torsdag, oktober 15, 2009

Debatt i SvT 22.05 i kväll - att dölja sina ansikten för varandra.

Jag har ju inte gått in i politiken för att ligga lågt och "fega"..Utan jag vill driva på och engagera mig i samhällsutvecklingen utifrån mina grundvärderingar, vilket jag gjort rätt länge nu.

Som riksdagsledamot och med regeringsansvar för Allians för Sverige inriktas givetvis mycket av arbetet på att forma och genomföra Alliansens politik, med så starka centeravtryck som möjligt,i mitt fall med stor inriktning på försvars- och EU-frågor.

Allmänna motionstiden är dock en möjlighet att lyfta fram olika frågor som kan behöva diskuteras och där man tycker att åtgärder bör vidtas.

Där lade jag och Lennart Pettersson en motion i en svår och känslig fråga, som jag tidigare gjort flera inlägg om här på bloggen. Och där jag har all respekt för att starka liberaler - t ex min gruppledare Roger - menar att jag är fel ute, ett liberalt samhälle ska inte vare ett förbudssamhälle. Jag instämmer helhjärtat i detta, men argumenterar ändå enligt nedan att ibland kan gränser behöva sättas, t ex i denna svåra och känsliga fråga.

Ikväll medverkar jag i Debatt (från Göteborg) om just detta. Det är bra att frågan kommer upp till diskussion, och jag hoppas att det blir en lugn och konstruktiv debatt...Vi får se, jag ska ändå göra mitt bästa för att klargöra varför jag menar att detta behöver upp till ytan i en god och demokratisk debatt, istället för att sopas under mattan med att det finns inga problem.

Inför debatten har jag sökt summera min argumentation enligt nedan:

1. Det är en enskild motion, inte c-politik. Motionsinstrumentet - som kritiseras - ska t ex kunna användas av enskilda riksdagsledamöter för att lyfta frågor som engagerar medborgarna.

2 .Motionen skrevs kring frågan om skolorna ska ha centrala riktlinjer eller ta ibland upprivande beslut var och en, i olika riktning. Två lärarförbund och många skolor vill se centrala riktlinjer på att inte dölja sina ansikten för varandra i skolor. Regeringen är emot centrala riktlinjer (Björklund, Sabuni).

3. Även ett liberalt samhälle sätter gränser och ger riktlinjer, typ mot gårdsförsäljning av vin, mot månggifte och mot att gå utan kläder i offentliga miljöer. Jag tycker att en tydlig riktlinje på att inte dölja sina ansikten för varandra i offentliga miljöer som sjukhus, äldreomsorg och t ex i allmänna kommunikationer är värt att diskutera.

4. Motionen gäller generellt, dvs även om killar skulle vilja anlägga t ex rånarluva i skola eller i tunnelbanan. Men i praktiken är det väl idag just en del kvinnor som vill helt dölja sina ansikten, av konservativt religiösa skäl, och då fokuseras ju debatten där.

4. Finns det laddningar i denna fråga. Visst. Av 12000 så stödde 96 % i Epressenenkät (rekordintresse) motionen. Att inte alls våga eller få resonera kring frågan är sämre än att göra det, det är faktiskt komplicerad och svår.

5. Sverigedemokraterna driver detta, därför bör ingen politiker i andra partier ta upp den? Tvärtom, är en fråga relevant och människor funderar kring dem, måste även politiker i etablerade partier kunna föra en dialog. Blir debatten bannlyst, ökar möjligheten för SD att ta sig in i riksdagen.

6. Motionens förslag:
”Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor och att tänka sig ett öppet samhälle, där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t.ex. offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.
Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t.ex. offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga.”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

15 kommentarer:

Tor sa...

"Även ett liberalt samhälle sätter gränser och ger riktlinjer, typ mot gårdsförsäljning av vin, mot månggifte och mot att gå utan kläder i offentliga miljöer."

Det är dåliga exempel:
1) förbud mot gårdsförsäljning av vin är ett märkligt förbud som man kan fråga sig vad det gör för nytta.
2) trots att det inte går att gifta sig med flera så är det inte, såvitt jag vet, förbjudet att leva ihop polygamt.
3) att gå naken väcker anstöt hos andra personer. Detsamma kan knappast sägas om heltäckande klädsel. Och skulle man ändå påstå det så borde man väl i konsekvensens namn även förbjuda lätt sommarklädsel på allmänna platser om det finns de som kan störs av det.

