torsdag, september 30, 2010

Ska Facken kunna åsiktsdiskriminera?

Några röda fackförbund avser uppenbarligen att (utesluta eller) förvägra människor som är aktiva Sverigedemokrater att vara med i facket.

Detta är utomordentligt anmärkningsvärt. Vi är överens om att Sverigedemokraternas politik är invandringsfientlig och populistisk och ska motarbetas. Men deras krav är inte olagliga och i Sverige råder yttrandefrihet.

Nästa steg för berörda förbund skulle kunna bli åsiktsregistrering och att utestänga människor som tycker fel och dessutom ger uttryck för det.

Vart skulle detta ta vägen? Kommer aktiva CUF:are att utestängas också, efter sin desperata fight för att förbättra ungdomars ställning på arbetsmarknaden?

Facken vill annars ansluta alla som arbetar, även de som tänker och röstar borgerligt. Men de ska tåla att bli utskällda och förhånade av sina egna fack, de ska betala till sossarnas valkampanjer och de ska nästan aldrig ges några förtroendeuppdrag...

Vänsterbloggaren (Anders) Svensson kommenterar på ett bra sätt (hans farfar som var kommunist blev också utestängd..), och även Eric Erfors i Expressen.

Facken träffar kollektivavtal som gäller alla och förhandlar om uppsägningar och villkor för sina medlemmar. De driver a-kassor som finansieras med en helt dominerande del statliga pengar.

Jag tycker att argumentationen för att utesluta människor vilar på en bräcklig och principiellt mycket tveksam grund, och kommer att föra denna fråga vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, september 25, 2010

Förbjud SMS och handhållen Mobil vid bilkörning!

Staffan Danielsson, riksdagsledamot från Östergötland (C), delar inte regeringens inställning att det fortfarande ska vara tillåtet att köra bil och hålla mobiltelefonen i handen för samtal eller sms.

- Jag har vid flera tillfällen motionerat om att endast handsfree mobilanvändning ska tillåtas vid bilkörning. Endast några få länder i Eu tillåter fortfarande handhållen mobilanvändning i bilen, och alltfler rapporter visar på riskerna med detta.

- Att det kan förbättra trafiksäkerheten om man fingrar på mobilen och SMSar torde ingen mena, självfallet innebär detta en oacceptabel trafikfara.

- Att det förbättrar trafiksäkerheten att man kör med ena handen på ratten och den andra vid örat torde heller ingen mena, självfallet är handsfree klart trafiksäkrare.

- Argumentationen att SMS och handhållna mobilsamtal måste få vara tillåtet eftersom man också samtalar med bilpassagerarna är också märklig. Jag bejakar att man får prata med varandra i bilen och även i handsfree mobiltelefon. Men någonstans måste gränser dras och det är liksom i övriga Europa rimligt och riktigt att förbjuda handhållen mobiltelefonering. Och att SMSande under bilkörning omedelbart måste förbjudas är för mig en självklarhet.

- Regeringens argumentation övertygar inte, och jag kommer att intensifiera mitt arbete för att få en ändring till stånd, säger Staffan Danielsson

Länk till TT och Aftonbladet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

torsdag, september 23, 2010

Är alla Sverigedemokraternas väljare rasister?

Den tidigare (???) kommunisten Lars Ohly och hans SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) och VPK (Vänsterpartiet Kommunisterna) samarbetade länge med Sovjetunionens och Östländernas kommunistdiktaturer, vilka utövade ett fruktansvärt folkförtryck mot oliktänkande, deporterade 100.000-tals människor och familjer som inte gjort något till Sibiriens olika "dödsläger" under fullständigt vidriga förhållanden. Man bedrev en vidrig åsiktsrasism, skulle man kunna uttrycka det som. Ohly och VPK tog emot ekonomiska stöd från folkförtryckarna, och besökte dem och deras partikongresser medan män, kvinnor och barn från bondgårdar och andra sammanhang orättmätigt försmäktade i olika läger under fruktansvärda förhållanden, skilda från varandra.

Denna Lars Ohly tar nu munnen full och stämplar alla de 330.000 svenskar som röstat på SD som "rasister". Jag håller inte med.

Visst är Sverigedemokraternas rötter beklämmande med kopplingar till bevara Sverige svenskt och "vit makt"-tankar och annat lika illa.
Visst ska deras osammanhängande och märkliga ståndpunkter inte ges något inflytande i riksdagen.
Deras program har dock i någon mån nyanserats och de håller sig inom lagens ramar i sina olika ståndpunkter.

Jag kommer som riksdagsledamot att möta Sverigedemokraterna i riksdagen. Jag kommer att respektera att de är demokratiskt valda, och kommer att hälsa på dem och samtala med dem.

Min grundläggande uppfattning är att de ska delta i riksdagsarbetet på samma sätt som övriga partier, t ex i utskottsarbetet.

Jag kommer att argumentera för varför t ex 11 miljarder mer till försvaret inte är realistiskt, varför ett svenskt utträde ur EU vore förkastligt och varför Sverige ska fortsätta med en generös invandrings- och flyktingpolitik.

Men varför har då stödet ökat för Sverigedemokraterna? En viktig del är att Sverige har tagit emot många invandrare och flyktingar och att den förda integrationspolitiken har misslyckats i betydande grad. En del människor känner oro över detta och ger (tyvärr) uttryck för detta genom att rösta på SD.

Det är nu viktigt att krafttag tas för att förbättra integrationen, och för att få fler människor i arbete i fler och växande företag.

Sverige ska ha en fortsatt generös politik för öppenhet och utveckling, men det är klart att det finns gränser för hur många människor som Sverige kan ta emot och integrera på ett bra sätt. Sverige ska driva på i EU i dessa frågor och vara ett föredöme.

