onsdag, november 23, 2011

Naturskyddsföreningen på gott och ont..

Jag har varit med i Naturskyddsföreningen, SNF. Men är det inte i dagsläget, fast jag skulle vilja.

Här är ett bra exempel på konstruktiv påverkan (utkast av fisk), i den viktiga frågan om hur fiske ska gå till.

Här är ett annat exempel då man drar alldeles - och visar det sig dessutom felaktiga - generella slutsatser på ett oerhört litet material.

Det är endast 12 (TOLV) fiskar från 9 (NIO) länder som har analyserats...Är det överhuvudtaget seriöst att dra slutsatser på ett så minimalt material? Felkällorna borde vara enorma. 3 (TRE) undersökta svenska fiskar - 1 (EN) vätternröding, 1 (EN) sej och 1 (EN) sill - ger SNF grund för att trumpeta ut "GIFT I MATFISKEN". Därtill är det grava sakfel i undersökningen.

Min allvarligaste kritik mot SNF, och som jag har redovisat och kommer att återkomma till, är att man inte bryr sig över att den svenska livsmedelsproduktionen, i topp vad gäller miljö- och djuromsorg i världen, krymper dramatiskt sedan flera decennier. Importen av mat från andra länder med mindre bra miljö- och djuromsorg väller nu in, och står snart för över 50 procent av vår konsumtion.

Sverige är tillsammans med Norge bland de länder i Europa som har lägst självförsörjningsgrad på mat.

Om denna dramatiska utveckling bryt sig inte SNF överhuvudtaget, vad jag kan märka. Det enda som man propagerar för är att den "ekologiska produktionen" ska öka. All respekt för den, det är en viktig nisch som mångdubblats under några decennier till att nu omfatta knappt 5 procent av produktionen.

Men att ett av världens mest moderna och miljövänliga jordbruk inom ramen för stränga miljö- och djuromsorgsregler - det svenska - har minskat med en tredjedel på några decennier, om det skriver SNF nästan ingenting.

Ta tag i den frågan och hjälp mig på barrikaderna, så kanske jag kan komma tillbaka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Riksdagsrapport för 2011

Riksdagsrapport 1 mandatperioden 2010-2014
sept 2010- nov 2011, ett axplock.

• 28 sept. Första riksdagsgruppmötet.

• 29 sept. Östgötabänken hos landshövdingen.

• 5 okt. Riksmötets öppnande.

• 9 okt. Medverkan Östgötamat på konsert o kongress i Lkpg.

• 22 okt. Jordbruksdebatt Elmia i Jönköping.

• 27 okt. Skrivit ca 20 motioner.

• 21 nov. Höststämma hos Söderköpingscentern.

• 22 nov. Försvarsdebatt i Skövde.

• 24 nov. Kungamiddag på slottet. Pratade kort med Madeleine. Mycket kort och inte särskilt välfunnet…(Jag har ett kort på dig på arbetsbordet…ett DI-reportage från New York)

• 26 nov. Interpallationsdebatt Med försvarsministern om försvarets alltför kategoriska nej till vindkraft.

• 1 dec. Min första riksdagsdebatt om fiskefrågor…

• 7 dec. Åter debatt om Försvar och vindkraft i kammaren, nu med Näringsminister Olofsson med flera.

• 16 dec. Besök på Svartådalens energi i Mjölby och diskussion om vindkfat med bl a styrelseordförande Sten-Åke Andersson.

• 4 jan. Årlig träff med Lkpgs nykterhetsförbund, intressant.

• 16-19 januari. Den alltid intressanta Folk och Försvarskonferensen i Sälen.

• 4-6 feb. Centerpartiets kommundagar!

• 10 feb. Med försvarsutskottet på intressant besök på Försvarets Radioanstalt på Lovön i Stockholm.

• 13 feb. Mjölbycenterns årsmöte.

• 14 feb. Studiebesök på välskötta Tekniska Verken i Linköping.