Du säger att motionen bara är ett sätt att starta en debatt, men det är ju inte riktigt sant. Motioner är faktiskt samtidigt förslag på vad motionären vill göra.

Jag tycker att det finns en jätteintressant diskussion att föra om var gränsen går mellan diskriminering och legitima krav som arbetsgivare kan ställa på sina anställda, men det är svårt att på ett förutsättningslöst sätt diskutera det med en motion i bakgrunden som föreslår att man inte ska få ha heltäckande klädsel på gator och torg.

Blandar man ihop platser som gator och torg med arbetsplatser blir det bara en enda röra.

Staffan sa...

Jag håller med Tor om att samtliga dina tre exempel är dåliga exempel på saker som bör vara förbjudna i ett liberalt samhälle.

Dessutom, hur hade du tänkt dig att förbudet skulle vara utformat? Rånarluva är t ex väldigt praktiskt vid många tillfällen även om man inte rånar någon, med tanke på väderlek och liknande.

Staffan sa...

Oops, glömde visst skriva under mitt inlägg. Jag är inte blogginnehavaren/riksdagsmannen Staffan Danielsson, utan en helt vanlig privatperson Staffan Johansson.

jan-olov sa...

Bra Staffan stå på dig!
Att dölja sina ansikten konsekvent har inget med Svensk sedvänja att göra. Man får helt enkelt ta seden dit man kommer.Punkt slut.
Bra att du visar civilkurage och är karl för din hatt. Det är en raritet i den politiska debatten.

Ola Berg sa...

Att vara fri att klä sig som man vill är svensk sedvänja.

Anonym sa...

Jämställdhet, det är något som Sverige är relativt bra på och som ligger högt upp på vår agenda. Att då retirera och tillåta att kvinnor förtrycks genom religiösa påhitt är fel väg att gå.

Slöjans främsta syfte verkar vara att tona ner muslimska kvinnors yttre. Detta för att inte locka män i onödan? Ska man då tolka det som att:

1) Muslimska män inte kan behärska sig när de ser vackra kvinnor? (Bara det känns som en skymf mot muslimska män!)

2) Muslimska kvinnor har inte rätt att vara vackra på offentlig plats? (Men män kan se ut som de vill?)

Jag tror att det hela hade varit lättare att hantera om BÅDE män och kvinnor bar slöja enligt religionens påfund men islam är inte jämställd. Långt ifrån. Mannen är familjens överhuvud och t.o.m. småpojkar har mer att säga till om än vuxna kvinnor i vissa lägen.

Som svensk man som tror på lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön och religion tolererar jag inte att kvinnor särbehandlas som andra sortens medborgare; varken svenska eller utlandsfödda. Därför är det bra att ni, Staffan Danielsson och Lennart Pettersson, vågar sätta ner foten. Ja, jag skrev vågar. Att kritisera och ifrågasätta islam har visat sig vara förenat med direkt livsfara i flera kända fall. Det finns tyvärr alldeles för mycket fanatiker inom islam som gör att det är svårt att föra en debatt utan att våld eller hot om våld förekommer. Även här har vi ett demokratiskt problem.

Min bestämda åsikt känns självklar; svensk lag och ordning står över allt annat. Sverige ska stå för jämställdhet OCH tolerans men i detta fall tycker jag att det i grund och botten handlar om förtryck mot kvinnor.

Sveriges lag tillåter inte könsdiskriminering, bortgifte, hedersmord; kulturella och religiösa traditioner som förts in i Sverige på senare tid. Svensk lagstiftnings syfte är att värna om våra medborgare och gäller ALLA i Sverige. Punkt slut.

Det är på tiden att vi sätter ner foten och slutar dalta på vanligt svenskt vis.

/Magnus

Juristen sa...

Rätten att bära religiösa kläder i skolan eller på arbetsplatsen kan komma i konflikt med Europakonventionen. Jag har skrivit om detta på min blogg: http://juristensfunderingar.blogspot.com/2009/08/den-negativa-religionsfriheten-ett.html

Ett förbud mot religiösa kläder kan alltså vara mera förenligt med Europakonventionen än att tillåta samma kläder. Religionsfriheten omfattar nämligen även rätten att slippa att utsättas för andras tro.

