torsdag, oktober 15, 2009

Signalspaningslagen beslutad - frågan lever vidare

Då sattes det efter flera års behandling i riksdagen en slutpunkt för lagregleringen av den underrättelseinhämtning genom signalspaning i till helt dominerande grad internationell teletrafik, som Försvarets radioanstalt under sträng kontroll bedriver.

Riksdagsdebatten var lång och givande, får jag väl säga som deltog i den..Och likaså är ju min uppfattning rätt naturlig, att de rödgröna har stora svårigheter i den här frågan. Här en länk till debatten, scrolla ner tills partiledardebatten slutar.

Nu gäller det att noga följa hur lagen kommer att fungera, de olika tillstånds- och kontrollinstanserna har mycket viktiga uppgifter och kontrollstationen redan om knappt två år är mycket viktig.

Så frågan lever och jag och centerpartiet kommer givetvis att följa den nära.

Jag tycker att TT väl sammanfattade gårdagens debatt och vad jag ville få fram:

Tidningarnas Telegrambyrå - 2009-10-15


Centerpartiets Staffan Danielsson riktade in sig på inlägg från Peter Rådberg (MP) och Alice Åström (V) som han kallade sanslösa, inlägg som varnade för massavlyssning. Danielsson var upprörd över att regeringen och de borgerliga partierna sägs strunta i grundlagen och mänskliga rättigheter genom att stå bakom lagen och dess tillägg.

Danielsson hävdade att Centerpartiet gjort allt som går för att se till att integritet och rättssäkerhet tillgodoses men att frågor om underrättelseverksamhet innebär svåra avvägningar mellan skydd för landet och människors integritet.

Hans råd till oppositionen var att släppa kravet på en bred, parlamentarisk utredning om signalspaning.

Inrikta er i stället på den kontrollstation för lagen som kommer redan 2011, sade Danielsson och underströk att Centern kommer att följa verksamheten med signalspaningen mycket noga och ta kontrollstationen på "mycket stort allvar".
©Tidningarnas Telegrambyrå eller artikelförfattaren.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 kommentarer:

Anonym sa...

En slutpunkt? Tillåt mig småle, det här var bara startskottet och det kommer att blåsa värre, mycket värre runt öronen på er som gav upp era ideal när ni klev fram till köttgrytan...

Den där kontrollstationen 2011 kommer troligen inte att behövas för lagen rivs upp strax efter valet, så att vara så naiv att tro att detta var en slutpunkt i FRA-såpan är ju rent häpnadsväckande.

/A

Markus "LAKE" Berglund sa...

Länken till riksdagsdebatten funkar inte...

Tor sa...

Beslutet var väntat men ändå en stor besvikelse, men precis som du säger kommer frågan att leva kvar. Er i alliansen var jag redan besviken på så det bestående intrycket av debatten är hur besviken jag är på socialdemokraterna. De gjorde snarast FRA-motståndet en björntjänst genom att inte vara ordentligt inlästa och kunna komma med konstruktiv kritik. Istället försökte de mest plocka billiga politiska poäng eller invända mot att de inte fått vara med och utforma lagen. Vänsterpartiet och miljöpartiet var som vanligt bättre med mer principiell och välunderbyggd kritik, men det blir ändå alltför splittrat när inte socialdemokraterna kan kläcka ur sig vad de vill.

Förresten så var det någon miljöpartist som trodde att han citerade dig när han egentligen citerade en DN-artikel av Klamberg m.fl. som du citerat här på din blogg. Ifall du skulle undra varifrån han fick det där påstådda citatet alltså.

Jag röstade på centern i förra valet för att ni verkade mest liberala, men nästa val känns det som att det kommer att vara svårt att hitta något liberalt parti med heltäckande politik över huvud taget. Tyvärr.

Anonym sa...

Jag tycker du hade en ödmjuk framtoning och upträdde på det hela ganska sakligt.

Vad som förvånar mig är att de grundläggande frågeställningarna knappast berördes i sak. Istället för tala teknikaliteter och pararafer är ju frågan, i alla fall för oss liberaler;

1) Är det verkligen kritiskt för svensk underättelseinhämtning och signalspaning att staten kopplar in sig på det civila kommunikationnätet, är det verkligen kritiskt om man beaktar syftet med lagen (miltära yttre hot)?

