söndag, augusti 01, 2010

Nyanserad Rysslandsanalys av Bo Pellnäs i DN

Sveriges säkerhet har "alltid" i hög grad varit kopplad till relationerna med Ryssland och utvecklingen där. För 2-3-4 sekler sedan och mer var också de nordiska grannländerna mycket viktiga att analysera och förhålla sig till, och flera krig ägde rum med framförallt Danmark. Som väl var skedde Norges frigörelse utan strider.

Ryssland och Sverige har också utkämpat flera krig, det senaste när Sverige förlorade Finland, vilket bl a ledde till byte av Monark och kungaätt, från Vasa till Bernadotte.

Under huvuddelen av 1900-talet styrdes Ryssland - och många andra länder - av kommunistpartier, med hårt terror och fruktansvärda lidanden för befolkningen. Efter andra världskriget utbröt det "Kalla Kriget" mellan Öst och Väst, med kärnvapenhotet som en reell verklighet som jag själv minns mycket väl.

Konvulsionerna när det sovjetkommunistiska systemet började rämna minns vi när t ex Ungern ockuperades, när muren uppfördes i Berlin, när Solidaritet växte fram i Polen, när de baltiska staterna frigjorde sig och när agronomen Michail Gorbatjov började prata om glasnost och perestrojka (öppenhet och nydaning/refprmprogram).

Att Sovjetunionens upplösning och kommunismens sammanbrott skedde utan förödande inbördeskrig och utan att något nytt Nordkorea växte fram någonstans (Ja, Vitryssland är illa men trots allt inte Nordkorea)är något som Europa och världens folk ska vara mycket tacksamma för.

Boris Jeltsins betydelse är svår att överskatta, tror jag. Han gjorde säkert många felgrepp också i den oerhört komplicerade situationen på 1990-talet, men hade förmågan att likt Ronald Reagan se de stora linjerna och stå upp för dem, Reagan genom att pressa Sovjetunionen till sönderfall och Jeltsin genom att släppa fram de liberala marknadskrafterna.

Med Putin och KGB har delar av Jeltsins gärning fullföljts men delar av det gamla Ryssland har också dykt upp igen.

Försvarsberedningen, ännu vilande, visade i sina analyser på både det positiva och det negativa i Rysslands utveckling.

Efter kriget med Georgien har rysslandsbilden i Sverige blivit allt mörkare, vilket kan vara förståeligt. Röster inom Folkpartiet har liksom de rödgröna nästan velat mobilisera (OK, jag överdriver!) för att förhindra gasledningen Nordstream, trots att internationella avtal är mycket tydliga om rätten att anlägga sådana ledningar.

Översten och nuvarande säkerhetspolitiske kommentatorn Bo Pellnäs överraskar på DN Debatt nyligen med en balanserad analys över utvecklingen i Ryssland, som jag gärna rekommenderar till läsning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,