Tor sa...

Juristen skrev: "Ett förbud mot religiösa kläder kan alltså vara mera förenligt med Europakonventionen än att tillåta samma kläder."

Jag tycker nog att det är värt att förtydliga att det där stycket handlar om kläder inom ramen för undervisning eller arbetsliv (jag tolkar det så utifrån en kommentar som du skrev på din blogg) och inte om alla fall av vistelse på allmän plats.

Leif Nixon sa...

Staffan, jag har två problem med det här:

1) Jag tycker du försöker lösa ett i princip icke-existerande problem. Hur många maskerade människor (som inte är poliser) ser vi egentligen i Sverige?

2) Du skriver "i ett öppet samhälle döljer vi inte våra ansikten för varandra". Jag vill snarare uttrycka mig så här: "I ett öppet samhälle tvingar vi inte folk att visa sina ansikten om det inte finns tvingande praktiska orsaker till det".

Erik Hultin sa...

Leif Nixon sätter elegant fingret på precis rätt punkter.

Anonym sa...

Jag bryr mig inte hur ni klär er.
Förbud ska det inte vara på offentliga platser, MEN om du kommer in på kanske en restaurang eller affär så ska dom få neka dig för att du bär burka, med eller utan anledning för att det är deras ställe. Det kan vara så att dom tycker att det är hotfullt att gå omkring maskerad eller att man ska vara mer social.

Burka är inte direkt religion heller, det står inte att du måste ha det i Koranen.

Om ni kommer till vårat land ska NI anpassa er till OSS

mats p. sa...

Eftersom ni håller på att nedmontera det öppna samhället ser jag gärna att fler människor går maskerade, saboterar kameror, byter runt kontanttelefoner i kompiskretsen, krypterar kommunikation, mm. Det blir väl en del bus som döljs i brus, men Staffan har uttryckligen tagit på sig fulla ansvaret, så då måste det vara ok.

Staffan Danielsson sa...

Åter vid datorn, några svar.

Tor: Att gå naken väcker anstöt, OK regelverk.
Att dölja sitt ansikte bekymrar faktiskt en del.

Liberalism är ju frihet, visst. Men att dölja sitt ansikte begränsar kanske friheten både för den som döljer sig , låt vara frivilligt valt, och för den den möter som inte kan kommunicera på lika villkor med den andre.

Staffan namne: "Rånarluva kan vara praktiskt ibland" - Jovisst, och vi vet ju var den är allra mest praktisk...
Än en gång, jag diskuterar ansiktet, inte bikini eller slöja.

Juristen: Tål att fundera på.

Mr Nixon: "Det finns inget problem".
Jag instämmer att det är ett litet problem idag. Men antalet som döljer sina ansikten växer, och de kräver att få använda den i skolor och på arbetsplatser, det blir diskussion och DO-anmälan, uppenbart är att frågan engagerar en del och bekymrar en del. Så något problem finns det ändå.

Även ditt andra påstående har ju poänger, det är ju där hela frågans kärna ligger. Antingen får du dölja ditt ansikte hur som helst med nikab eller rånarluva var som helst utom på vissa arbetsplatser och kanske skolor, eller också kan man diskutera generella riktlinjer t ex för offentlig sektor som daghem, skolor, sjukhus, äldreomsorg osv.

Staffan sa...

Har du någonsin varit ute och cyklat i minusgrader och snöoväder? Då är man ganska glad för att kunna täcka över ansiktet så man slipper förfrysa kinderna.

Jag ser det som fullständigt självklart att man ska få täcka sitt ansikte på allmän plats. Att man kan vara tvungen att visa det emellanåt när identifiering krävs är en sak, men vardagsanonymitet är för mig en självklar rättighet.

/Staffan Johansson

Staffan Danielsson sa...

Staffan namne:

Bara en kontrollfråga, då.

Det är alltså enligt dig självklart att man i t ex tunnelbanan och i Maxi stormarknad ska kunna åka och handla i dolda ansikten, t ex burka eller typ rånarluva.
Rent principiellt alltså, om t ex en MC-klubb eller något gäng skulle få för sig detta?