fredag, november 05, 2010

Djurrättsalliansen och Dagens Eko i samarbete - nu polisanmält

Grisbonden Lars Hultström polisanmäler nu Dagens Ekos reporter Daniel Öhman. Det tycker jag att han gör alldeles rätt i.

Djurrättsalliansen - som vill att vi ska vara vegetarianer och inte äta griskött - gjorde ju olaga intrång nattetid i grisstallar över hela Sverige. Ibland upprepade gånger. Man oroade djuren som skräms av störningar.

Eftersom djurrättsalliansen uppenbarligen är en "partisk" organisation råder naturligen ett "jävsförhållandena" kring de av dem smygtagna filmerna under det olaga intrånget. De är därtill regelmässigt tagna av anonyma filmare.

En reporter från Dagens Eko valde trots detta att följa med personer från djurrättsalliansen på natten ut till en grisgård och viskande - eftersom ett brott ju faktiskt begicks - spela in intrånget, vilket sedan sändes i Dagens Eko.

Djurrättsalliansens filmer togs som en sanning och ett stort mediadrev utbröt, där de hemsökta stallarna och grisbönder generellt hängdes ut som djurplågare.

Detta ledde till intensiva kontrollbesök från djurskyddsmyndigheterna, utöver de som regelmässigt görs. Myndigheternas uppfattning var att djurhållningen bedrevs inom lagens ramar - vilken är de bästa i världen - och även kontrollbesöken ledde endast till mindre anmärkningar.

Djurrättsalliansen polisanmälde en grisbonde, tillika ordförande i Swedish Meats, Lars Hultström. Detta förutsatte att två av filmarna trädde fram med namn.

Hultström tvingades avgå från sina förtroendeuppdrag och har löpt gatlopp i media, säkert mycket påfrestande för honom och hans familj.

Åklagaren valde att använda de olagligt tillkomna filmerna från jäviga producenter som grund för ett åtal mot Lars Hultström. Detta känns tveksamt i sig, måste jag säga.

Åtalet lades dock efter flera månaders utredning ner, eftersom brott inte kunde styrkas. Målet hade i så fall fått ske mot ansvariga djurskyddsmyndigheter som endast funnit mindre anmärkningar mot djurskyddet.

Lars Hulström har nu polisanmält djurrättsalliansens två personer för de olagliga intrången.

Och nu polisanmäler han också Public Service i Sverige, genom reportern Daniel Öhman på Dagens Eko. Denne hade full kännedom om det olaga intrånget och han uppmuntrade det genom att följa med när det gjordes och sedan sände t o m Sveriges Radio ett reportage kring detta.

Istället för att ta avstånd från intrånget och varsko Hultström om att det var på gång så agerande alltså Sveriges Radiomedarbetare aktivt för att det skulle göras genom att delta och sedan rapportera från det.

Jag tycker det är bra att Polisen nu får pröva både djurrättsalliansens och Dagens Ekos förmodade lagöverträdelser.

Uppdrag Granskning lär först ha erbjudits att följa med vid det olaga intrånget men tackade nej. I denna fråga tycker jag att Uppdrag Granskning omdöme slår Dagens Ekos med hästlängder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , ,