onsdag, februari 17, 2010

Statens rättsövergepp mot min betesmark - igen!

Vi har en beteshage hemma som säkert betats i många hundra år. Ekar, berg, gräs i en salig blandning. Biologisk mångfald och pastoral idyll.

Vid EU-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon dryg tusenlapp per hektar i betesstöd.

År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. Eftersom den urgamla betesmarken ju verkligen är betesmark.

Eu och Sverige överenskom år 2009 att uppställa nya regler för hur betesmarker ska se ut vad gäller t ex max antal träd per hektar, 50 stycken.

I höstas kontrollerades betesmarkerna av länsstyrelsen, innan bläcket hunnit torka på överenskommelsen EU-Sverige. Den enda person som gjorde kontrollen gjorde i bedömningssporten "hur många träd står här per hektar" bedömningen att det var något fler än 50.

Och Jordbruksverket låter mig inte få möjlighet att hugga ner några träd så att betesmarken kan anpassas till de nya reglerna och bestå som betesmark.

Utan istället får jag följande myndighetsbeslut:

”Inventeringen av jordbruksmark visar att du fick stödrätter 2005 för mark som inte är godkänd för gårdsstöd. De stödrätter som du fick vid tilldelningen av 2005 och som var baserade på den marken är därmed tilldelade på felaktig grund. Dessa stödrätter ska därför dras tillbaka.”

Jag borde redan vid min EU-ansökan 2005 ha insett att mina betesmarker hade för många träd, trots att Sverige och EU ju kom överens om nya regler först år 2009! Och trots att jag omöjligen kunnat förutse de regler för 2005 som bestämdes 2009 så får jag stå mitt kast - menar ett statligt verk - och mina betesmarker ska alltså förlora sina stöd och växa igen.

Att de är urgamla och värdefulla är staten och jag överens om.

Jag begriper inte hur den svenska staten och ett ansvarigt verk kan göra detta - som jag tycker - rättsövergrepp. (Därför detta reprisinlägg. Och tyvärr finns det fler exempel av liknande slag under de senaste årens olika ändringar och kontroller av åkrar och betesmarker).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

EU och LRF - lika höga Visioner - som inte nås..

Man ska ha höga visioner! Självklart! Risken är att de inte nås, men det får man ta.

De kan dock sättas alltför högt, vilket kan slå tillbaka om resultatet blir för långt ifrån.

Både EU och LRF ligger nog i det häradet för de visioner som i båda fallen sattes 2000 med syfte på 2010.

EU skulle genom Lissabonstrategin (Fou,tillväxt osv) år 2010 bvara den "mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomin i världen"...
Och LRF skulle genom Vision 2010 göra de gröna näringarna "att inta en tätposition i Sverige vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft".

EU har en bit kvar, så är det (som Carl Bildt skulle ha sagt).

Och LRF har en riktigt låååång bit kvar eftersom t ex mjölk-, kött- och spannmålsföretagen alla har den sämsta lönsamheten på mycket länge med röda siffor och svåra likviditetsproblem för många. Animalieproduktionen har dessutom minskat kraftigt i flera decennier, mjölken ligger nu ca 15 procent under den produktionskvot man erhöll vid EU-inträdet, grisproduktionen har minskat med något liknande och nötköttsproduktionen täcker numera bara hälften av den svenska konsumtionen.

Knappast i täten vad gäller tillväxt och lönsamhet alltså, utan precis tvärtom.

Hur avrapporterar LRF då i medlemstidningen Land resultatet av visionen? Och sätter man upp någon ny vision...?

Jodå, det avrapporteras i alla fall i sista numret av Land i december 2009. Stor neutral rubrik på omslaget, ett mittuppslag med rätt lite text som är mest resonerande "å ena sidan och å andra sidan".

Vsst är det mycket kärvt för den traditionella jordbruksproduktionen, säger ordförande Lars-Göran Pettersson. Men å andra sidan har nya verksamheter som turism, hästar och entreprenad utvecklats väl...Och skogen går rätt bra.

Ville man hade det platsat med braskande fiaskorubriker. Men det ville nog inte Land. Och vem vill väl det...(tyvärr verkar inte denna text ha lagts upp på Lands hemsida...).

Ledarskribenten Kerstin Davidson skriver i vanlig ordning klokt om "en betänklig backning" och sätter liksom Lars-Göran P. sitt hopp till den nya livsmedelsstrategi som LRF nu ska ta fram.

Det ska bli mycket intressant att se hur den och dess mål ska formuleras!!

Jag ställde flera interpellationer till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (S) under 2005 och 2006, och hoppades givetvis att en ny alliansregering skulle göra skillnad. Visst har det hänt en del, men läget är som jag redovisat och det måste nu börja vända, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Krympning och olönsamhet är inget att ha, nämligen!

Få se om de gröna näringarna börjat komma igång på internet och läsa bloggar. Hitills kan jag säga att både ungdomsgenerationen med t ex de viktiga integritetsfrågorna och försvarsdebatten på en del bloggar ligger långt före. Så du "grönnäring" som läser gärna detta, visa gärna att Ni är på gång genom en kommentar!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,