lördag, juni 30, 2012

Följ Staffan Danielsson i Almedalen!

Dags för Almedalen.. Jag inser att min rubrik inte är någon kioskvältare men vill i alla fall ge en bild av Almedalen för en östgötsk riksdagsledamot i mogen ålder..

Jag har varit på Almedalsveckan  ca 3-4 gånger förut, och haft ett gott utbyte av den. Blandningen av sommar och Visby med otaliga intressanta debatter och möten med männískor man annars mera läser om än träffar eller helt nya kontakter är rätt oemotståndlig för en samhällsengagerad person.

Jag deltar i fler sammanhang än tidigare och har därtill en del bra möten inbokade. Och ska därutöver givetvis försöka att pricka in andra intressanta debatter.

På måndag 14.00 diskuterar jag gentekniken i jordbruket med bl a Carl Schlyter (MP).

16.45, på försvarspolitisk arena, diskuteras försvarets folkförankring med Henrik Landerholm, Anna Ekström och Jan Salestrand.

Tisdag arrangerar Djurens rätt en dískussion om "Monsterkycklingar"... De presenterar/återanvänder en rapport om kycklinguppfödning som säkert är alarmerande. Deras inriktning är rätt "vegetarisk", som bekant. Ett antal riksdagsledamöter deltar. Diskussionen gäller Sverige, inte den växande import som väller in från länder där kycklingarna har det sämre...

Onsdag 4 juli kl 09.00 ordnar Gröna bilister ett "elbilsrally" vid hamnen, jag ska göra vad jag kan..

11.45 leder Göran Rosenberg ett samtal om klimatfrågans försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenser vid försvarspolitisk arena.

13.00 handlar det om hållbar livsmedelsupphandling i offentlig sektor, något som ju engagerar mig. Debatt med Miljö- och jordbruksutskottets ordförande, Mikael Karlsson SNF och Anders Wijkman.

17.00 står "slaget om ekomaten" på Strandgatan 9, där Matilda Enkrans, ordf i miljö- och jordbruksutskottet och jag grillar och diskuterar vilken mat man ska köpa...

Torsdag kl 10.15 diskuterar Jonas Sjöstedt, Maria Ferm och flera andra riksdagsledamöter om "Ockuperade tomater", om Västsaharas jordbruks- och fiskeprodukter som kan säljas som marockanskt. Emmaus och Afrikagrupperna arrangerar.

Fredag, min sista dag i Almedalen, diskuterar jag och CUFs ordförande Hanna Wagenius försvars- och säkerhetspolitik på försvarspolitisk arena, under säkert utmärkt moderation av Annika Nordgren Christensen, Newsmill.

onsdag, juni 27, 2012

Omskärelse,ålderstest - det rör på sig

Jag driver ju ibland frågor som jag menar bör förändras, även om de går emot den rådande "konsensuslinjen".

Jag skrev en debattartikel på DN-debatt för några månader sedan om att Sverige borde ålderstesta ensamkommande flyktingbarn/flyktingungdomar. En del reaktioner utmålade mig som mörkerman, men som väl var kom det även andra.

Socialstyrelsen har nu presenterat riktlinjer för ålderstest, och bl a rekommenderat att "Medicinska åldersbedömningar som rutin bör inledas med en läkarundersökning och kompletteras med röntgenundersökningar av handskelett och tänder". Det är bra och ansluter till hur andra nordiska länder arbetar.

Jag är lite oklar över vad anvisningarna innebär i sin helhet, det får den fortsatta debatten utvisa. Jag blir lite betänksam när målet med de nya anvisningarna är "att minska risken för att barn felaktigt bedöms vara över 18 år."

Visst är det viktigt men min ingång var ju snarast den motsatta, att undersökningar i andra nordiska länder och en del bedömningar från svensk praxis snarare indikerade att en hel del vuxna klart över 18 år ansöker om och accepteras som barn under 18.

..........

Jag har också motionerat och interpellerat om att föräldrare "inte äger sina barns kroppar", att endast den myndige mannen bör kunna besluta om han vill ta bort förhuden från sitt könsorgan, och att det inte är rimligt att föräldrarna för barnets räkning ska kunna fatta sådana oåterkalleliga beslut.

En tysk domstol har nu dömt i samma riktning. Domen kan mycket väl ändras i högre instans, kan jag tänka mig, men det är bra att frågan diskuteras.

Som liberal tycker jag att det är naturligt att värna individens integritet och rätt att själv bestämma över sin kropp. Andra kommer till helt motsatta slutsatser, t ex integrationsminister Ullenhag och frihetssmedjans Torbjörn Jerlerup. Jag tycker att Jerlerups argumentation är ohållbar.

Per Pettersson från samma smedja resonerar mer balanserat, och Markus Kylberg är ännu tydligare.
Jag finns i häradet mellan dem.måndag, juni 18, 2012

Batalj med Strilaren 2!

Jag uppskattar och har stor respekt för min kollega Allan Widman (FP), som jag kamperat med sedan 2006 i försvarsutskott och - beredning.

Allan är reservofficer med ett stort kontaktnät och besitter djupa försvarskunskaper, både i helikopter- och markperspektivet. Han formulerar sig träffsäkert och är en av de ledande i svensk försvarspolitik och -debatt. Han och Folkpartiet är starkt engagerade i försvarsfrågorna utifrån mycket tydliga ståndpunkter.

Allan har förtjänstfullt drivit t ex veteranfrågorna och har också givits förtroendet att utreda dem vilket han skött utmärkt vilket givit den veteranpolitik Sverige har idag, väsentligt bättre än tidigare.

Ibland sticker både Folkpartiet och Allan ut i frågorna, och vill mer. Natomedlemskap är det kanske tydligaste exemplet.

Jag har några gånger riktat kritik mot vad man driver och hur man driver det.

Självfallet får man tåla mothugg, och jag är alls ingen perfekt varken människa eller försvarspolitiker. Nu slår bloggaren Strilaren 2 (alter ego för Allan Widman)  tillbaka och granskar mina egna ansedda tillkortakommanden.

Vad gäller Helikopter 14 och Visbykorvetterna har vi olika syn, Allan hade velat avbryta utvecklingen av båda "för många år sedan", jag ser inte hur vi kunnat slänga så mycket investerade pengar i sjön genom att inte fullfölja. Och jag instämmer i att både Gripen- och Visbysystemen måste ha en tillräcklig beväpning.

Vad gäller att försvarets"svarta hål" från 2015 kan kräva en viss höjning av försvarsbudgeten är det förvisso sant att varken jag eller mitt parti krävt något sådant i nu-läget. Jag har dock länge tydligt uttalat att detta kan komma att behövas och att det finns argument för det. Vi får se när omvärlds- och andra analyser har gjorts inför nästa försvarsbeslut.


lördag, juni 16, 2012

FP, V och MP är JAS Gripenkritiska

Folkpartiet har en stark profil och vill mycket i försvarspolitiken, även om det ibland kan gå i kors.

FPs Allan Widman anser uppenbarligen att den aviserade regeringspropositionen om uppgradering av JAS Gripen endast motiveras "av industripolitiska skäl".

Det är ett felaktigt påstående. Överbefälhavarens och försvarsmaktens bedömning är att Sveriges försvarsförmåga kräver ett starkt flygvapen, att det bygger på JAS Gripen-systemet och det behöver uppgraderas. Jag delar den bedömningen.

Givet detta, att JAS Gripen ska uppgraderas, får det naturligtvis ske på ett resurseffektivt sätt genom dialog mellan berörda parter inklusive Saab och efter sedvanligt offertförfarande.

Jag intervjuas av SvD om detta, FP uttrycker sig provokativt om JAS.fredag, juni 15, 2012

Försvarsbudgeten efter 2015...

Svenska Dagbladet hade igår fått tillgång till ett arbetspapper i regeringskansliet om att utreda besparingar inom försvaret.

Den kände försvarsbloggaren Wiseman är som vanligt snabb med att kommentera.

Dagens eko rapporterade igår.

För Centerpartiets del har vi hårt drivit på för att försvarsberedningen - med förankring i riksdagens partier - ska tillsättas för omvärldsanalys och dialog inför nästa försvarsbeslut år 2014. Försvarets ramar, och Jas Gripens uppgradering är givna frågor att diskutera, även om regeringens kommande proposition om Gripen sannolikt bereds separat. Underlag från försvaret, försvarsdepartementet och regeringskansliet ingår självfallet i beredningens arbete

Vår uppfattning är att det behövs en uppgradering av JAS Gripen för att den ska kunna matcha andra länders flygvapen. Här är Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet mer tveksamma eller helt negativa.

Att bereda olika handlingsalternativ för att få en försvarsbudget i balans efter 2015 är naturligtvis inte fel. Och att det tas fram arbetspapper inom berörda departement är det heller ingen dramatik i. De går ju i vanlig ordning till "samordningen" för beslut.

Jag sa i ekot att det verkligen inte finns något stort utrymme för att lägga ned ytterligare förband. Och visst kan beredningsunderlaget utgå ifrån förutsättningen oförandrade försvarsramar men i den slutliga avvägningen mellan besparingar och ev resurstillskott har jag tidigare hävdat att även en viss ramökning kan bli aktuell.

Visserligen skär länder i vår omvärld, frånsett Ryssland.., ner sina försvarsbudgetar men Sveriges försvarskostnader i procent av BNP har på 25 år sjunkit från 2,5 procent till 1,2 procent. Och från att ha legat högst i Norden till att idag ligga lägst.

Hur ska då besparingar inom försvaret beredas. Här bör regeringen tänka till. Riksrevisionen har starkt kritiserat den s.k "genomförandegruppens" arbete. Jag anser det viktigt att försvarsmaktens synpunkter väger tungt, och att försvarsmakten på lämpligt sätt involveras i beredningsarbetet.S frågar Lena Ek om min matupphandlingsartikel.

Jag har ju ett stort engagemang för att svensk livsmedelsproduktion ska växa. Jag lider när den under 25 år har backat med ca en tredjedel och importen av mat istället ökat från 25 procent av konsumtionen till snart 50 procent. Visserligen har under samma tid det ekologiska jordbruket ökat från 0,2 procent av produktionen till nu 4-5 procent, men den ökningen är ju liten i förhållande till en väldiga importökningen.

Jag har stor respekt för ekojordbruket som ett gott miljöalternativ, men jag menar att även det svenska jordbruk som står för 95 procent av produktionen är ett bra miljöalternativ. Däremot importmat kommer långt efter eftersom där miljöhänsyn och djurskydd är lite lägre och eftersom importmat inte bidrar till några av de svenska miljömålen, t ex biologisk mångfald, hävda betesmarkerna eller sluta kretsloppen.

Jag har märkt under min tid i Miljö- och jordbruksutskottet att det är ett stort fokus på att öka ekoproduktionen, medan det faktum att jordbruket i sin helhet "flyttar ut" inte ägnas några djupare analyser.

Min slutsats är att om inte huvudfokus ändras till hur det vanliga miljövänliga jordbruket ska kunna konkurrera bättre med importmaten så kommer importökningen bara att fortsätta. Självfallet ska den viktiga ekonischen ha fortsatt stöd efter sina miljöfördelar men vi måste förstå att det är tufft för barnfamiljer och även kanske kommuner att övergå stort till eko när merpriset är ca 30-60 procent, högre ju större andel ekomaten står för.

För att få uppmärksamhet kring detta har jag tvingats att höja tonläget och ta till rätt drastiska formuleringar, vilket jag skrivit mycket om här på bloggen, här och här och här och här och här.

Nu senast har jag skrivit en debattartikel med kritik mot Socialdemokraterna som vill fördubbla ekoekoarealen och andelen ekomat i offentlig sektor till 30 procent. Jag har sagt att man nästan överträffar Miljöpartiet i en flumradikal jordbrukspolitik. (MPs vision är ju 100 procent eko och kraftigt ökade stöd till ekoproduktionen).

Problemet med MPs vision är utöver att produktionen sjunker med kanske 40 procent (i en värld där det behövs en fördubbling till år 2060) och att maten blir 30-60 procent dyrare är att samtidigt som eko ökar så kommer importen att fortsätta att vinna terräng på det dominerande miljövänliga svenska jordbrukets bekostnad, vilket försämrar miljö- och djurskydd samt hotar våra svenska miljömål.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ser sina jobb försvinna utomlands och är starkt kritiska till socialdemokraternas ensidiga ekofokus.

Matilda Ernkrans (S) är ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och ställde i riksdagens frågestund igår en fråga till Lena Ek om hon delade min uppfattning att "mer ekologiskt är flum", som hon formulerade det. Miljöministern blev möjligen överraskad men svarade bra, som ju även jag anser, att både ekonischen och det vanliga miljövänliga jordbruket har sina givna roller.

Det som bekymrar mig är att S tydligen inte uppfattat kärnan i min kritik, att för att kunna stå emot importmaten och ta tillbaka marknadsandelar så måste huvudfokus flyttas till det vanliga miljövänliga jordbruket. När S trots begynnande svårigheter att avsätta en del ekoprodukter vill fördubbla ambitionerna behåller man sitt huvudfokus på eko samt riskerar att prispressande överskott kan uppstå som i så fall hårt kan drabba dagens ekolantbruk, samtidigt som jordbruket i sin helhet minskar och livsmedelsindustrin fortsätter att flytta ut.

torsdag, juni 07, 2012

Rysk general driver Finland till Nato, eller tvärtom?

