söndag, april 10, 2016

Sandviken tjänar 1/2 miljard på utlandsfödda! 31 maj 2014 i DN


Dagens Nyheter hävdar att tidningen har stort förtroende och att någon åsiktskorridor knappast funnits, i alla fall inte i DNs oberoende och objektiva  journalistik.
Jag vill hävda att DN, likt "alla" media, i pur välvillighet gärna lyft fram migrationens fördelar och gärna avstått från att belysa eller granska sådant som handlar om kostnader eller om sådant som kan uppfattas negativt ("Åsiktskorridoren").
Den famösa "Sandviken-artikeln" från 31 maj 2014 av Ossi Carp är häpnadsväckande i sin okritiskhet och sin ohöljda propaganda för en subjektiv och grundfalsk rapport, med tendensiösa syften. Den talar för sig själv.
Häpnadsväckande nog har DN vare sig i artikeln eller efteråt ställt en enda kritisk fråga, och därtill låtit artikeln ligga kvar på nätet så att den kan läsas i sin fulla glans även idag. Det är möjligen berömvärt att medvetet ställa sig vid skampålen, men jag är rädd för att syftet främst är att låta propagandan fortsätta verka.

Nationalekonomen Tino Sanandaji har smulat rapport och artikel vid fotknölarna i flera blogginlägg, som DN givetvis inte, tror jag, skrivit en rad om eller kommenterat i tidningen.

Så här säger rapportbeställaren Leif Jansson på kommunens arbetsmarknads- och trafikförvaltning:
"Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen. I genomsnitt innebär det per person och år drygt 145.000 kronor till samhället.
– Eftersom vi har jobbat en hel del med integration och flyktingmottagning har vi sedan länge haft klart för oss att över tid blir majoriteten av de som flyttar till Sandviken förvärvsarbetande. Nu fick vi siffror på det."

"Migrationen lever sitt eget liv och regleras av saker som tillgång på bostäder och arbete. Att reglera den är fel. "

Detta är väl historia nu. Rapporten, och att Sveriges största seriösa dagstidning (och några tidningar till) så okritiskt förde vidare propagandan är ändock oerhört belysande för tidsandan för 2 år sedan. Jag gör detta blogginlägg främst för att klippa in artikeln in extenso nedan för eftervärlden, den lär ju försvinna från DN någon gång.


Nyheter

Tjänar över en halv miljard på invandringen

Utdrag ur PWC:s rapport ”Socioekonomisk analys - invandring”, beställd av arbetsmarknads- och trafiknämnden i Sandviken.
Utdrag ur PWC:s rapport ”Socioekonomisk analys - invandring”, beställd av arbetsmarknads- och trafiknämnden i Sandviken.

Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen. I genomsnitt innebär det per person och år drygt 145.000 kronor till samhället.
– Eftersom vi har jobbat en hel del med integration och flyktingmottagning har vi sedan länge haft klart för oss att över tid blir majoriteten av de som flyttar till Sandviken förvärvsarbetande. Nu fick vi siffror på det, säger Leif Jansson, chef för arbetsmarknads- och trafikförvaltningen.
Sandviken har en förhållandevis lång och stor erfarenhet av mottagning av flyktingar och invandrare. Från politiskt håll är kommunen enig om det humanitära och behjärtansvärda i saken, men kostnaden har varit ett debattämne även utanför fullmäktige.
ANNONS:
– Det har diskuterats mycket huruvida invandringen innebär kostnader eller intäkter, och i så fall i vilken omfattning. Därför beställde nämnden studien och det var positivt att också en oberoende rapport så klargörande visar att invandringens plussida är så pass mycket större, säger Leif Jansson.
Närmare bestämt handlar det om 511 miljoner kronor plus för det studerade året 2012. Av Sandvikens då 37.076 invånare var 4.278 utrikesfödda och intäkterna från dessa uppgick till 621 miljoner kronor. Kommunens kostnad för dem var 110 miljoner kronor, enligt rapporten som revisionsbolaget PWC gjort på arbetsmarknads- och trafiknämndens uppdrag.
– Alla strävar efter att få egen försörjning och bidra till samhällsekonomin. Det är precis vad som syns med de här siffrorna. För mig var resultatet väntat, säger Leif Jansson.
Är Sandviken ett specialfall?
– Nej. Statistiska centralbyråns uppgifter på andelen utrikes födda inom olika yrken uppgår till 30 – 40 procent i flera yrkeskategorier. Det svenska samhället skulle kort sagt inte klara sig utan invandringen. För Sandvikens del innebär det att vi växer ekonomiskt eftersom att nettoinvandringen är positiv.
– Vi har grannkommuner som krymper så de måste kompensera högre skatt, men får ändå större ekonomiska problem. Vi bor i en region där det sedan ett tag dör fler än vad som föds, säger Leif Jansson.
Menar du att ju större invandring, desto bättre ekonomi?
– Det är inte fråga om hur mycket. Migrationen lever sitt eget liv och regleras av saker som tillgång på bostäder och arbete. Att reglera den är fel. Titta på Finland som har en betydligt sämre tillväxt än Sverige. En av orsakerna till det är att de har och har haft för lite invandring.
Sverigedemokraterna, som tycker att invandringen måste begränsas kraftigt, representeras av två ledamöter i Sandvikens stadshus. Ing-Britt Olsson kunde inte kommentera rapporten på lördagseftermiddagen. DN har sökt hennes partikollega i fullmäktige, Per Kihlgren.
Definitionen av ”invandrare” har i undersökningen varit person ”utrikes födda”. På intäktssidan räknas sådant som produktion, skatter, konsumtion och hyresintäkter, medan bidrag, barnomsorg, skola, löner och bostadskostnader står på utgiftssidan.