• 4 mars. Årsmöte Lkpg-C.

• 18-20 mars. Representerar C på norska Senterpartiets landsmöte i Stjördal! Mycket trevligt, och man kände igen sig så väl! Fast vi är mer liberala och samarbetar i borgerligheten, medan de är lite tv om oss och samarbetar med S och V (motsvarande).

• 20-22 mars. Besök i Bryssel med alliansgruppen i Miljö- och jordbruksutskottet.

• 26 mars. Distriksstämma där Centerpartiets blivande partiledare Annie Johansson talade, mycket väl som vanligt.

• 2 april-10 april. Resa med Folk och Försvar och några kollegor till Islamabad i Pakistan (ochtill ett flyktingläger nära Peshawar nära Afghanistan) och till New Delhi i Indien. Oerhört intressant, verkligen ett område i världspolitikens mittpunkt. Tung militär bevakning i Pakistan, Bin Laden vara bara några mil bort, men det visste vi inte förrän några veckor senare.

• 20 april. Centermöte i Vårdnäs, starkt försenad…

• 6 maj. Besök på Billerud i Skärblacka.

• 12-17 maj. Med försvarsutskottet till Riga och Vilnius. Besökte bl a ett underjordiskt gömställe för motståndsrörelsen Skogsbröderna, som kämpade ända till ca 1955.

• 21 maj. På Kalmar slott när Hushållningssällskapet fyllde 200 år.

• 25 maj. Möte med Rekryteringsmyndighetens insynsråd.

• 30 maj. Träff landshövding- Östgötabänken.

• 1-3 juni. Flyg med grupp ur FöU till Sigonella-basen på Sicilien, där våra Gripenplan flygspanar mot Gadaffi. De är uppskattade och gör ett mycket bra jobb. Sedan besök i Ungern där de stora transportplan - C-17 – är stationerade och där Sverige har del och där även svenska besättningar flyger.

• 8 juni. Möte med Fiskeriverkets insynsråd.

• Juni. Invald som ny suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Sedan tidigare ordinarie i Försvarsutskottet, samt suppleant i Utrikesutskottet och EU-nämnden.

• 26juni-2 juli. Med svensk delegation från landsbygdsdep. till Rom och stort FAO-möte. Mycket givande.

• 12-13 juli. I Bryssel med grupp ur Miljö- och jordbruksutskottet för diskussion med andra parlament och kommissionär om CAP (framtida jordbrukspolitik).

• 23-24 aug. Möte med riksdagsgruppen. Hel del arbete med att stötta Annie Lööf i partiledarkampanjen.

• 26 aug. möte med ledande c-företrädare i Ydre.

• 4 sept – 7 sept. Skakande resa i förintelsens spår i Warshawa och Östra Polen, bl a i föreintelselägren Majdanek och belzac och byn Kock, vars alla judar (män, kvinnor och barn ) 1941 tvingades ut av 500 soldater en halv km bort där de sköts i en massgrav. Sedan mördades nästan alla Polens judar – ca 6 miljoner – i massgravar och sedan i koncentrationslägrens gaskammare. Ofattbart hemskt.

• 8-9 sept. Med försvarsutskottet till Helsingfors.

• 10 sept. ombudsträff inför C-stämman.

• 22-25 sept. Väldigt bra C-stämma i Åre, avtackning av Maud och val av Annie! Flera östgötamotioner och aktiva östgötaombud!

• 27 sept. debatt i radio Ög med delar av östgötabänkens ledmöter. Inlämnade av ett 15-tal riksdagsmotioner.

• 6 okt. Ostlänksmöte med landshövdingen m fl.

• 21 okt. besök på LV6 mm i Halmstad med andra C-företrädare.

• 26 okt. debatt på försvarshögskolan.

• 7 nov. Besök Karlsborgs garnison och aktionsgruppen mot utökat skjutfält i Vättern.