Dessa frågor måste kunna diskuteras, även vad gäller det som måste förbättras och som fungerar mindre bra. Jag länkar här till två intressanta debattartiklar som vågar göra detta, dels två chefredaktörer på dagens DN-debatt, och dels Centerpartiets kommunalråd i Linköping Muharrem Demirok i dagens Östgöta Corren.

Jag välkomnar gärna reaktioner på vad jag här har givit uttryck för, inte minst från Er väljare som jag nu ska fortsätta att företräda i riksdagen!

tillägg em samma dag: Johan Norberg skriver tänkvärt i Metro i min tankeriktning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Tack för förtroendet - dialog om framtiden!

Valet 2006 fick jag förtroendet av östgötarna att fortsätta på centermandatet i riksdagen. Jag fick då ca 1510 personkryss, motsvarande 7,6 procent av c-rösterna.

Inför årets val har jag drivit en aktiv kampanj för mitt parti (och för alliansen) samt för mig själv, med möten, samtal, annonser, artiklar och mina röda kampanjpennor..! Centerpartiet i Östergötland har följt rikstrenden och backat med 1,3 procent eller 2.300 röster till 15.700 röster. Givetvis trist. Glädjande ändå med fortsatt alliansregering och att C ligger över sitt genomsnittsresultat från de senaste 4 valen...(6,4 procent..).

För egen del har jag i årets val fått 1.660 personkryss, 9,45 procent av alla c-röster. Jag tackar för det ökade förtroendet, och ska ge järnet i riksdagen för de frågor som jag och Centerpartiet brinner för. Endast Jimmie Åkesson..har i Östergötland av riksdagspartierna fått fler procentuella kryss än jag, vilket jag tolkar som ett riksgenomslag.

Vår vice distriktsordförande Karin Jonsson, oppositionsråd i Norrköping, får också i vanlig ordning ett starkt stöd med nära 5 procent, synd att C inte kunde ökat tillräckligt för två mandat. Målet 2014 är ändå givet!

Jag tänker att fortsätta med en regelbunden dialog med mina väljare, och alla andra intresserade, på denna blogg och återkommer strax med ett inlägg om hur jag överväger att tackla kontakterna med det nya riksdagspartiet SD, och med deras väljare. Jag är tacksam för alla synpunkter och kommentarer, på bloggen eller till min e-adress staffan.danielsson@riksdagen.se.

Sverige är ett fint land med goda framtidsmöjligheter. Centerpartiet och Alliansen har reformerat Sverige i rätt riktning den gångna mandatperioden, och det är glädjande med det starkt ökade stödet jämfört med det rödgröna alternativet. Nu kan satsningen på fler företag och fler jobb fortsätta, och den nödvändiga reformeringen av sjukförsäkringen kan ligga fast i sina huvuddrag medan vi analyserar om pendeln i några avseenden slagit för långt och behöver föras tillbaka. De nya hushållsnära jobben är räddade och kan tillväxa ytterligare, Sverige kan fortsatt vara världsledande med en offensiv och realistiskt klimat- och miljöpolitik, satsningen på tillväxt i hela landet kan fortsätta osv osv!!

Östergötland är min och vår mittpunkt på jordklotet, och jag ska fortsätta att i riksdagen hävda länets intressen så starkt jag kan och förmår, inom ramen för det nationella arbetet på att utveckla hela landet framåt!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag, september 21, 2010

Mona Sahlin borde neutralisera SD! Så här!

Alliansen vinner valet, får flest röster, men ett ofullkomligt valsysten ger trots detta de rödgröna och SD en orättvis majoritet. Genom att Mona Sahlin då låter egna riksdagsledamöter lägga ned sina röster skulle rättvisa skapas och Sverigedemokraterna neutraliseras! Varsågod, Mona!

Detta vore Fair Play, Mona, och skulle ge Dig pluspoäng samtidigt som du åstadkommer rättvisa och samtidigt neutraliserar Sverigedemokraterna!

Jag bjuder Mona Sahlin på detta generösa förslag på Newsmill, läs gärna artikeln och "milla" din glädje över detta!

Tillägg 26 sept: Ett Brännpunktsinlägg i SvD
är inne på mitt förslag. Men jag förstår inte att de endast vill att 2 ledamöter ska lägga ned sina röster, då har ju fortfarande oppositionen (rödgröna plus SD) övertag med 174-173...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Fantastiska Annie Johansson, och Per Åsling!

Personröster Centerpartiet 3551 39,55%
C Annie Johansson 2784 31,01%
C Maria Leifland 160 1,78

Personröster Centerpartiet 2955 52,57%
C Per Åsling 1824 32,45%
C Håkan Larsson 728 12,95%


Många följer med intresse rösträkningen på val.se, även jag.

Personkryssen till riksdagen börjar bli halvklara.

Annie Johansson från Jönköping och Värnamo har varit riksdagens yngsta ledamot den gångna mandatperioden, men växlar nu om till en ung och erfaren ledamot. Hon är redan en mycket skicklig politiker och jag hoppas att hon snart blir minister med mera!

När hälften av Jönköping röster har räknats har just nu 3.551 centervalsedlar kryssat någon. Av dessa har 2.784 kryssat Annie, dvs nästan var tredje centerröstande har kryssat henne.

Annies förtroende på hemmaplan, där heltvisst det kan vara svårt ibland att bli profet, är alltså oerhört stort.

Jag är själv tacksam och glad äver att hittills ha ökat min kryssandel till över 11 procent i Östergötland, men bugar för Annies resultat pch prestation.

Per Åsling i Jämtland ligger också på Annies nivåer, jag bockar och bugar!

