fredag, september 28, 2012

Böneutrop från minaret, inlägg 2!

Jag skrev ett blogginlägg i förmiddags om böneutrop från minaret i Fittja.

Jag länkade till det på facebook och det blev en riktigt intressant dialog mellan rätt många. Tack för alla inlägg, och jag klistrar in den dialogen längst ner i detta inlägg, ett litet "folkuniversitet i frågan"! Tack för alla inlägg, och skulle någon inte vilja att jag lägger ut dialogen på bloggen så säg till, staffan.danielsson@riksdagen.se

Jag resonerade i mitt första inlägget och stack ut huvudet, visst. Nu har jag lyssnat till kritik och synpunkter. Men jag står faktiskt fast i min första analys, argumenten emot mitt resonemang har inte övertygat mig att justera min uppfattning.

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg gör för en gångs skull (nåja..) en ytlig och mycket trendkänslig analys.

Böneutrop ska likställas med klockringning, punkt slut. Och håller man inte med så är man drabbad av islamofobi... Ordet rasist låg säkert väldigt nära också.

Lågvattenmärke, Anders. Du vill så gärna motarbeta extrempartier och bejaka integration, samtidigt som med dina kategoriska påståenden riskerar bådadera, skulle jag nog säga.

Jag är naturligtvis inte islamofob eller något annat uselt. Läs mitt inlägg.

Men jag vill resonera om denna fråga som nu har väckts.

De som resonerar i samma riktning  som Anders Lindberg pekar bl a på att moskén i Fittja ligger i ett industri- och parkeringsområde, tydligen, så ingen kommer att "störas". Och det handlar ju i ansökan bara om några minuters böneutrop varje fredag, så det här är ju en liten "ickefråga" som det är rätt löjligt att jag diskuterar principiellt.

För det första: Om böneutropen inte kommer att höras så minskar ju frågan, det instämmer jag i. Mohammeds avsikt var dock att de skulle höras, antar jag.

För det andra. Om det är OK att med stora högtalare få sprida Islams budskap likt kyrkklockarnas klang i Fittja, så bör ju samma princip gälla även vid andra moskéer. Och Anders Lindberg vill ju helt likställa kyrkklockor med böneutrop. Därför bör den principiella diskussionen ske utifrån denna sannolika utveckling, och inte efter endast situationen i Fittja.

Kraven ställs också redan, som i denna artikel i Göteborgs-Posten: Jag citerar ur den:

"Moskén invigdes förra sommaren och ligger vid Ramberget på Hisingen. Imamen Abdul Rashid Mohammed välkomnar beslutet i Fittja.
 - Absolut, bönen blir inte fullkomlig utan böneutropen. Det är en religiös tradition som har funnits lika länge som islam och borde vara en rättighet för alla moskéer. Nu ska vi lyfta frågan så snart som möjligt, säger han.
 Till en början vill han ha böneutrop i samband med fredagsbönen och islams viktigaste högtider, fastemånaden och vallfärden.
 - Det är klart att detta måste ske i samråd med våra grannar men utropen når inte längre än kyrkklockorna och varför ska vi särbehandlas? Vi har respekt för att Sverige har en kristen tradition och vi hoppas att folket är moget nog att förstå oss nu i det moderna pluralistiska samhälle vi lever i.
 I framtiden är förhoppningen att böneutropen kan komma tätare.
 - Fem gånger om dagen är normalt för muslimer och det sker i alla moskéer i hela världen, bortsett från de flesta länder i Europa, men eftersom vi bor i stad kan vi börja med fredagarna och våra viktigaste högtider, säger han."

För det tredje: Om det är OK att göra böneutrop över stora områden några minuter varje fredag, så varför inte successivt få göra det lite oftare, enligt t ex imam Rashid Mohammeds krav.