Generalstabschefen i Rysslands försvarsmakt, Nikolaj Makarov, besöker Finland och Sverige.

I Finland uttryckte han sig mycket rakt på sak i en lite Kalla Kriget liknande retorik. Några länkar här och här och här och här.

Ryssland ska alltså kunna förlägga stora militärförband nära Finlands och de baltiska staternas gränser och hålla omfattande militära övningar. Men inte Finland, "vem förbereder sig Finland att strida mot", frågar sig general Makarov.

Motfrågan är given, "vem förbereder sig Ryssland för att strida mot"?

Jag tycker att Makarovs och därmed ryska försvarsmaktens uttalanden är anmärkningsvärda. Vi får se vad han säger när han besöker Sverige.

Kommer hans uttalanden att få åsyftad effekt, att Finland avlägsnar sig från samarbete med Nato och istället närmar sig samarbete med Ryssland...

Eller blir hans uttalanden contraproduktiva...

Nog behöver Sverige analysera sina militära allianser, vilket Centerpartiet vill. Få se var regeringen - och S - landar.

Tillagt: Även SvD kommenterar.

måndag, juni 04, 2012

Är "papperslösa" illegala? Rätt till sjukvård?

Ekots skicklige Tomas Ramberg pressade i lördagsintervjun den 2 juni migrationsminister Tobias Billström om regeringens överenskommelse med Miljöpartiet angående de "papperslösas" rätt till sjukvård. Även för mig var det en överraskning att överenskommelsen gäller endast för "vissa grupper".

Widar Andersson i socialdemokratiska Folkbladet talar ofta klarspråk, t ex i denna purfärska ledare angående dem utan några pass eller identitetshandlingar eller uppehållstillstånd men som ändå uppehåller sig i Sverige.

Han skriver t  ex att "papperslösa" är en omskrivning för sådana som illegalt uppehåller sig i Sverige.

Här är hans slutkläm: "Hanteringen av själva sakfrågan är dock närmast pinsam. Sverige har en generös invandrings- och flyktingpolitik. Ska politikens legitimitet upprätthållas så krävs emellertid att människor som inte har tillstånd att vara i Sverige förmås att lämna landet. Att införa lagar som ger alla tillståndslösa rätt till vård och skola innebär i praktiken att en helt ny invandringspolitik införs. Det är otillständigt att moderaterna låtsas som att de förhandlar om införandet av en sådan politik."

Tja, Miljöpartiet kräver uppenbarligen detta. KD gör det nog också, och Centerpartiet diskuterade detta mitt i natten på stämman 2009 med mycket knapp majoritet i en glesnande stämma åt MP/KD-hållet.

Och, det måste sägas, den segrande majoritetens beslut är tydligt:

"Rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet. Sverige har förbundit sig att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Centerpartiet anser att papperslösa och gömda ska ha rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen."

Det hävdas nu också att detta gäller enligt en FN-konvention, och bör alltså respekteras och följas av alla de länder som skrivit på denna konvention (eller är medlemmar i FN?).  Kan detta verkligen stämma, att FN beslutat att de som vistas illegalt i ett land har rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen?

SvDs ledarskribent Sanna Rayman kommenterar frågan idag.

Hon skriver bl a : "Det vettiga i att låta personer som vistas illegalt i landet samtidigt ta del av medborgarnas gemensamma lösningar kan på goda grunder ifrågasättas. Medborgerliga rättigheter och skyldigheter är ett samhällsfundament och man bör akta sig för att uppifrån institutionalisera olika nivåer av medborgar/invånarskap. "

Jag har redan fått kritik för att jag inte som en självklarhet anser att alla som kommer till Sverige ska ha sjuk- och hälsovård på samma villkor som svenska medborgare. Men jag tycker att Widar och Sanna har poänger i sina resonemang.

Jag förstår hur diskussionen uppkommer. Människor som får ett avvisningsbeslut i sista instans efter överklagan väljer ibland att "gå under jorden". De får ofta hjälp att gömma sig av ideella krafter i och utanför kyrkor, som känner medkänsla med dem som inte vill utvisas.