Tyvärr tappar Centerpartiet 6 eller som det verkar 7 mandat, vilket ofta sker just när röstetalet blir mindre än vid tigare val, av någon outgrundlig anledning. Trist.

Och än tristare när det drabbar t ex mina grannlän Örebro och Sofia Larsen, samt Södermanland och Roger Tiefensee.

Mycket roligt, å andra sidan, att vår eminente partisekreterare Anders Flanking verkar ta plats från Göteborg, och att Stockholms stad ökat sin röstandel från 5,7 % till 6,5 % och förstärkt de båda mandaten. Maud Olofsson får ca 14 procent kryss och Fredrick Federley är tvåa på mycket goda 4,3 %. Gamle CUF-ordföranden Andreas Carlgren ligger en bit efter på 1,6 %. Med två ministerposter för Maud och Andreas så lär Fredrick och framtidslöftet Abir Al Sahlani, med djupa erfarenheter från Irak, ta plats i riksdagen, vilken tillgång för vår riksdagsgrupp.

Tillägg tisdag kväll 21 sept: jag glömde Eva Nypelius, Gotland,som är kryssad av 43 (fyrtiotre) procent av centervalsedlarna!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag, september 20, 2010

Två flugor i en smäll för MP. En bättre integrationspolitik nödvändig.

Måndag morgon efter valsöndagen 2010. Några kommentarer:

* Alliansen rejält större än de rödgröna, en stor framgång!

* Centerpartiet 6,6 %, minus 1,3 %. En besvikelse. Men ändå en bra valrörelse där det lyfte en del mot slutet. I Östergötland god stämning och ett fantastiskt jobb av så många kandidater och medarbetare. Centerpartiets 4 senaste valresultat på riksnivå är 5,1, 6,1, 7,9 och 6,6.

* Mycket trist att Sverigedemokraterna kommer in och, väl så illa, att alliansen är (bara) 3 mandat från egen majoritet. (OBS att röster återstår att räkna).

* Miljöpartiet (och de rödgröna) kommer aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Bra. Då vore det lite märkligt om MP kategoriskt skulle säga nej till ett ökat inflytande genom samarbete med alliansen, samtidigt som SDs inflytande förhindras. Två flugor i en smäll för MP, skulle jag vilja säga.

* Glädjande med Centerpartiets framgång i Sveriges största kommun, Stockholms stad.

* Centerpartiets har ett fortsatt starkt riksdagsmandat i Östergötland, nu väntar en spännande kryssammanräkning. Jag är beredd och laddad om det landar så men självfallet skulle även t ex Karin Jonsson bli en utmärkt riksdagsledamot. Vårt mål nästa val måste åter vara två östgötamandat!

* Oklart läge i landstinget och flera kommuner, där SDs uppgång gör att varken allians eller rödgröna har majoritet. Situationen kräver ett stort ansvarstagande.

* Glädjande att alliansen regerar vidare i Linköping och trist att man inte tar över i Norrköping.

* Inget samarbete med Sverigedemokraterna, bra. Men de har fått stöd från flera hundratusen röstande, som uppenbarligen känner oro över att Sveriges integrationspolitik har stora brister, vilket ingen kan förneka. Så viktigt att vara ödmjuk i detta och göra allt för att förbättra situationen.

tillägg 11.35:

Hur kunde SD komma in? Först en oro hos en del människor eftersom integrationspolitiken misslyckats i betydande grad.

Men sedan har tyvärr de rödgrönas fokusering på och exercis med hur SD skulle behandlas OM de kom in gynnat Sverigesdemokraterna. Ett tungt ansvar vilar faktiskt på Mona Sahlins ledarskap här, där hon prioriterat förmodade partitaktiska fördelar för sitt parti före att undvika att ge SD en oproportionerlig uppmärksamhet.

Och ovanpå det har vänsterextremisternas attacker på SDs valmöten givit SD sympatier och ökat deras röster. Att attackera den grundlagsskyddade mötesfriheten är förkastligt, och att sedan genom detta bidra till att SD kommer in i riksdagen är faktiskt urbota idiotiskt.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, september 17, 2010

En objektiv opinionsanalys - Äntligen. Och min valprognos!

Jag gjorde redan luciadagen i fjol - 13 december - min valprognos, i ett helt annat opinionsläge än idag.

Den är ju objektiv, självfallet, men känns ändå närmast pessimistisk jämfört med vad andra mätningar nu säger.

Vi får väl se...

Här är den i alla fall!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag, september 15, 2010

SNF och MP lurar TT och får storslam i media över landet.

Svenska Naturskyddsföreningen har gamla anor och har länge samlat engagerade naturvänner med intresse för natur och miljö.

Man har successivt radikaliserats och driver nu långtgående krav på att Sverige ska ligga i täten - vilket är OK - och före täten på alla områden.

Man har fortfarande en hygglig renommé och utser sig själv till den objektive domaren över vad som är rätt och fel vad gäller olika miljöåtgärder, och vilket som är den optimala nivån på hur snabbt man ska gå fram.

I SNFs styrelse ingår flera personer som står Miljöpartiet mycket nära.

När Maria Wetterstrand nu citerar källor och påstår att Sverige har halkat ner till 18:e plats i världen i något miljöavseende visar det sig att den bedömningen har gjort av "oberoende miljöorganisationer" i olika länder, i Sverige sannolikt i hög grad av personer kopplade till SNF. Man får dock inte veta vilka.

TT och media tar dock ofta SNFs och Wetterstrands uppgifter som fakta och utgår ifrån dem som objektiva sanningar.

Det borde man börja att akta sig för.

Över Sverige har nu tidningar, radio och TV trummat ut att Centerpartiet "svänger och börjar öppna för uranbrytning". Trots att vi haft samma linje så länge jag minns, att varje kommun har ett veto i denna fråga, ingen uranbrytning kan bli av om kommunen säger nej.

