onsdag, augusti 16, 2017

Ny framgång om ålderskontroll vid brott, bra Morgan J!

Sedan jag 2012 på DN Debatt förde fram att Sverige likt andra länder måste kontrollera ålder på de som söker asyl och uppger sig vara barn under 18 år, när oklarhet råder, har äntligen detta nu åter börjat ske.

Jag gläder mig nu åt två nya framgångar, verkligen välbehövliga de också.

Den skandalösa ordningen har rått vid Sveriges domstolar att lagen har förbjudit dem att göra medicinska åldersbedömningar på brottslingar med oklar ålder. Oftast har domstolen tvingats godta brottslingen egna uppgifter om sin ålder, när den varit oklar. Brottslingen uppger naturligtvis sig vara 17 år, eller lägre, även om hen är 20 eller 25, om åldern är oklar och när han då kan få inget eller mycket lägre straff.

Ovanpå det, lika skandalöst, har rättsväsendet inte fått heller fått begära resning i ett brottmål om det visar sig att det dömda "barnet" är en vuxen man långt över 18 år.

Detta vill regeringen nu ska ändras, och tillsätter en lagman att utreda och föreslå att åklagare ska kunna begära resning i ett brottsmål om det framkommit att brottslingen som dömts som barn inte är det utan är en vuxen man eller kvinna (sällan).

I dessa tre frågor, som jag drivit länge och uthålligt, har ju justitieminister Johansson agerat precis som jag föreslagit, ålderskontroller görs nu vid asylansökningar om åldern är oklar, domstolar ska givetvis kunna åldersbedöma brottslingar och det ska nu utredas att rättsväsendet ska kunna ta begära resning i ett brottmål när det framkommer att den som fått straff som vore hen ett barn egentligen är en vuxen man eller kvinna.

Bra, justitieminister Morgan Johansson!

Men! Kan någon nu begripa hur Migrationsverket i ett antal år kunnat godta den asylsökandes egen åldersuppgift utan någon medicinsk kontroll i tveksamma fall? Jag anser det ju vara en rättsskandal.
Och de barnläkar- och advokatföreningar som lyckats tvinga migrationsverket till underkastelse bär ett mycket tungt ansvar för att 1.000-tals vuxna män fått asyl som barn, personnummer som barn och placerats på asylboenden för barn.

Och likaså, kan någon begripa varför inte domstolar fått göra medicinska ålderskontroller på brottslingar som uppger sig vara barn men där åldern är oklar, eller ens begära resning i efterhand om sanningen kommer fram?

Hur många vuxna män som undgått straff eller fått mycket lägre straff på grund av detta vet ingen, men skandal är det.