onsdag, november 23, 2011

Naturskyddsföreningen på gott och ont..

Jag har varit med i Naturskyddsföreningen, SNF. Men är det inte i dagsläget, fast jag skulle vilja.

Här är ett bra exempel på konstruktiv påverkan (utkast av fisk), i den viktiga frågan om hur fiske ska gå till.

Här är ett annat exempel då man drar alldeles - och visar det sig dessutom felaktiga - generella slutsatser på ett oerhört litet material.

Det är endast 12 (TOLV) fiskar från 9 (NIO) länder som har analyserats...Är det överhuvudtaget seriöst att dra slutsatser på ett så minimalt material? Felkällorna borde vara enorma. 3 (TRE) undersökta svenska fiskar - 1 (EN) vätternröding, 1 (EN) sej och 1 (EN) sill - ger SNF grund för att trumpeta ut "GIFT I MATFISKEN". Därtill är det grava sakfel i undersökningen.

Min allvarligaste kritik mot SNF, och som jag har redovisat och kommer att återkomma till, är att man inte bryr sig över att den svenska livsmedelsproduktionen, i topp vad gäller miljö- och djuromsorg i världen, krymper dramatiskt sedan flera decennier. Importen av mat från andra länder med mindre bra miljö- och djuromsorg väller nu in, och står snart för över 50 procent av vår konsumtion.

Sverige är tillsammans med Norge bland de länder i Europa som har lägst självförsörjningsgrad på mat.

Om denna dramatiska utveckling bryt sig inte SNF överhuvudtaget, vad jag kan märka. Det enda som man propagerar för är att den "ekologiska produktionen" ska öka. All respekt för den, det är en viktig nisch som mångdubblats under några decennier till att nu omfatta knappt 5 procent av produktionen.

Men att ett av världens mest moderna och miljövänliga jordbruk inom ramen för stränga miljö- och djuromsorgsregler - det svenska - har minskat med en tredjedel på några decennier, om det skriver SNF nästan ingenting.

Ta tag i den frågan och hjälp mig på barrikaderna, så kanske jag kan komma tillbaka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

kew.nordqvist@riksdagen.se sa...

Vill bara flika in att EU har låg självförsörjningsgrad på fisk. 60% importeras och det mesta är odlad fisk, enligt uppgift (fiskekommissionär Damanaki) också odlad med svåra miljökonsekvenser.
Så vi har mycket att göra, Staffan!
/Kew

Anonym sa...

Har också en gång i tiden hyllat SNF, men gör det inte längre.
En viktig anledning är deras skötsel av gården Osaby Säteri som dom fick i donation tillsammans med en ansenlig aktieportfölj.
Den stora mängd skog som blåste ned under Gudrun fick ligga kvar och sprida skadeinsekter till grannmarkerna. Då det är många akademiker som är med i SNF sade inte Skogsstyrelsen någonting.
Sådant håller jag mig för god att stödja ekonomiskt.

Ulrika Dahl sa...

Hej Staffan,
det är tråkigt att läsa ditt inlägg om Naturskyddföreningen. Jag är inte expert på just jordbruksfrågor, men jag ska försöka bemöta dina kommentarer om vår senaste undersökning om miljögifter i fisk.

Du har helt rätt i att vi hade ett litet urval av fiskar när vi gjorde vår undersökning. Men vi har inte heller försökt påstå att den är vetenskaplig. Tvärtom är vi väldigt tydliga med att det endast är en undersökning baserad på stickprov. Alla vi som arbetar med miljögifter på Naturskyddföreningen är disputerade inom ämnet, så tro mig när jag säger att vi känner till skillnaden.

Naturskyddsföreningen har arbetat med miljögifter i tiotals år, och vad vi än undersöker så upptäcker vi höga halter av miljögifter i vanliga saker i ett vanligt hem. Miljögifter som kan påverka oss själva och våra barn på ett negativt sätt.

Vi ville denna gång även titta på vanlig mat; fisk. Frågan om miljögifter i fisk är inte ny, och vi ville uppmärksamma hur läget är så att vi kan göra det vi är bäst på - skapa en förändring till en förhoppningsvis lite bättre och renare värld, bland annat genom att påverka politiker.

Du har rätt i att vi räknade fel på ett ställe, och det är inte bra. Det var ett fel av 115 uträkningar, och felet rörde ett gränsvärde, inte halten miljögift i fisk. Övriga "fel" är diskussionfrågor rörande gränsvärden, där Naturskyddsföreningen håller en konservativ linje, vilket inte alla tycker om, av olika privata orsaker.

Med vänliga hälsningar
Ulrika Dahl
Chef för avdelningen för Miljögifter
Naturksyddföreningen

Staffan Danielsson sa...

Stort tack, Ulrika, för inlägg om Er fiskrapport.

Jag är ju en varm miljö- och naturvän och uppskattar i mycket Naturskyddsföreningens arbete, t ex på detta område. Så uppståndelsen kring rapporten lägger jag bakom mig.

Däremot kommer jag att fortsätta att diskutera Naturskyddsföreningens positioner i olika frågor, där helheten gör att jag, och många andra på t ex landsbygden, känner tveksamhet i en del avseenden. Det tycker jag är mycket beklagligt.

Jag är t ex oerhört bekymrad över att världens båsta livsmedelsproduktion från miljö- och djuromsorgssynpunkt flyttar från Sverige medan importmaten från djur som haft det sämre väller in och snart svara för över hälften av vår konsumtion. Här känner jag aldrig av SNF på barrikaderna annat än som en kritiker av det svenska miljövänliga "konventionella" jordbruket och som förespråkare endast för det ekologiska konceptet, som trots mångdubbling endast uppgår till 4-5 procent av konsumtionen.