söndag, september 17, 2006

opinionsförbud?

Valvinden blåser alliansens väg, och för mig, som aldrig tar ut något i förskott, är det mycket frestande att nu göra det. Men vi får se i kväll.
En del länder har infört förbud mot att mäta opinionen några dagar före valet. Jag tycker att vi bör fundera över detta. De ständiga opinionsmätningarna nu tar faktiskt fokus från det viktiga val som var och en av oss ska göra, och risken torde vara uppenbar att många utöver de politiska sakfrågorna nu lika mycket (?) kan väga in opinionsvindarnas nyckfullhet när man röstar. Dvs taktikröstandet kan ta över och kanske kan alltså undersökningarna påverka valutgången i en inte rimligt hög grad.