selekterad trafik som går in till FRA. Det är innehållet i en "informationsbärare" eller vad de vill kalla det - En fiberkanal som bär gigantiska mängder data. Och sedan blundar vi och hoppas att gossarna på FRA inte tittar på något de inte får.

Och, så klart: Så länge gossarna på FRA inte tittar på något de inte får titta på, så blir ju effekten detsamma som om de faktiskt hade fått en noga selekterad trafik. Och när de inte gör det, utan tittar på allt möjligt (som till exempel när de samlar in data för "teknikutveckling") så...har vi bara att tro dem på deras ord, får vi har noll och ingen faktisk insikt i processen. Hur i hela friden namn är detta "hårt reglerat" och "noga selekterat"?

Anonym sa...

Staffan

Du skriver "...till oss som jobbar fram intergritetsförstärkningar "

Jag vill påminna om att du var en stark förespråkare av FRA 1.1 och du ansåg INTE att de 15 punkterna egentligen var nödvändiga. Jag vet inte hur du kvalificerar dig som en som jobbat för integritetsförstärkningar. Upplys mig gärna.

Det är alltid svårt med hypotetiska resonemang men jag vore tacksam om du försöker svara (försöker förstå hur du tänker) på dessa korta frågor:

1. Om FRA lagen gör att vi på 10 räddar 10 människoliv genom att lyckas stoppa ett par attentat, har den då varit värd sitt pris? Eller formulerat på ett annat sätt, vad krävs för vinster enligt dig för att den ska vara motiverad?

2. Om en flykting från Irak ringer sitt hemland och pratar om saker som har bäring på säkerhetsläget i Irak och detta "fångas upp" av FRA. Kan detta material säljas/bytas till (t.ex) USA?

Jes O. sa...

@Staffan:

"Men om du tror att signalspaning är att blint dammsuga det enorma signalflödet i internationell teletrafik"

Att kopiera ALL trafik till FRA:s samverkanspunkt för att processas-/genomsökas och sändas vidare in i systemen för vidare hantering, är ett blint damsugande.
För att ta ut information ur trafikflödet, måste hela informationsflödet genomsökas.
Du kan likna hanteringen, vid postens central för postsortering. Alla adresslappar måste läsas, annars vet du inte från vem till vem och destination.
Både en router och brandvägg, fungerar efter samma princip. Programvaran (sökbegreppen) läser den ingående trafiken (paketen) och avgör för varje enskilt paket till paket, hur det skall hanteras.
Släpp igenom- stäng ute- rätt adressat.

Det är en rent basal datorkunskap, kännedom om teknik och mjukvara.
Ett av mina sökbegrepp när jag söker igenom, de delar av trafiken som berör e-post, som ett stickprov av all trafik.

[mail:root:~]
> egrep '(reject|warning|error|fatal|panic):' /var/log/maillog

Det som står mellan parenteserna, är sökparametrarna (begrepp). Sökmotorn (programvaran, egrep) söker igen hela flödet för e-post.
Det även i förhållande till andra inställningar, annan programvara för att hantera trafikflödet.
Det här representerar och är giltig, enbart för postsorteringen.

Ett urklipp från mailloggen:
Dec 19 20:02:14 mail postfix/smtpd[11043]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[218.16.119.142]: 554 5.7.1 "dvdr0503@yahoo.com.cn"

"för att hitta vardaglig kommunikation mellan vardagliga människor varav någon miljondels eller så kan ha koppling
till militära hot eller till terrorism, då menar jag att du är fel ute."


Olof har helt rätt i sitt antagande, när all trafik måste genomsökas, alla träffas av sökbegreppen urskillningslöst.
Annars går det inte att sortera ut, det vad som eftersöks. På samma sätt som postsorteringen hos posten, måste läsa ALLA adresslappar.
På det har du sedan Anders studentuppsats där det framgår, att det är blotta existensen av systemet för att det ska bryta mot EU-konvesionen artikel 8.

"syfte att få djupare kunskap om kommunikation kopplad till hot mot landets säkerhet av noga specifierat slag"

Inte i samverkanspunkten där all trafik måste genomsökas, för vidare hantering i FRA:s system och databaser. För att där se, om träffarna var de riktiga.

"Du och dina vänner ska i princip endast löpa risk att bli avlästa om ni befinner er utanför landet och utgör
ett allvarligt yttre hot mot Sverige och dess medborgare."


Vilket inte går att avgöra innan all trafik har genomsökts, för både avsändare och destination.
Din egen blogg är inte baserad i Sverige, när den ligger på en dator i USA.

"Sverige är en god demokrati och vi lägger nu fast en sträng och öppen lagreglering av hur regering och försvarsmakt
kan inhämta underrättelser genom viss signalspaning."


Vilket omintetgöres via FRA:s utveckling och forskning. Där de enligt lag, får göra vad de själva vill och bestämmer sig för.
Det är inte en specifik sökning, det är en generell trålning. Via en ren gummilagstiftning.

"vissa signalbärare enligt tillståndet får slussas vidare till FRA"

Vilket i princip är all trafik, där tillståndgivaren måste veta vad det är för trafik på samma sätt som FRA, i den ursprungliga lagen.
Annars vet varken tillståndsgivaren eller FRA, om det är rätt trafik.

"signalspaning ändå kommer att få bedrivas i noga selekterad internationell teletrafik i kabel över landsgränsen."

Vilket synnerliga granlaga har dissikerats och förkastats, av samtlig och kompetent personal inom alla områden. Som varandes direkt felaktigt.
Det finns inget selekterat, i den metodiken.
Det är du och de dina som har fel, men ingen av er vågar erkänna det. När det skulle innebära, ett politiskt nederlag.
Det är inget annat än er politiska feghet, så nu får vi alla lida för den.