fredag, februari 16, 2018

Nyanlända i arbete, dubbelt fort?! Sant eller lite fake..?

Socialdemokraterna, här i Göteborg, gläds över att det för nyanlända år 2007 tog 9 år för hälften av dem att komma i arbete (minst en timme per vecka), medan det för de som anlände 2011 ”bara” tog 5 år. Och vem gör inte det.

Men går det verkligen nu nästan dubbelt så fort för nyanlända att komma i arbete, vilket S vill få det att framstå som. Att högkonjunkturen påverkar är ju obestridligt.

Jag är tyvärr skeptisk, t ex för att det tog 8 år från 2007 ( tror jag) samt eftersom S är mästare på att vidta åtgärder som främst påverkar statistiken. Hoppas att jag har fel, men statistiken behöver granskas och analyseras noga.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är ännu mer tendensiös på regeringens hemsida. "Det har tidigare tagit upp till tio år"...; "Bland nyanlända män var hälften i arbete efter 3 år"...

Sanning eller Fake News eller något mittimellan?

Corren redovisar andra siffror från arbetsförmedlingen som tyvärr inte pekar i samma riktning:

"

FAKTA

Arbetslösa i Östergötland
Öppet arbetslösa och i program: minskar med 2,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 10,6 procent
Arbetslösa från utomeuropeiska länder i länet: ökar med 3,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 25,8 procent
Linköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 11,0 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,7 procent.
Norrköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 0,7 procent.
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,2 procent
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik jan 2018 jfr med jan 2017."

Jag beställde för några år sedan en rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) om tiden för nyanlända att komma i heltidsarbete utan lönebidrag eller andra statliga stöd.
Det gick inte att få fram uppgifter hur stor del av arbetena som hade statligt stöd, vilket är mycket anmärkningsvärt.

Det tog 15 år innan hälften av de nyanlända hade arbete på hel- eller deltid, inklusive arbeten med stöd från staten.