SNF har i en mycket medvetet upplagd enkät ställt frågor till riksdagsledamöter och sedan nu publicerat resultatet med "sanningen" att Centerpartiet "svänger om uranbrytning". TT håller uppenbarligen fortfarande SNF som en saklig och korrekt organisation utan någon politisk agenda, och har svalt hela betet som sedan trummats ut över hela Sverige som en sanning.

Albin Ring Broman redovisar SNFs falsarier i ett blogginlägg.

Låt mig bara ge ett exempel till på hur SNF sätter sig till doms i en konkret fråga, och låter sin syn på vad som är rätt avgöra hur miljövänliga olika partier - och Sverige - är.

Sverige tillför växtnäring till det vanliga miljövänliga jordbrukets jordar genom handelsgödsel i betydande grad. Denna doseras oftast till etablerade grödor och läckaget blir mycket litet eftersom grödan tar upp tillförd växtnäring. Sveriges hektargivor är ofta lägre än i många länder på kontinenten.

Den odlingsteknik som riskerar att läcka mer är när jorden laddas med kväve genom kvävefixerande grödor som baljväxter och klövervall, eller när stallgödsel tillförs i stora givor.

Handelsgödsel har successivt blivit allt dyrare i takt med oljeprisets utveckling. Sverige har trots detta som enda land i världen haft en särskild skatt på handelsgödsel. Den infördes (orättmätigt av S) i samband med Sveriges EU-inträde för att Sveriges bönder skulle betala en del av medlemsavgiften till EU. Tillsammans med Sveriges kostnadsdrivande regelverk i övrigt har detta medverkat till att livsmedelsproduktionen i Sverige minskat med en tredjedel på några decennier.

Detta är en katastrofal utveckling för alla vänner av en god miljö och djuromsorg och det räcker inte med att öka ekostödet ytterligare , som redan är ett av EUs mest generösa. (Ekoproduktionen står för ca 5 procent av den svenska livsmedelsproduktionen). Att prata miljö och i realiteten främja import betecknar jag som ett stort hyckleri. Livsmedelsimporten expanderar kraftigt och svarar snart för hälften av vår livsmedelskonsumtion. Miljön tar stryk genom att Sverige odlar mindre med en försiktig handelsgödsling medan mer intensivt odlade länder ökar sin odling.

Alliansen tog för något år sedan bort handelsgödselskatten, samtidigt som dieselskatten ska höjas kraftigt om några år.

De rödgröna vill nu återinföra handelsgödselskatten och belasta jordbruket med 350 milj kr i kostnader som länder med högre handelsgödselgivor inte belastar sina bönder med. Och livsmedelsproduktionen kommer att fortsätta att minska i sverige, importen att öka.

Naturskyddsföreningen dömer här de rödgröna som miljövänliga eftersom de både vill höja dieselskatten och handelsgödselskatten för jordbruket. Och alliansen får underkänt.

Detta är en subjektiv uppfattning som jag hävdar borde bedömas tvärtom. Alliansen tar bort en skatt med mycket begränsade miljöeffekter vilket kommer att kunna leda till en ökad konkurrenskraft för jordbruket och en ökad produktion som kan ersätta import som odlats med högre gödselgivor.

Så se upp med SNF, deras ibland fyrkantiga uppfattningar och deras politiska agenda.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, september 14, 2010

Framgångsrik uppvaktning om Östgötapendeln!

Framgångsrik uppvaktning om Östgötapendeln!

Vid dagens uppvaktning av Näringsdepartementet träffade de tre centerpartisterna (se nedan) statssekreterare Leif Zetterberg samt flera experter.

- Vi hade en längre och mycket givande dialog, säger landstingsrådet Sven-Eric Nilsson. Vi förde fram vår oro för att trafikverkets beräkningar riskerar att allvarligt missgynna Östgötatrafikens tilldelning av tåglägen.

- Statssekreterare Leif Zetterberg lyssnade med intresse och menade att detta var en viktig principfråga. Spåren är ju till för både riks- och regionaltrafik. Han förstod bekymren för Östgötatrafiken och kommer att ta upp denna problematik i sina kontakter med Trafikverket.


(Pressmeddelande från Centerpartiet.

Vi kräver rättvisa konkurrensförhållanden för Östgötatrafiken.

I eftermiddag, tisdag uppvaktar centerpartister från Östergötland Infrastrukturminister Åsa Torstenssons statssekreterare Leif Zetterberg för att redovisa hur den så kallade samhällsekonomiska analysen, som ligger till grund för Trafikverkets senaste beslut om ”tåglägen”, slår för det östgötska kollektivtrafiksystemet.

Analysen bygger på en så kallad manual där trafik som är delvis skattefinansierad bedöms som mindre värd än fjärrtrafik. Ingen hänsyn tas till att det östgötska systemet är just ett helt system som forslar cirka 3 miljoner passagerare varje år i jämförelse med fjärrtrafikens 1.7 miljoner. Istället jämförs tåg mot tåg.

Om detta får fortsätta kommer Östergötlands kollektivtrafiksystem alltid att bli förlorare mot fjärrtrafiken på stambanan och trängas ut. Vi har nu fått möjlighet att informera den högsta politiska ledningen för frågorna, om denna uppenbara orättvisa och hur den slår.

I uppvaktningen deltar:
Centerpartisterna Staffan Danielsson, riksdagsledamot, tel 070 – 322 81 99
Sven Eric Nilsson, landstingsråd, tel 070 – 544 88 59, och
Göran Gunnarsson, 1:e vice ordförande i Regionförbundet Östsam, tel 070 – 517 16 69)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag, september 13, 2010

fortsatt signalspaning med fler myndigheter med rödgröna

Den viktiga debatten om signalspaning, integritet och landets säkerhet tas upp igen av integritetsförkämpen Thomas Bodström i dagens SvD.