Tillämpade Sverige fri invandring skulle detta inte behövas. Men nu finns det många tiotals miljoner flyktingar i världen och 900 miljoner hungriga, och utan ett regelverk för att få uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige så skulle inflyttningen sannolikt bli så stor att våra sociala trygghetssystem skulle riskera att kapsejsa.

Detta kanske inte bekymrar Miljöpartiet, men det bekymrar mig.

Har Sverige lagar och regler för invandring och flyktingmottagande är det viktigt att dessa respekteras och följs, så att människor behandlas lika. De som respekterar ett avvisningsbeslut och återvänder får ingen sjukvård i Sverige.

Är det så självklart att den som trotsar ett avvisningsbeslut och gömmer sig ska ha rätt till precis samma sjukvård på samma villkor som "alla andra".

Jag tycker nog inte det. Akut sjukvård måste alla få, men när det kommer till sjukvård över hela fältet är det rimligt med en avvägning. Hur den exakt ska se ut, det vet jag inte, men avgränsningar kan behöva göras.fredag, juni 01, 2012

Modiga Karin Jonsson, Norrköping, om flygplats!

Jag har stor respekt för Karin Jonsson, oppositionsråd (C) i Norrköping. En kunnig och skicklig politiker som är djupt förankrad i sina och Centerpartiets värderingar och med mycket god markkontakt.

Hon är modig också, Karin.

Läs det här färska blogginlägget av henne om en laddad följetong i Östergötland sedan många decennier, var ska länets flygplats liogga och hur många ska vi satsa på. Hon sätter fokus på det centrala i frågan och resonerar fritt och konstruktivt, precis som goda folkföreträdare/politiker ska göra men alls inte alltid gör.

Hon tar en betydande risk, att bli sågad vid fotknölarna av det rådande mantrat sedan så länge, här ska ingen svikta och det må kosta vad det vill men en flygplats ska vi minsann ha. Så låter det i både Norrköping och Linköping.

Det är alldeles uppenbart att det kostar för mycket för att splittra flygverksamheten på två flygplatser i Östergötland, med Skavsta i Nyköping 10-15 mil bort och med Arlanda 25 mil bort. Möjligen kan ett gemensamt flygplatsbolag i läner med två olika flygfält kunna fungera , i varje fall ett tag. Men säkert är det inte, det kostar mycket att driva en flygplats i drift, underhåll och investeringar och det måste till en rimlig volym.

Risken är uppenbar om politiker och näringsliv i regionen fortsätter i skyttegravarna några år till så läggs båda flygplatserna ner, och hur har man då hävdat regionens intressen?

Förresten så kommer ju Linköpings flygplats att fortsätta fungera eftersom Saab ju måste ha kvar flygfältet, det är lätt att inse att Saab resonerar så och att Linköpings politiker kommer att stötta flygplatsen.

Alla i Östergötland är vi jäviga i denna fråga, beroende på var vi bor, ungefär. Jag bor ca 1 mil söder om flygfältet vid Saab och anses säkert Linköpingsindoktrinerad i frågan.

Jag ska också ärligt erkänna att min analys är att vi har två bra flygplatser i länet, Norrköpings är lite större men Linköpings ligger lite längre från Skavsta och mitt i länet och har Saab som stötta. Så visst, min enkla analys har varit att Linköpings flygplats kommer att bestå.

Konkurrensen från Norrköping har varit tuff eftersom Norrköping och flygplatsen där varit skickliga i att utveckla den och få till stånd konkurrenskraftiga affärsreselinjer och charteravgångar. Nu är dock läget allvarligt och flygplatsen blöder.

Det är det som Karin Jonsson pekar på, och menar att det finns en smärtgräns för hur mycket kommunen kan betala till flygplatsen, och att avgörande är hur näringslivets inställning är i flygplatsfrågan.

Hon får nu medhåll från KD och MP, medan S, M och FP håller fast vid att flygplatsen ska bevaras och får kosta.

Vem är mest "statsman" av de som uttalar sig i frågan av Norrköpingspolitikerna?

Svaret för min del är givet, modiga Karin Jonsson vågar initiera en viktig debatt och "säga som det är" och står huvudet högre än andra i denna viktiga fråga.

Jag hoppas verkligen att Norrköpingsborna uppskattar Karins mod och integritet i denna fråga!

Och jag hoppas att mina synpunkter om detta inte ska lända Karin till nackdel, som en "judaskyss" från Linköping.

Tillagt 3 juni: Karin fortsätter med starka blogginlägg!