För det fjärde slutligen: Det argument som mina kritiker hänvisar till, som jag också medger kan vara relevant, är att denna fråga alltid ska avgöras lokalt i berörd kommun genom majoritetsbeslut i fullmäktige. Finns en majoritet för att islam ska få marknadsföra sitt budskap genom böneutrop som når lika långt som kyrkklockorna, som Aftonbladet (S) uppenbarligen vill, då ska detta ska och det får alla acceptera.

Jag är som sagt inte lika säker som Aftonbladet att detta är ett klockrent recept för att befrämja integration, att frågan ska processas i varje enskild kommun där den aktualiseras och där olika kommuner kommer att komma till olika beslut.

Jag star fast vid att frågan har principiella aspekter och är värd att diskutera. Varsågoda, synpunkter välkomnas även i denna andra runda.

Här den intressanta facebooksdialogen (jag lägger ut den här på bloggen eftersom jag har 1600 FB-kontakter som nog tål att dialogen läggs ut):


Merit Wager Jag vill inte börja höra böneutrop från en eller flera minareter i Sverige.
Agneta Wirberg Räcker det inte att M-ordet marknadsförs varje dag i nyhetsrubrikerna?
Staffan Danielsson oj vad jag inte håller med dig (annan Staffan)
Martin Moraeus Begreppet religionsfrihet kan ju också tolkas som att det offentliga rumet ska vara fritt från religion. Om priset för detta är att vi måste sluta med kyrkklockor så kanske det ändå är värt det?
Staffan Danielsson Tål att tänka på, Martin. Fritt från eller fullt med..? Och min poäng är att se kyrkklockorna som ett etablerat undantag sedan många hundra år.
Waldemar Ingdahl Jag vet inte om klockringning är så accepterat längre. Det finns ett skäl till att ringningarna har blivit färre. Kristendom är inte riktmärket för det svenska samhället längre, på...Visa mer
Tiina Kiveliö Jag har ett arbetsrum nära domkyrkan i Uppsala. Njuter av klocktonerna, både från den o Helga Trefaldighet. I Marocco njöt jag av böneropen till första morgonbönen när solen gick upp. Om man inte vill höra stadens höga ljud, klockor, bilar, människor ska man flytta till landet!
Markus Berglund Jämförelsen med en livsmedelsbutik är också synnerligen malplacerad, religionsfriheten är en del av grundlagen, marknadsföringslagenr det inte.
Det självklara beslutet är såklart
att tillåta det, men med tydliga regleringar för bullernivåer, tider och liknande så att det, som Ingemar säger, respekterar grannarnas hemmamiljöer.
Att ha andra regelver för minreter än kyrkor anser jag är diskriminering eller ren rasism.
Staffan Danielsson  Har du varit i Fittja, Staffan? Själv har jag gått två år i gymnasieskola där. Bra med ett studiebesök! Men du missar den viktiga poängen att mosken i Fittja ligger ganska långt (utom hörhåll) från bostadshus. Däremot nära motorvägen, en bensinmack och lite annan industrimark. Därför ingen/liten risk för störning just där. Du kommer med en ganska krystad undanflykt ("etablerat undantag", vilket trams), för att komma undan den uppenbara slutsatsen att det spelar roll vad folk tycker som bor just där. Det principiellt viktiga är väl just att varje moske/kyrka vackert får se till att de närboende samtycker. Om det nu är så att det inte stör något, varför ska man lägga hinder i vägen?(annan Staffan)
Staffan Danielsson Staffan och Markus. Jag diskuterar generellt, accepterar vi principen att ropa ut religiösa budskap från t ex minareter så är ju avsikten. vad jag förstår att människor ska höra det och kallas till bön. Och ska religioner alltså ha exklusiva rättighetr till marknadsföring av sitt budskap som inte omfattar andra "varor eller tjänster"? Är det verkligen så, markus?