Jag vet att det inte gjorts någon utredninga av regeringen, alltså bygger din utgångspunkt på ett antagande, eller? Det här är den kritiska punkten, känner människor att det här är ”den enda utvägen” för sverige som självständig nation? Jag vet inte, du vet inte heller, en del expertis ifrågasätter värdet, annan stödjer din tes, men är inte detta grundproblemet, debatten bygger på antaganden, kraftigt ifrågasatta sådana.

2) Är det propotionellt, är det värt priset? Många människor mår dåligt av det här, är rädda,. Huruvida det är på riktiga eller felaktiga grunder kan vi ha olika uppfatttningar om, men är detta inte ett problem hur människor mår? Något som skapar rädsla när det är tänkt att skapa trygghet, är det inte värt att beakta detta och ifrågasätta ens ståndpunkt när detta är fallet?

Om något är i grunden fel, eller byggt på felaktiga antaganden, kan det bli rätt genom tillägg. Jag spetsar till det på min blogg, just för poängen; hur många humana och rättsäkerhetsstärkande åtgärder skulle krävas för att t.ex dödsstraff skulle anses som en bra avvägning?

Du vann striden igår, men du har redan förlorat kriget. Lagen kommer att vara en avgörande faktor i valet 2010, hur mycket du än försöker misstänkliggöra socialdemokratin, antagligen korrekt, så är de inte politiska idioter. Vad har du, Centerpartiet och Sverige vunnit om ett år när S lägger proppen om upprivandet som de svurit de ska lägga?

Varför tar du strid med dina egna om denna djupt ideologiska fråga, varför tvingar du oss bort ifrån Centerpartiet när vi delade samma liberala glöd för bara ett par år sedan? Varför delar vi inte längre samhällsvision, jag skulle vilja att vi gjorde det men hur kan jag?

Är det verkligen värt det, du har fått din lag, i alla fall temporärt, partiet är djupt splittrad, vi hånas som hycklare i varje forum, människor är rädda och känner olust.

Jag förstår inte

Victor sa...

Tjena Staffan,

Jag såg dig igår under FRA-debatten på SVT. Jag blev så jäkla inspirerad av ditt sätt att debattera.
Från och med nu och för all framtid (eller tills du tackar för dig) så har du min röst på dig i personvalet och på Centerpartiet i riksdagsvalet.

Tack

Jakob sa...

Staffan, dina inlägg i debatten den senaste veckan gör att vi nu har fått en helt annan bild av FRA:s verksamhet än tidigare.

Vi har fått våra farhågor besannade.

Under 2008 hävdade ni förespråkare att FRA inte sparar en massa material som man sedan söker igenom i efterhand. Nu har du själv skrivit här på bloggen att detta inte var sant.

Du har förklarat att FRA efter prövning får inhämta enskildas trafikuppgifter i sin utvecklingsverksamhet. Materialet kan lagras 12 månader och är under tiden sökbart inom ramen för godkända spaningsuppdrag.

Alltså inhämtning för ett syfte (teknikutveckling)och utnyttjande för ett annat (underrättelserapportering).

Det är oväsentligt om spaningsuppdragen ens var kända vid själva inhämtningstillfället eller ej. Materialet får likafullt användas i underrättelseverksamhen.

Det ursprungliga tillståndet kan ha avsett teknikutveckling i helt andra signalbärare. Det spelar ingen roll. Materialet får ändå användas i ett helt annat sammanhang inom ett år.

Trafikdatabasen kan alltså innehålla stora mängder trafikdata från ett antal signalbärare. FRA kan göra historiska sökningar i detta material i enlighet med senare utfärdade tillstånd.

Var det inte precis detta som FRA inte skulle få möjlighet att göra?

Varför har ni överhuvudget tillåtit FRA att inhämta enskildas trafikuppgifter i utvecklingsverksamheten?

Här hade behövts begränsningar och vägledning för "domstolen". Det är fullkomligt oebgripligt varför ni inte gjort något åt saken.

Anonym sa...

@Victor, har du missat ironitaggarna eller?