Riksdagsrapport 2010

Riksdagsrapport nr 12 – januari 2010 till valet sept 2010

Jag summerar nu den 23 nov 2011 ett axplock av mina förehavanden valåret 2010. Alldeles för sent, det erkännes, men för att inte bryta mina rapporter sedan 2004!

• 17-20 jan. Deltog i rikskonferensen med Folk och Försvar i Sälen. Bl a i panel med Urban Ahlin m fl om den svenska solidaritetsförklaringen.

• 1 feb. besök i Kalmar, på lantbruk och försvarsmöte på kvällen.

• 5-6 feb. centerpartiets kommundagar i Göteborg, deltog i integritetsdebatt.

• 13 feb, medverkan på Norrköpingskretsens årsmöte. 50 cm snö och minus tio.

• 28 feb-13 mars. Två veckor vid FNs högkvarter i New York, fullt med information och att följa verksamheten. Tillsammans med kollegor från andra partier. Lyssnade bl a till Ban Ki Moon och till Hillary Clinton och även till Bill. Hillary talade engagerat och väl om kvinnors rättigheter. Mycket möten med svenska FN.delegationen under ledning av ambassadör Anders Lidén. Möte med Staffan de Mistura, som nu leder FNs verksamhet i Afghanistan, samt med FNs nya polischef, Ann-Marie Orler från Motala. Mycket givande veckor innefattande även en tågresa till Washington och träff med taneksmedjor mm. Hann även vandra en hel del på Manhattan och se på några Broadwayföreställningar. Första gången i New York, gav mersmak!

• 20 mars. Ög-C:s nomineringsstämma. Glad för fortsatt förtroende. Livlig diskussion om landstingslistan/orna.

• 27 mars. Debatt i Hageby centrum, SVT.

• 30 mars. Besök F 21 i Luleå, och skjutfält.

• Pressträffar i Ög om infrastrukturpropositionen,

• Interpellationsdebatt med socialministern om rätt till självbestämmande vid svåra plågor i livets slutskede (dödshjälp).

• 16-17 april, riksdagskandidatsgenomgång

• 28 april. Årsstämma med Hushållningssällskapet i Ög.

• 7 maj. Energidebatt i Norrköping med SERO.

• 17 maj. Debatt i Radio Ög.

• 28-29. Valupptakt Missmyra. Ombud Bygdegårdarnas riksstämma, Vimmerby.

• 30 april-1 maj. I Madrid med Cosac, möte parlamentsledamöter.

• 9 juni. Interpellationsdebatt med jordbruksministerna om livsmedelsproduktionens kris.

• 24 juni. Diskussion om vindkraft och försvar med Svartådalens Energi.

• 29 juni. Interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Littorin om allmän A-kassa mm.

• 4 juli-9 juni. Medverkan på ett antal seminarier i Almedalen, t ex om svensk mjölkproduktion, Afghanistan och medverkan i pjäsen SEVEN om starka kvinnoöden.

• 15 juli. C-möte i Stjärnorp om bl a användning av heltäckande slöja.

• 6-7 aug. Centerpartiets valupptakt i Sthlm.

• 14-15 aug. Vid C:s valstuga i Linköping

• 17 aug. Givande matdebatt i Vadstena arr. Av C o Vuxenskolan.

• 19 aug. Äldredebatt på SPFs sommarträff i Kolmården.

• 26 aug. Insynsråd på pliktverket i Karlstad.

• 28 aug. C-monter på Regna marknad

• 30 aug. Valstuga Norrköping.

• 3 aug, Maud Olofsson i Trädgårdsföreningen, Linköping.

• Aug-sept, valmöten,möten,debatter,artiklar,utdelning av röda pennor osv.

• 6 sept. pensionärsdebatt i Finspång. Telekväll.

• 13 aug. Valstugan Lkpg, radiodebatt Radio Ög.

• Eu-nämnd med Bildt. Torgstånd C i Åtvidaberg.

• 19 sept. Val. Fortsatt alliansstyre. C minskning till 6.6 %.