Waldemar Ingdahl Tycker Staffan Danielsson att beslutet ska flyttas upp till riksdagen, istället för att tas på det lokala planet?
Martin Moraeus Om nu mosken i Fittja ligger så till att ingen hör böneutropen (annat än kanske personalen på den där macken). Vad är det då för vits att ha sådana böneutrop där?
Johanna Larsson Böneutropen är ett religiöst budskap som sprids. Kyrkklockorna låter något i stil med ding dong men säger inget om gud. Böneutropen kan vara utformade på lite olika sätt men läste i en tråd på internet att följande innehåll är vanligt: "Allâhu akbar, Allâhu akbar Gud är större, Gud är större
ashhadu an lâ ilâha illallâh Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud
ashhadu anna muhammad rasûlullâh Jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud
hayya‘al as-salâh Kom och förrätta bönen
hayya‘al al-falâh Kom till framgång
lâ ilâha illallâh Det finns inte något som är värt att dyrka utom Gud" det är alltså religiös propaganda som förs ut via högtalarsystem. Det känns inte ok. Isåfall bör ateister få tillfället att en gång i veckan under 2 minuter gå omkring och skrika i megafon att det inte finns någon gud. Buddhister gå om kring med megafon 2 minuter en gång i veckan och deklarera "om mani padme hum" osv.
Tiina Kiveliö Jag har nog lärt att kyrkklockorna kallar till bön och Gudstjänst. Ibland ringer spelar man psalmer (med klockorna). Med tonerna hör jag genast texten!! Klockorna har budskap -- om man vill höra.
Staffan Danielsson Waldemar, det är är både en lokal fråga men också en principiell fråga. Det är möjligt att behandla den som nu i Fittja, som en tillståndsfråga att få ropa ut religiösa budskap över stora områden, och att säga ja eller nej. Ja, det kanske räcker med det. Men frågan har faktiskt också principiella aspekter, och det är dem jag diskuterar.
Johanna Larsson Stör mig ärligt talat på kyrkklockor också men där finns inget fast budskap även om många förknippar det med gudstjänst, begravning etc. Det går inte att se som religiös propaganda på samma sätt eftersom inget sägs. Har heller aldrig hört någon psalm via klockor. Varför kan religiösa inte ha en app till mobilen eller lokalradiosändningar med budskapet istället för att störa dem som inte vill höra religiös propaganda?
Mattias Andersson Kommer de att ropa ut bönerna på svenska så att vi som är lite dåliga på arabiska kan ta del av budskapet?
Jesper Ahlin De enda relevanta principerna är politikens roll i frågan. Jag bor i Linköping, jag kan inte avgöra om det är bra eller dåligt med böneutrop i Fittja. Det är viktigare att peka på den lokala självbestämmanderätten än att väga nyttan av religionsfriheten mot skadan av densamma.http://jesperahlin.wordpress.com/2012/09/28/vad-ska-vi-gora-med-boneutropen-i-fittja/
Anders Ljunggren Förbud mot budskap som grundas på innehållet ska kallas vid sitt rätta namn: Det är censur.
Markus Berglund. "Och ska religioner alltså ha exklusiva rättighetr till marknadsföring av sitt budskap som inte omfattar andra "varor eller tjänster"?" Ja. Jag tycker religionsfriheten i grundlagen är betydligt viktigare än marknadsföringslagen. Den första är en rättighet, den andra är mer av regleringar och hinder. Jag anser att frågan egentligen är väldigt enkel - fatta ett principiellt beslut vad det gäller "marknadsföring av religion". Både vad det gäller tider, ljudnivåer och annat som kan tänkas störa de omkringliggande byggnaderna.