Gårdagens lågvattenmärke i debatten var Staffans taffliga försök att misstänkliggöra Kalle Larsson eftersom han var "kommunist" och därmed på något sätt gillade diktaturer och massavlyssning. Patetiskt att höra från en liberal som verkar gilla diktaturfasoner (partipiskor) och massavlyssning.

Om det är några som har lärt sig av historien så är det just kommunister i vårt land. De har mer än en gång blivit olovligen avlyssnade och registrerade och FRA lär säkerligen göra det igen.

/A

Jonas B sa...

Regeringens hantering av FRA-frågan blir bara smutsigare och smutsigare.

Går man till förarbetena så hittar man följande om FRA:s utvecklingsverksamhet:

Inhämtning av information av teknisk karaktär enligt vad som beskrivits ovan sker för myndighetens egna behov av att kunna anpassa sina tekniska system till utvecklingen. Denna verksamhet genererar följaktligen inte någon underrättelserapportering

Här får man alltså intrycket att material i utvecklingsverksamheten inte används för underrättelserapportering.

På annan plats (prop. 06/07:46 sid. 68) skriver dock regeringen (eller egentligen FÖD/FRA):

"Eftersom [utvecklingsverksamheten] syftar till att möjliggöra försvarsunderrättelseverksamheten
kan det inte anses oförenligt med det ändamål för vilka uppgifterna samlas in att uppgifterna också i viss utsträckning behandlas i försvarsunderrättelseverksamheten."


Så djävulskt.

Ett par dagar före voteringen avslöjar enskilda ledamöter och försvarsministern den fulla vidden av detta lagrum.

Detta förfaringssätt är ovärdigt en fullvärdig demokrati.

De sensationella uppgifter som kommit fram de senaste dagarna skulle givetvis ha presenterats redan 2006-07. Det är ynkligt.

Ni måste ut ur riksdagen.

Staffan sa...

Jag ställde den här frågan i ett annat inlägg, men det kan ha kommit bort i gårdagens virvelvind av aktivitet, så jag försöker igen:

I riksdagsdebatten igår sade du att du inte ansåg att man kunde ge e-mail och annan elektronisk kommunikation samma skydd som pappersbrev, för då skulle "signalspaning" vara omöjlig. Borde du inte då, i teknikneutralitetens namn, vara för att upphäva brevhemligheten på vanliga brev så att myndigheter får rätt att sprätta upp alla brev som skickas till och från adresser i landet, för att se till att inget fuffens sker? Och gärna lagra information om vem som skickar brev till vem, för att kunna urskilja kommunikationsmönster?

Det är just det här som vi FRA-motståndare invänder mot. Vi håller med om att massavlyssning/signalspaning a la FRA inte är kompatibel med brevhemlighet. Skillnaden är att vi anser att brevhemligheten är så pass viktig att den endast i absoluta undantagsfall får upphävas, och därför får massavlyssningen helt enkelt stryka på foten.

Anonym sa...

Igår skämdes jag för att vara borgare! Patetiskt...
Undrar hur många röster de rödgröna vinner på detta..

/Stefan

Anonym sa...

Staffan, du verkar inte ha förstått hur stor skada ni har lyckats ställa till med genom FRA-lagen. Centerns förtroende i integritetsfrågor är noll, enligt opinionsundersökningar finns risken för att Centern till och med trillar ur riksdagen (ni har svikit de väljare som ville ha ert öppenhetsmanifest genomfört). Till detta kan ju läggas att ni allvarligt har skadat Sveriges anseende i utlandet, det är bara att titta på de starka protester som nu kommer från Norge. Sverige kommer dessutom förlora jobb pga. den här lagen, Google har redan förklarat att man vägrar placera en enda server i Sverige så länge den här lagen finns och flera andra operatörer funderar kring om de ska flytta sin verksamhet utanför Sverige. Bahnhof har till och med gått så långt att man skickat ut ett pressmeddelande om att man kommer vägra att följa FRA-lagen, det är högst anmärkningsvärt!

Anonym sa...

Staffan, jag skulle också bra gärna vilja ha svar på vad den andra Staffan just frågade.

Det är ett jäkla tjat om teknikneutralitet hit och teknikneutralitet dit, men när det väl kommer till kritan så är inte kommunikation i kabel samma sak som radiovågor i etern, men däremot är e-post PRECIS samma sak som att skicka ett brev på posten!

