söndag, november 21, 2010

Är svenskar alltså turkar?!

Historia är ju alltid fantastiskt intressant, vare sig det gäller folkvandringar eller släktforskning.

Sverige täcktes för 10.000 år sedan av inlandsis, och var alltså förmodligen obebott. Sedan flyttade enstaka jägarstammar hit vartefter isen smälte undan, från söder eller från öster.

Dessas ursprung är i sin tur gemensamt, från Afrika. Och från Afrika befolkades Mellersta Östern, Europa och Asien.

I dagens DN finns denna intressanta artikel om DNA-forskning. Den anser att efter jägarstammarna - som det idag främst finns DNA ifrån i Baltikum - som kom bönder hit med ursprung i dagens Turkiet. Dvs människor som hade husdjur och odlade säd. Och deras DNA är spritt över dagens Sverige.

Är svenskar alltså turkar?! Tja, om vi går flera tusen år tillbaka så finns nog det sambandet.

Men varför är då svenskar ofta ljusa och blåögda medan mellanösterns folk ofta är mörkhåriga och brunögda? Tja, kan det bero på solen och klimatet vill jag minnas? Ju hetare sol, ju mörkare människor, och tvärtom?

Människans gemensamma ursprung är från Afrika, och sedan har hon spritts över hela jorden. Ofta fredligt, men ofta också i uppslitande osämja och krig.

Nu gäller det för oss i 21:a århundradet att försöka klara det som våra föregångare inte har mäktat med, att leva i fred och respekt för varandra! En mäktig utmaning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Är svenskar alltså turkar?!