måndag, juli 22, 2013

Säkerheten för lokalanställda i svenska ISAF-styrkan

Efter flera turer har ett förslag lagts för hur lokalanställda vid den svenska ISAF-styrkan i Afghanistan, och i andra fredsbevarande insatser, ska kunna beredas asylprövning i Sverige när asylskäl finnes.

Jag har i flera inlägg här på bloggen diskuterat denna viktiga fråga och är naturligtvis för att asyl ska kunna beviljas både tolkar och andra som arbetat nära den svenska kontingenten när asylskäl finnes. Jag tycker att det framtagna förslaget är intressant och borde kunna fungera, bra att det diskuteras.

Det kritiseras nu för att vara för lite generöst, alla som arbetat just som tolkar i svenska fredsinsatser borde kunna beredas asyl i grupp om de så önskar. Flera ledarsidor, och respekterade krönikörer, kräver detta.

Man hänvisar till att andra länder ger asyl åt alla som arbetat som just tolkar. Min uppfattning är att länderna oftast prövar detta och ger asyl åt de med asylskäl men inte en generell gruppasyl.

Det är många som lever under förfärliga hot i Afghanistan, och talibaner och andra skyr inga medel för att med våld och terror mörda och attackera mänskor som motsätter sig deras fundamentalistiska världsbild. En utsatt grupp är säkert de som på olika sätt arbetat nära ISAF-insatsen och för den lagliga regeringen och för Afganistans polis och armé.

Jag tycker alltså det är bra om det på plats i Aghanistan kan ske en asylprövning för de som arbetat åt den svenska ISAF-insatsen och som fått en sådan hotbild att asyl bör beviljas. Det kan gälla tolkar, men sannolikt även andra som arbetat nära svenskarna.

Huvudspåret för FNs fortsatta insatser för Afghanistan måste dock hela tiden vara att stötta en fortsatt demokratisk utveckling där odemokratiska religiösa fanatiker inte ges möjlighet att åter ta över makten och där attackerna och hoten mot oskyldigaa människor måste få en ände.