Om några år så kommer ordet hycklare att vara liktydigt med Regeringen 2006 till 2010.

/A

Jakob sa...

Mycket glädjande att FRA-debatten i Norge tar ny fart.

Jag är också i färd med att upplysa alla mina norska kontakter om FRA:s utvecklingsverksamhet. Ditt eget avslöjande om hur trafikdata ska få användas lär röra upp känslorna i våra grannländer mer än något annat, Staffan.

da9l sa...

Nåja, det gör väl inte så mycket om Staffan och de andra i alliansen inte lyssnar på oss motståndare nu. FRA kommer ju göra det från och med december istället ;-)

Anonym sa...

Hm, Staffan som brukar vara så duktig på att svara sina läsare lyser helt med sin frånvaro i den här kommentarstråden...

/A

Staffan Danielsson sa...

Åter vid datorn, några svar:

Tor: Jag gillar Peter Rådberg men han har fel ibland, och det var inte just att påstå att jag hade sagt det som Mark K. hade skrivit på bloggen.

Mikael "Liberal och L":
regeringen har kanske inte utrett säkerhetshoten mot Sverige i en utredning, men här görs ju löpande bedömningar av försvar, polis och regering. Jag instämmer ju med dig att det här är en fullståndigt avgörande fråga, behövs inte den här underrättelseinhämtningen för landets säkerhets skull då lägger vi ned den.

Jag tror inte att signalspaningen blir någon avgörande faktor i valet, men integitetsfrågorna kan och ska gärna bli det, och jag tror att t ex fildelningen är större.

Är jag glad över striden med Dig, Mikal och andra starka kritiker. Nej, jag är självfallet bara olycklig över detta. Det är absolut inget jag har åstundat eller velat.
Jag har endast utifrån mitt ansvar som riksdagsledamot för centerpartiet sökt ta mitt ansvar för både människors integritet och för landets säkerhet, det går inte att smita undannär man sitter i riksdagen.

Jakob/Jonas B: Jag har ju kommenterat utvecklingsspaningen i mitt långa inlägg här på bloggen (Summering) och i riksdagsdebatten. Den bedriovs ju för att få en effektivare signapsnaong mot dem man ska spana mot, i helt dominerande grad handlar det om internationell teletrafik osv.

Staffan namne: Jag kan ju inte lova att en epost mellan två terrorister om allvarliga säkerhetshot mot Sverige, där den ene är i utlandet, kommer att omfattas av samma skydd som brevhemligheten. Då skulle jag ju ljuga eftersom en sådan epost , hoppas jag, snappas upp av Försvarets radioanstalt.
Så skulle jag skriva under centeruppropets "integritetscertifiering" skulle jag ju nästa dag få upprörda frågor om varför jag lovar något som jag redan har svikit...Så vännen Erik Hultin m fl ställer verkligen stora krav på mig..

Däremot står jag ju för fortsatt brevhemlighet, självklart.

Staffan Danielsson sa...

Jakob Norge ja, jag tryckte för snabbt.

Och Google, detta integritetshelgon som tydligen ev, ska lämna Sverige i omsorg om sina kunder.........
Tillät mig smålé!

Jag är övertygad om att inteitetshoten på nätet snarare kommer från privata initiativ i olika former för olika användningar än från den svenska spaningen i teletrafik helt utan koppling till Sverige. Det kan handla om andra länder som spanar i internationell teletrafik med koppling till Sverige, det´kan handla om hur Google hanterar sin verksamhet och det finns säkert flera andra orosmoment.

Därför - även om risken sannolikt är mikroskopisk - ligger det något i synpunkten att betrakta telekommunikationer som vykort snarare än brev. Det finns väl även en vykortshemlighet men den är ju sannolikt lättare att genombryta än brevhemligheten.

Och varför Google skulle flytta till USA, Tyskland eller Storbrittannien för att undkomma FRAs spaning i teletrafik helt utan koppling till Sverige är verkligen gåtfullt. Signalspaning torde ju bedrivas i högre utsträckning i dessa länder än i Sverige och dessutom kan där teletrafik med kopplig till sverige vara mer berörd enligt ovan.

Och så då Norge.