Jag har ju diskuterat denna fråga mycket på denna blogg, och länkar till mitt inlägg efter riksdagsdebatten i höstas.

"Riva upp", säger Bodström...

Javisst, men därefter gäller att införa lagen igen. De rödgröna accepterar signalspaning i kabel över landsgränsen för att skydda landets säkerhet, och de kräver samtliga (S, V och MP) att fler myndigheter än idag ska få inrikta signalspaning.

Centerpartiet drev igenom en kontrollstation år 2011 där erfarenheterna av lagen ska utvärderas, vilket är bra.

Men när Thomas Bodström orerar om att riva upp klingar det väldigt ihåligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, september 12, 2010

Fördöm allt politiskt våld - även AFAs

Genom historien har det funnits vänsterdiktaturer (Sovjetunionen,Röda khmererna, Nordkorea, Cuba) med fruktansvärt folkförtryck, och det har funnits högerdiktaturer (Nazismen, Franco, Grekland) med dito. Nazismen med sin utrotningspolitik är exempellös, men Stalins och Sovjetunionens förtryck dödade många miljoner människor genom avrättning, hungerdöd och utsvältningsläger med mera.

Demokrati, yttrandefrihet och marknadsekonomi är ljusstrålar i världen som ger välstånd och respekt för mänskliga rättigheter.

I demokratin ligger en rätt att ha och uttrycka även obehagliga åsikter.

Sverigedemokraternas ursprung är rasistiskt, men de paketerar idag sitt budskap på ett mer inlindat sätt.

Extrema vänsterkrafter i AFA (antifascistisk aktion, är det väl) tar till våld och övergrepp nu och då, bl a mot Sverigedemokraterna som parti och mot enskilda sverigedemokrater.

Detta är förkastligt och måste starkt fördömas av alla demokratiska krafter, dit AFA uppenbarligen inte hör.

Per Gudmundson i SvD uttrycker detta väl när han fördömer de upprepade attackerna mot en enskild sverigedemokrat. Jag instämmer.

Det vore välgörande att höra Lars Ohly göra detsamma.

14 sept: Nu har Lars Ohly fått frågan och svarat riktigt, bra!

Läs även andra bloggares åsikter om ,

lördag, september 11, 2010

Wetterstrand och Ohly på mycket svag is- Osanningens!

Lars Ohly hävdade i radiodebatten mellan partiledarna igår att Göran Hägglund ljög, då han beklagade att Ohly föredrog diktaturen i Iran före demokratin i Israel, Mellersta Österns enda.

Stora ord från Ohly.

Som inte stämmer. Expressen intervjuar idag Lars Adaktusson som bekräftar att Lars Ohly vid utfrågningen i Almedalen 2009 på direkt fråga sade att han föredrog Iran före Israel. Och Adaktusson vill därtill minnas att Ohly sade samma sak i Almedalen i år.

Vem ljuger, Lars Ohly?

Maria Wetterstrand gav klara besked på ett antal punkter vid utfrågningen i SvT häromdagen. Men flera av beskeden var käpprätt fel.

1. att Alliansen har gett klara besked om göra sig beroende av SD om Alliansen inte får egen majoritet (Sanningen är den motsatta).

2. att Miljöpartiet aldrig har sagt att de vill förbjuda flyg (2008 föreslog Maria Wettertrand att allt inrikesflyg söder om Sundsvall borde förbjudas).

3. att staten ska satsa pengar på ny kärnkraft (Alliansens energiöverenskommelse är glasklar: staten kommer inte att lämna några stöd överhuvudtaget till kärnkraften).

4. att RUT-avdraget innebär en stor kostnad för staten (Konjunkturinstitutet gick igår ut och meddelade att RUT-avdraget inte innebär någon kostnad för staten).

5. att MP aldrig föreslagit köttskatt . (Svds faktakoll ger henne vänligt nog gult ljus, men säkert bra nära rött, tycker jag).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, september 10, 2010

S ändrar i rödgrönt valmanifest - i hemlighet

Expressen och Albin Ring Broman m fl skriver om hur S - och kanske hela oppositionen?) - plötligt i efterhand ändrar i sitt gemensamma valmanifest, utan att tala om det!

Och det är ingen liten ändring, heller, den berör bara sisådär några hundra tusen mindre företag i Sverige..!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag, september 09, 2010

Mona Sahlin öppnar för chockhöjning av inkomstskatterna

Vi vet alla bakgrunden. Alliansen har sänkt inkomstskatterna med 70 miljarder kronor. En lågavlönad har fått ca 1500 kr mindre i skatt per månad.

De rödgröna har öst sin galla över detta hela tiden. De har motsatt sig varje enskilt jobbskatteavdrag och menar att alliansen förstört Sveriges ekonomi, monterat ner välfärden och gynnat de rika genom sina skattesänkningar.

Lars Ohly deklarerar att skatterna snarast bör återställas till sin "riktiga" nivå, dvs innan sänkningarna gjordes.

Samtidigt har de rödgröna märkligt nog i sitt gemensamma valprogram accepterat nästan alla alliansens skattesänkningar, 61 av de 70 miljarderna...! De kanske inte var så dumma egentligen, trots all propagande emot?!

Och Mona Sahlin påstår att de under mandatperioden endast ska höja skatterna för de "allra rikaste". Vanliga inkomsstagare ska självfallet inte få några skattehöjningar....Kanske var inte alliansens skattesänkningar så dumma egentligen?