Beslutet kan med fördel fattas huvudsakligen lokalt, som Jesper är inne på, i de lokala ordningsstadgarna. Det viktigaste ska vara likhet inför lagen, även för religiösa samfund! Får en kristen kyrka klämta med sina kyrkklockr tre gånger i veckan, á 5 minuter med max 35 decibell, så ska samma ramar kunna gälla även för andra religioner. Självklart med lokala avvikelser för nära bebyggelse och dylikt.
Varför vill du inte ha en likabehandlingsprincip av religiösa samfund Staffan? Ska religionsfriheten i Sverige gälla olika för olika samfund bara med hänvisning till "traditioner"?
Förslag på ramverk:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-101-4
Johanna Larsson Anders Ljunggren, det finns andra sätt att föra ut sitt budskap än att via högtalare skrika ut det en gång i veckan. Det handlar inte om censur. Du kan inte stå och skrika vad som helst i det offentliga rummet, det kan ses som störande av ordning eller förargelseväckande beteende. Om man vill demonstrera måste man söka tillstånd hos polisen. Jag vill inte ha ett samhälle där folk går och skriker ut religiösa och politiska budskap hur som helst i megafoner eller via högtalarsystem flera gånger i veckan. Det finns andra vettigare sätt att föra ut sitt budskap.
Staffan Danielsson Jesper och Markus, jag utesluter inte att likabehandling av sätt att marknadsföra religiösa budskap på skulle kunna innebära ja till både klockor och böneutrop eller nej. Ni värnar säkert människors integritet, menar ni alltså att lokala majoritetsbeslut ska kunna fattas om att fylla det offentliga rummet med religiösa utrop av olika slag, vilket alla i detta rum ska tåla att höra? Så är demokratin, visst, majoritetsbeslut gäller, men faktiskt, jag menar att dessa frågor också har principiella kopplingar och det är dem jag försöker diskutera.
Marie Wickberg Tycker att du har fel Staffan. Vad är viktigast, tystnad i det offentliga rummet eller religionsfrihet?
Anders Ljunggren Ja, Johanna, visst kan hög ljudnivå vara störande av ordning. Bullrande verksamhet kan regleras exempelvis genom ordningsstadga. Men budskap har dessbättre grundlagsskydd. Och man kan inte göra skillnad på politiska budskap som sprids via högtalare från religiösa budskap. Gör man det kränks yttrandefriheten.
Markus Berglund Jag säger ju att man ska fatta ett principiellt beslut, för frågan är ju såklart på den nivån. Eller missade du den raden? Det är ju du som vill ha olika behandlig av olka religiösa samfund Staffan, på vilka grunder andra än "tradition"? Det äår väl knappast "principiellt"?
Som sagt, det är trevligt om man kan fatta lokala beslut, alternativt anpassa exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer kring bullernivåer till lokala förutsättningar. Men om det innebär kränkningar av folks integritet såfår man självklart lyfta upp besluten en nivå...
Johanna LarssonFrihet från religion då? Jag har vänner som flytt från Iran och Irak på grund av det religiösa/politiska klimatet där, har en stark känsla av att de inte skulle uppskatta böneutrop i sin närmiljö. Som sagt är det ingen som vill förbjuda religionen i sig eller någon politisk inriktning, det innebär ändå inte att du kan föra ut ditt budskap hur som helst. Man söker tillstånd för valstugor, demonstrationer etc. Det står inte var och en fritt att gå ut och skrika ut sitt budskap hur som helst. Det är inte heller en rättighet att bli publicerad i tidningen, trots åsikts och yttrandefrihet. Jag tycker inte att det är rimligt att någon ska få skrika ut ett religiöst