Är du och Telia och Google så säkra på att där inte bedrivs någon signalspaning i kabel under sträng sekretess???

Jakob sa...

Staffan, anständigheten kräver att du åtminstone svarar på frågor. Du har kort berört utvecklingsverksamheten här på din blogg.

Det är märkligt att du inte själv tycks inse vilka nya frågor detta ger upphov till.

Vi tar två centrala frågeställningar och jag tror att jag härmed gör mig till tolk för många kritiker:

1. Varför medger lagen att även enskildas trafikuppgifter ska kunna samlas in i utvecklingssyfte? Här hade man ju kunnat tänka sig olika slags tekniska spärrar och filter, eller hur?

2. Kommer "vanliga människors" trafikdata att kunna inhämtas? Med detta avser jag personer som inte utgör något hot mot rikets säkerhet, och inte nödvändigtvis bara svenska medborgare.


Jag har inte hävdat att denna verksamheten skulle syfta till att kartlägga vanliga svenskar. Frågan gäller om personuppgifter kommer att kunna samlas in på detta sätt Svara på det. Därefter kan vi diskutera vidare.

Jakob sa...

Angående Norge tror jag också det finns skäl att norrmännen protesterar mot den egna signalspaningen lika högljutt som vi protesterat här i Sverige. Självklart ska de kräva största möjliga öppenhet och eventuella lagändringar. Hoppas du hejar på dem.

Du framhåller annars själv gång på gång att det främst är internationell teletrafik FRA inhämtar. Kan inte norrmän förekomma där? Och kan inte deras kommunikation, t.ex. i form av trafikdata, komma att utbytas med andra länder? Var hittar du skydden i de svenska FRA-lagarna mot det?

Exakt vad i det du skrivit i dina senaste inlägg skulle göra norrmännen lugnare?

Staffan sa...

Problemet med ditt exempel om kommunikation mellan två påstådda terrorister är att när FRAs datorer har avgjort vilka som mailar till varandra så är skadan redan skedd - då är brevhemligheten bruten för länge sedan. Likaså när FRAs datorer ser att jag skickar ett mail från mitt gmail-konto till t ex en tidningsredaktion - eftersom mailet går över gränsen så läses det, må vara maskinellt.

Jag ser ingen som helst skillnad i att FRA har datorer som letar genom alla mina mail efter diverse sökbegrepp än att Posten installerar maskiner som scannar all min post efter samma sökbegrepp.

/Staffan Johansson

Anders sa...

Staffan Danielsson är av den bestämda uppfattningen att det inte finns något sätt att undgå signalspaning. De flesta länder i Europa avlyssnar sina egna medborgare bakom tredubbla hemligstämplar. Enda undantagen är Sverige och Tyskland, eftersom man där haft parlamentariska processer. Detta är Staffan Danielssons utgångspunkt.

Så om norsk trafik skulle fångas in av FRA, är det en droppe i havet.

Staffan har inte läst alla delar av FRA-lagarna. Han är inte medveten om att information utbyts mellan tjänsterna, och att detta kan vara ett effektivt sätt att kringgå en lång rad regelverk och konventioner, även för Sverige och Tyskland. Men eftersom han inte känner till detta, kan det knappast vara något som oroar honom.

Lägg också märke till att utlandssamarbetet bara nämndes en enda gång i kammaren före voteringen. Det var Alice Åström som var ofin nog att ta upp saken i sitt anförande. Det hela förbigicks med kompakt tystnad.

Likaså har såväl Datainspektionen som den parlamentariska kommittén uttryckligen i sina direktiv anmodats att inte rota i FRA:s informationsutbyte med utländska tjänster.

Direktiven råkar dessutom vara undertecknade av en tidigare underrättelsechef på FRA, som en längre tid fungerat som "sakkunnig" åt försvarsministern.

Det var FRA som initierade massavlyssningen. Ingvar Åkesson var med att utreda behovet av kabelspaning. Den förre GD:n, Per Kjellnäs, placerades på FÖD för att utarbeta lagen. Under hela processen har FRA sett till att ha egna personer på centrala poster i statsapparaten. Ända fram till voteringen i kammaren.

Så kan också en öppen parlamentarisk process se ut.

Jakob sa...