Kan man lita på de rödgrönas dubbla budskap i denna viktiga fråga som i hög grad berör privatekonomin för de allra flesta svenskar? För budskapen är ju dubbla; skattesänkningarna är helt fel och förkastliga fast de ska vara kvar..?

Men kommer inte de rödgröna att höja tillbaka skatterna?

Jo, det finns en mycket stor risk för det. Vi vet vad Lars Ohly slåss för. Och Mona Sahlin ger idag en stor intervju i Östgöta Correspondenten, tyvärr ännu inte utlagd på nätet.

Hon får där frågan: "Ni har kritiserat regeringen hårt för sättet att dra isär samhället och ensidigt satsa på att sänka skatterna. Men ni har ju själva accepterat det mesta i jobbskatteavdraget? Hur går det ihop?"

Och hon svarar, och läs nyanserna noga nu:

"Man kan ju inte bara PANG! rycka loss 100 miljarder, som de borgerliga har sänkt skatten med, och ändra förutsättningarna för medborgarna över en natt. Folk måste ha lugn och ro också. Det betyder inte att vi accepterar det. Då går vi i en annan riktning, då ändrar vi skatten för pensionärer - och för miljonärer."

De rödgröna höjer alltså skatten lite i de högre inkomstskikten, så att dessa får behålla allt mindre av en inkomsthöjning. Men för pensionärerna byter man inte riktning, där vill ju alla nu gå i jobbskatteavdragets riktning, lägre skatter.

Jag menar att det inte går att lita på de rödgrönas och Mona Sahlins och Lars Ohlys trovärdighet som skattesänkarpartier. De vågar uppenbarligen inte gå till val på att åerställa alliansens skattesänkningar och alltså höja skatten med 1500 kr per månad för vanliga inkomsttagare.

Men Mona Sahlin är mycket tydlig i denna intervju. Hon accepterar inte jobbskatteavdragen, vilket innebär att hon på sikt vill höja tillbaka skatterna med över 70 miljarder! Det går dock inte på en natt, och särskilt inte inför ett val. Men det går på sikt! Så lita inte på Mona Sahlin och Lars Ohly som skattesänkare, de är obotliga skattehöjare!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, september 08, 2010

Per T Ohlsson lämnar S p g av V...!

Sydsvenskas välkände profil Per T. Ohlsson avslöjar nu i en krönika att han i två riksdagsval röstat på S. Lite oväntat för mig.

Hans krönika är välskriven, redovisar en respekt för socialdemokratins förmåga att under snart ett sekel vara ett dominerande parti i Sverige, som även kunnat hålla rent mot kommunismen. Jag delar gärna den respekten, socialdemokraternas förmåga att låta vänster men alltid orientera sig tillräckligt mycket åt höger så snart folkopinionen riskerar att gå dem förbi...Fram till nu, alltså.

Och Per T. analyserar korrekt och obarmhärtigt Vänsterpartiets historia och nuläge, och varför han därför detta val kommer att rösta med alliansen. Välkommen, Per, varför inte till Centerpartiet!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, september 05, 2010

Kommentarer till Wisemans försvarsenkät till många partier

Det är bra med debatt, inte minst försvarsdebatt.

Officersbloggaren Wiseman driver ett forum där den mest livliga försvarsdebatten förs. Han har nu ställt ett antal frågor till partier i och utanför riksdagen, och redovisar svaren på sin blogg med egna kommentarer.

Jag gillar diskussion i väsentliga frågor och kommenterar här både partiers svar och Wisemans bedömningar...;

* Wisemans analys är att så gott som alla partier tar ställning emot någon som helst förändring (nedläggning) av grundorganisationen...Hur har du läst då, Wiseman?
Och var har jag fått det ifrån att Försvarsmakten "aviserat" nedläggningsbehov..Från tydliga offentliga bedömningar från HKV och ÖB, om underförstått inte mer pengar tillförs.

* Wiseman kommenterar mitt svar om Nato med att utan medlemskap i NATO så finns inga garantier för Sveriges säkerhet...OK, Nato har § 5, men nu är Sverige med i EU med dess dubbla solidaritetsparagrafer, vi samarbetar nära med Nato och deltar i många internationella fredsinsatser. Om Sverige i så fall inte hade några garantier för 30 år sedan under det kalla kriget, är väl situationen idag betydligt bättre..? Både EU och PFF har tillkommit för Sveriges del.

* Folkpartiet överraskar med täta åsiktsbyten. Man står bakom alliansens försvarsinriktning och budgetar, uteslöt inte att en viss höjning eventuellt behövdes av försvarsanslaget för något år sedan för att nu kräva "miljarder"...Och med tanke på alla krav torde det handla om åtskilliga miljarder; Efter 2014 ska Sverige kunna möta ett ryskt överraskningsanfall på Sverige a la Georgien..(!), föra strid i brigader, inga förbandsnedläggningar, mer trupp till Gotland, starkare flygvapen och marin osv.
Och allra mest överraskar nog Folkpartiets analys att både stå bakom alliansens Afganistanstrategi och samtidigt mena att alla internationella trupper nog kan lämna Afghanistan under år 2014.

* S och V argumenterar för att alliansen nog har liknande besparingar som de själva, men glömmer att för alliansens del stannar pengarna inom försvaret. De rödgröna minskar försvarsbudgeten med 2 miljarder samt har ett antal svarta hål därtill på flera miljarder.