meddelande i det offentliga rummet en gång i veckan på fast tid. Men å andra sidan är jag emot helgmålsringning, det ensidiga kristna fokuset i radio och teve. Trots religionsfrihet tillåter vi inte kosherslakt i Sverige. Många vill även förbjuda omskärelse av unga pojkar. Inkräktar inte detta också på religionsfriheten? Det är inte tillåtet att få sin kropp styckad och kastad till fåglarna som är vanligt innom tibetanska buddhismen... var är religionsfriheten där? Kyrkklockorna kom till i en tid när det inte var vanligt med vanliga klockor. De som går i moskén har klarat av att hålla tiden utan böneutrop. De som har problem med att hålla tiden skulle lätt kunna skaffa en app eller så kan man sköta det via lokalradion. I dagens moderna samhälle finns inte behovet av vare sig kyrkklockor eller böneutrop och människors rätt att slippa på religiösa budskap nerkörda i halsen ser jag som viktigare än något religiöst revirpinkande.
Jesper Ahlin Principerna du diskuterar Staffan kan endast leda till självbestämmanderätt: sakfrågan måste avgöras av de berörda. Om du vill ta principerna vidare måste du visa varför du själv kan betraktas som berörd i frågan.
Staffan Danielsson Anders, visst ska religiösa budskap likabehandlas, och även prövas i linje med politiska och kanske även andra marknadsföringsbudskap. Och visst sker torgmöten och annat med högtalare efter polistillstånd, då både politiska budskap och även t ex böner kan ropas ut. Jag tycker ändå att det är en gradskillnad att öppna för budskap genom högtalare över stora områden regelbundet varje dag eller vecka. Från kyrkor, från minareter, från varuhus..Och som sagt, får den ene så borde väl alltfler få. Och Jesper, är det alltså majoritetsbeslut på lokal nivå som ska avgöra om alla måste acceptera att lyssna på regelbunden "propaganda" genom högtalare?
Pamela Reynold Jag älskar sånt här!!! Vilken jättebra diskussion med massor av intressanta vinklar. Det är sådant demokratin bottnar i. Tack, Staffan, för att du vågar bita i de svåra ämnena och väcka diskussioner på en såhär vettig nivå där intellektet och inte bara reptilhjärnan kommer fram. Och så några parametrar till: Hemglass, då!? Hur länge har man inte retat sig på deras ständigt återkommande melodi? Det var mycket bättre när den bara hade en liten klocka som pinglade, om du frågar mig. Kanske skulle minaretutropen kännas bättre om de ropades ut utan högtalare av en synlig person? Tanken på lokalt beslut känns mer attraktiv, men jag ryser vid tanken på de motsättningar det skulle kunna leda till runtom i landet. Utöver motargument baserade på ljudvolym och innehåll i det som utropas finns kanske ett inslag av annat obehag i det motstånd människor kan känna. Ett obehag över ett ljud som ger associationer till en värld och en kultur som är väldigt laddad för många idag och ett ljud som skapar en stämning vi inte känner igen oss i i vår svenska kultur. Kort och gott ett "främmande" inslag vi inte kan värja oss emot i det fall vi börjar få böneutrop som ett återkommande inslag i det offentliga rummet. En del människor kommer inte tycka att det gör något alls, andra kommer att tycka att det är kul/fint/bra och en del kommer att reagera negativt. Ingen lätt fråga och ett principiellt ställningstagande behövs nog även om det ska fattas beslut på det lokala planet snarare än centralt.
Gunnar Rosendahl Tack Staffan. Jag tycker om vad du har skrivit och instämmer
Jesper Ahlin Staffan, ja självklart. Eftersom ordet "alla" fortfarande endast åsyftar de berörda.