Camilla Lindberg har nu förklarat på sin blogg att det vida lagrummet för FRA:s utvecklingsverksamhet varit föremål för diskussion bland FRA-kritikerna sedan februari.

Uppenbarligen har FRA:s protester kanaliserade via FÖD medfört att inga ändringar gjorts. Det är nämligen svårt att se vem som annars skulle omhulda denna öppning till massinhämtning i lagen.

Det här bekräftar bara den bild alla fått av denna parodi på lagstiftningsprocess. Camilla tar nu bladet från munnen:
- FRA[-lagen] känns mycket som ett beställningsjobb från en generaldirektör

Vi emotser med stor spänning svaren på de två frågorna ovan, Staffan.

Vi är också tacksamma om du använder dina egna ord, och inte Ingvar Åkessons. Det har varit lite för mycket av den varan på den här bloggen den sista tiden.

Johan sa...

Detta är tydligen den information som FRA:s generaldirektör går ut med om den nya lagen:

"När FRA signalspanar på regeringens och försvarsmaktens vägnar, [och] råkar snubbla över information som är av intresse för andra myndigheters verksamhet, så står det FRA fritt att lämna över informationen till myndigheten."

Allt enligt Leif Nixon som varit och lyssnat på Ingvar Åkesson.

Att FRA-shopen skulle vara stängd är det väl heller ingen som någonsin har trott på. Och jag är rätt övertygad om att underställda myndigheter kanaliserar sina spaningsönskemål via departementen som i sin tur tar med dem i sina spaningsframställningar.

Det kanske vore idé att kontrollorganen jämför spaningsönskemålen för 2008, 2009 och 2010? Eller ligger det möjligen utanför deras mandat?

Säpo kan säkert också få informationen bakvägen via det utländska samarbetet. FRA rapporterar till utländsk samarbetspartner som överför informationen till sin säkerhetstjänst. Därifrån går informationen till Säpo.

Inga lagar bryts på det sättet, och alla är glada. Utom en och annan politiker som naivt tror att det går att hålla underrättelsetjänsten i strama tyglar. Glöm det.

Jakob sa...

Vi väntar fortfarande på svaren om FRA:s insamling av enskildas trafikdata. Frågorna ställdes den 17 oktober i en kommentar ovan.

Staffan Danielsson sa...

Jacob: Dina frågor har vi diskuterat i ett senare inlägg.
Det är korrekt att Svensk signalspaning i internationell trafik kan ju innefatta norska datorer eller telefoner som kommunicerar med andra dito om allvarliga säkerhetshot mot Sverige. Lika väl som Norge - i den mån de sysslar med signalspaning i kabel - på samma vis kan vilja avlyssna personer i Sverige som sysslar med sådant som gäller Norge.

Detta kan ju givetvis också gälla andra länders underrättelseinhämtning genom signalspaning, från Ryssland till Tyskland och andra länder.

Jakob sa...

Staffan, i dina exempel talar du om enskilda spaningsobjekt som utgör allvarliga säkerhetshot.
Men det är ju inte alls detta vi diskuterar.

Lagen medger även att helt vanliga svenskars och t.ex. norrmäns trafikuppgifter lagras. Det enda som krävs är att de råkar kommunicera i en signalbärare, där FRA inhämtar trafik i underrättelse- och utvecklingsverksamheten.

Av förarbetena framgår att trafikdatalagringen är en förutsättning för hela spaningskonceptet. Du har skrivit precis samma sak här på bloggen.

Med din logik har alltså alla som kommunicerar i en övervakad fiber en koppling till yttre hot. Jag undrar hur många som egentligen delar det synsättet.

Du har själv redan insett att datainsamlingen i utvecklingsverksamheten är mycket bred. Det är därmed ett faktum att åtskilliga oskyldigas trafikuppgifter kommer att lagras i FRA:s källdatabas.

Jag menar att det är lika allvarligt även om andelen svenska trafikdata skulle vara låg.

Du borde skriva rent ut att FRA måste ha rätt att masslagra enskildas trafikdata som går i internationell trafik över Sveriges gräns. Detta oavsett om de vid inhämtningstillfället kan kopplas till potentiella säkerhetsrisker eller inte. Törs du vara så hederlig?