* För Sverigedemokraterna är ju pengar inga bekymmer. Wiseman berömmer deras förslag som "militärt väl avvägda".. Jo, jag tackar, med 11 miljarder mera...2 till 4 brigader ska inrättas samt 7-16 manöverbataljoner,fler heltidsanställda,fast trupp på Gotland och starkare hemvärn osv. Och återinförd värnplikt, endast för män. Kvinnor kan få delta i den första tremånadersutbildningen.
Populistiska partier har alltid obegränsat med pengar, och förslagen verkar ha utformats av någon militärt intresserad som av Jimmie Åkesson fått fria händer. Vi får se vilken analys som Wisemans läsekrets gör av detta, Sverigedemokraterna är ju mycket mer...än försvarspolitik.

* Centerpartiet står bakom alliansens försvarspolitik med ett försvar som kan göra tjänst här hemma, i närområdet och vid internationella fredsinsatser. Vi vill ha en grundorganisation över hela landet, vi har fått gehör för ett starkare hemvärn och vi vill se en fortsatt militär alliansfrihet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Omskärelse handlar mer om integritet än religion!

Integritetsfrågorna är mycket viktiga för centerpartiet och för mig. Vi driver dem även i mycket svåra avvägningar, som t ex i signalspaningsdebatten. Även om vi som där tvingats inse och acceptera att landets säkerhet tyvärr - som världen ser ut - kräver underrätelseinhämtning i olika former. Men vi har lyssnat och byggt in starka skydd för integriteten på olika sätt.

Idag debatteras religionsfrågor mellan riksdagspartierna i radion, och Ekot rapporterar att alla landsting inte rabatterar borttagandet av förhuden på små pojkar...

Visst är detta kopplat till urgamla religiösa traditioner, men frågan handlar i mycket hög grad om integritet. Om en manlig individ oåterkalleligt vill ta bort ett kroppssegment från sitt könsorgan genom ett eget självständigt beslut när han är myndig, det är en sak.
Men att hans föräldrar oåterkalleligen ska kunna besluta det för hans räkning när han är några veckor eller år gammal, det är faktiskt att kränka hans integritet och rätt att själv fatta detta viktiga beslut. Och att Sveriges riksdag ställer sig bakom detta och därtill uppmanar Sveriges landsting att rabattera åtgärden, det är faktiskt mycket märkligt.

Jag har motionerat om detta, och även interpellerat socialministern i frågan, samt bloggat om detta.

Jag har inte med mig mitt parti ännu, liksom inte heller i frågan om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och sjukvård och daghem och äldreomsorg att inte dölja ansiktet för varandra, och inte heller i frågan om rätt till dödshjälp vid mycket svåra lidanden nära livets slut. (har även bloggat om alla dessa frågor).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Bodström lämnar familjen för att rädda ...Mona

Jag läser nu ett inlägg mitt i natten (svensk tid) från Thomas Bodströms blogg. Han är ju med sin familj på en sedan flera år inplanerad USA-vistelse fram till 2011.

Men inte nu längre. Han meddelar kort att "Nu åker jag hem". ....

Vad familjen gör lämnar han inga som helst besked om. Överger han dem och de blir kvar i USA eller ingår familjen i "Jag" som åker hem?

Bodström ska uppenbarligen som räddaren i nöden dyka upp och rädda Mona och vända valvinden.

Har S inga andra kort i rockärmen känns läget faktiskt stabilt...!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Centern 6,7 % i SIFO - Förbjud opinionsundersökningar??

Jag har tillsammans med Maria Kornevik Jakobsson motionerat om att utreda ett förbud att publicera opionsundersökningar de närmaste dagarna före valet, "en opinionsundersöknings fri zon". Bakgrunden är att märkliga opinionsundersökningsresultat precis före valet kan styra röstandet och hinner inte analyseras och manglas ner förrän efter valdagen, det fanns ett sådant exempel 2006.

Jag inser fuller väl att detta är ett ingrepp som helst inte ska göras, vilket är lätt att kritisera med goda liberala argument, men menar ändå att problematiken bör utredas.

Så till opinionsläget just nu. Det kom en Demoskop igår och en Sifo just nu på söndagsmorgonen. Båda ca 50-45 för alliansen. Och Centerpartiet får 6,2 i Demoskop och 6,7 i SIFO...

Det börjar likna något, uppåttrenden är stark och tydlig! Demoskop hyser jag "annars" en berättigad misstro emot, den brukar svaja kraftigt och brukar ibland ge Centerpartiet obegripliga djupdykningar på ner till 3,5 procent, vilket har skett några gånger. Men den här gången verkar de ha fått upp sin kvalitet....

SIFO är ett av de bättre opinionsinstituten, och 6,7 procent där väger mycket tyngre!

Det känns i valvinden att Centerpartiet äntligen är på gång, och det är ju positivt att flera opinionsundersökningar nu visar i samma riktning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, september 03, 2010

Självmål av Knutsson/Hedemo

SVTs kompetenta - tycker jag - utfrågarpar Knutsson/Hedenmo gjorde ett allvarligt självmål i gårdagens utfrågning av statsministern.

Jag delar den analys som Albin Ring Broman gör på sin blogg, och de berättigade frågor han ställer. Liksom även Magnus Anderssons dito.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

kamratlig kritik av moderaterna i några jordbruksskattefrågor, och ursprungsmärkning.

I dagens ATL - en ledande lantbrukstidning - replikerar jag på några åsikter från moderaternas talesman i jordbruksfrågor, min kollega Bengt-Anders Johansson. Jag stöder min kritik på vad statsministerns själv uttalat i radions lördagsintervju, och anser att goda alliansvänner måste kunna bryta lite ståndpunkter inför ett val, det är ju alltid viktigt med konsumentupplysning.


Starkt C bra för landsbygden!
Min allianskollega Bengt-Anders Johansson (M)  menar i en debattartikel i ATL att det är naturligt att ”en köttbulle kan ha råvaror från minst 5 olika länder". Därför, menar han, går det inte att införa en obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel.

Jag håller inte med. Centerpartiet drev länge kravet på obligatorisk ursprungsmärkning av mat, men tyvärr har moderaterna i regeringen än så länge lyckats förhindra detta ställningstagande. Jag förstår inte varför omsorgen om den internationella livsmedelindustrins vilja att blanda ihop köttfärs ska förhindra Sverige och EU att kräva en obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel, för konsumenternas bästa.

Därför är det viktigt för landsbygden och jordbruket med ett starkt Centerparti i riksdagen och i alliansen.

Jag är en varm alliansvän och det goda samarbetet mellan allianspartierna är ett historiskt framsteg som gagnar Sverige. Men i en valrörelse måtte även goda alliansvänner kunna lyfta fram exempel på varför man, som jag, anser det så viktigt för landsbygden och jord- och skogsbruket med ett starkt Centerparti i alliansen.

Bengt-Anders påstår i sin artikel att handelsgödselskatten togs bort ” efter 25 år av moderat opinionsbildning”. Verkligheten är att Centerpartiet här lyckades driva igenom en sänkning trots motstånd från finansdepartementet och moderaterna. Statsminister Reinfeldt var ärlig nog att tydligt erkänna detta i radions lördagsintervju i vintras (19 dec):

”För mig var det viktigt att få bort subventionen på diesel till jordbruket. Jag var inte pådrivande för att ta bort handelsgödselskatten”.

Den olyckliga chockhöjningen av jordbrukets dieselskatt till EUs särklassigt högsta som regeringen aviserat år 2013 och 2015 drevs alltså igenom av finansdepartementet och moderaterna. Centerpartiet fick tyvärr ge med sig, och jordbruksminister Erlandsson har istället fått upprätta en andra försvarslinje, att den höjda dieselskatten ska återföras till lantbruket. För egen del kämpar jag för en kontrollstation där skattehöjningen kan stoppas om det visar sig att Sverige fortsatt ligger skyhögt över övriga EU-länders dieselpris.

Sverige har också under alliansen tydligt markerat att man vill tillhöra EUs kärna och driva realistiska krav i olika frågor. Vad gäller den gemensamma jordbrukspolitikens framtid - och därmed landsbygdsprogrammets ersättningsnivåer - har Sverige tyvärr en extrem linje i EU och har därför svårt att påverka utvecklingen. Även här är moderaterna pådrivande.

Jag är mycket förtröstansfull i att vänner av svensk landsbygd ger alliansen sitt stöd och därmed hejdar den utarmningspolitik som de rödgrönas skattehöjningar och ökade regelkrav skulle innebära, och som skulle fortsätta att driva fram ytterligare nedläggning av svensk livsmedelproduktion och ge fortsatt ökad import.

Och jag och Centerpartiet kommer att fortsätta att helhjärtat stå bakom allianssamarbetet och driva på för landsbygdens och de gröna näringarnas utveckling.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

torsdag, september 02, 2010

Agendas RUT-koppling är vänstervriden liksom Studio Etts

Genom skatteavdraget för hushållsnära tjänster har i Sverige nu liksom i Finland svarta jobb gjorts vita, och 11.000 människor har gått från ofta långvarig arbetslöshet till att ha ett jobb. Därtill inte till någon kostnad för statskassan i ett helehetsperspektiv, vilket Mona Sahlin ju hela tiden trots bättre vetande återkommer till.

Av dessa nya jobb är det en närmast försumbar andel av dessa som arbetspendlar från de baltiska länderna.

Ändå väljer Uppdrag granskning att göra en fullständigt ovidkommande koppling om att de som köper hushållsnära tjänster borde ha dåligt samvete eftersom någon enstaka av de 11.000 jobben har gått till någon från Baltikum, som har barn som inte följer med. Och Rädda Barnen håller med.

Radions Studio Ett följde idag upp reportaget och lät Vänsterpartiets Kalle Larsson breda ut sig om det hela.

Jag påstår att kopplingen mellan att lettiska medborgare av fri vilja kan resa till Sverige och arbeta, och till RUT-avdraget, är rätt obefintlig. Man kan diskutera de nya och växande hushållsnära tjänsterna, och skatteavdraget och man kan diskutera att lettiska medborgare tar jobb i andra länder när det inte finns några där hemma.

Men sammankopplingen är grund och har en typisk vänsterpolitisk ansats, som alltså både Uppdrag Granskning och Rädda Barnen lånar sig åt, tycker jag.

Liksom även Studio Ett när man dels väljer att ta upp frågan, och dels väljer att låta Kalle Larsson vara med i en anklagande roll.

De baltiska länderna var på svensk välfärdsnivå innan andra världskriget, men kommunismens och sovjetsystemets förtyck och ekonomiska katastrof förde dem djupt ner i avgrunden. Vänsterpartiets dåvarande ledning applåderade detta och upprätthöll mycket nära kontakter med de som förtryckte.

Genom kommunismens fall och upprättandet av demokrati och marknadsekonomi har en ekonomisk utveckling inletts i de baltiska länderna, som dock som alla drabbats av den extrema finanskrisen. Istället för att var fångna i sitt eget land kan nu baltiska medborgare resa och arbeta i andra EU-länder, vilket självfallet i grunden är mycket positivt. I takt med att ekonomin växer kommer detta att minska och jobben växer till i det egna landet.

Att låta Kalle Larsson, vars parti hela vägen stödde nedbrytningen av de baltiska länderna, nu få göra sig bred över att letter kan resa och få arbeta i Sverige är sanslöst.

Det sägs ibland att medier ofta är vänstervridna. Jag tycker att Uppdrags Gransknings och Studio Etts vinkling av dessa frågor är exempel på detta, liksom även Rädda Barnens sammankoppling av två olika frågor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,