Markus Berglund Jodå Johanna, jag har själv inget emot att helt förbjuda, eller i alla fall minimera exempelvis helgmålsringning. Jag är själv ateist och slipper gärna sånt. MEN jag anser att det är en självklarhet att religiösa samfund ska ha SAMMA rättigheter, inte olika. Tillåter man helgmålsringning, då ska man också tillåta om andra religiösa samfund vill göra reklam för sina gudstjänster och högtider på ungefär samma sätt.
Visst skulle ett totaltförbud för religiösa samfund att störa lignet och friden i närmiljön vara en inskränkning av religionsfriheten, men som du säger så har vi redan idag en hel del inskärnkningar, framför allt sådana som annars riskerar att inkräkta på andras rättighet att få vara i fred. (Där tycker jag personligen att omskärelse av omyndiga människor också borde platsa...)
Staffan - säger du att vi borde ge även affärer och butiker samma rättigheter som religiösa samfund? För det är inget litet steg att ta. Eller ska vi begränsa religionsfriheten i grundlagen så att den blir lika begränsande som marknadsföringslagen är idag? Det är ganska rejäla ingrepp i lagen, så jag gärna vet om jag uppfattat dig rätt, innag jag börjar skriva... :-)
Anders Ljunggren Vilka budskap, religiösa eller andra, som människor ska kunna sprida ska inte regleras politiskt. Punkt! Grundlagsskydd för detta får inte urholkas. Jag menar att gällande lag och praxis reglerar ordningsfrågor i samband med att människor utöver sin lagenliga rätt till yttrandefrihet på ett bra sätt. Sedan tycker jag att vi i övrigt ska tillämpa gyllene regelns princip: vi bör i vårt traditionellt kristna land uppträda så mot muslimer här som vi vill att traditionellt muslimska stater ska uppträda gentemot kristna inom sina lagvärjor. Tolerans - inte minst mot de som vill vara eller betraktas som otrogna.
Staffan Danielsson tja, Markus, jag resonerar ju och lyssnar. En motfråga kan ju vara om du menar att just religiösa budskap ska ha exklusiva rättigheter till marknadsföring som inte ska gälla för andra budskap av ideell eller kommersiell natur?
Ulf Holmertz Tack Staffan för ett mycket bra ämne att diskutera på fb-sidan.
Bodil Johansson I dagens läge kanske vi kan få en app som kallar oss till respektive gudstjänst...!
Anders Ljunggren Måste erkänna att jag känner obehag över att det förs en diskussion som tycks öppna för att man i politisk ordning ska reglera hur människor kallas till gudstjänst eller andra sammankomster. Värna friheten! Var tolerant!
Markus Berglund Ja, var tolerant, men garantera också att de som kallar till gudtjänst visar hänsyn genom att inte ringa FÖR högt i klockrna och de som böneutropar inte gör det hela tiden på högsta volym. Då har vi löst det problemet...
Staffan Danielsson Anders, trist att du "känner obehag" . Jag brottas med denna fråga och väljer att diskutera den. Jag tror att en hel del brottas med den på samma sätt som jag. Är det då inte bättre att lyfta sina funderingar och bryta dem i en debatt, än att bära dem oförlösta inom sig?
Anders Ljunggren Visst Staffan. Jag hävdar självklart det värdefulla i fri dikussion. Det innebär dock inte att jag gillar allt som sägs i den. Och om det är något som jag ogillar starkt så säger jag det. Annars blir debatten trist.
Johanna Larsson Eller så skulle minareterna kunna skicka ut ett ljud av något slag som kallar till sammankomst, precis som hemglassbilens melodi och kyrkklockorna är ordlösa signaler om att nu är det dags. En melodi (utan starkt laddat budskap) eller ett plingande/klingande är mindre störande i min smak (trots Hemglassbilens minst sagt påträngande melodi) än ett återkommande *starkt vinklat* religiöst/politiskt/kommersielt budskap...Jag skulle inte vilja höra någon skrika/sjunga/skriksjunga "Jesus är vägen, sanningen och livet...", "Leve Stalin vår store ledare...", "Centerpartiet är det bästa partiet för dig...", "Hemglass har den godaste glassen, den enda glass du behöver kommer från hemglass" eller liknande en gång i veckan i 2 minuter heller, oavsett om det sker på arabiska, svenska eller något annat språk.
Ni som tycker att yttrandefriheten/religionsfriheten nödvändigt innefattar att sända ut ett repetativt budskap om den egna åsikten/trons förträfflighet från ett högt torn i det offentliga rummet en gång i veckan... då är det ok alltså om jag och de som tycker som mig bygger ett högt torn (gärna vid en strand/stort vattendrag så att ljudet kan färdas riktigt långt) och via högtalare sänder ut våran personliga åsikt/tro för alla att höra en gång i veckan i två minuter? Jehovas Vittnen kan sluta missionera från dörr till dörr för att sprida sitt budskap, de kan bygga torn som sänder budskapet om Jehovas storhet? LO-borgen kan dundra ut internationalen en gång i veckan? Livets Ord kan förvandla hela Uppsala till ett enda stort Halleluhja möte en gång i veckan? ... allt annat vore censur? Politiska torgmöten och demonstrationer går att leva med eftersom de sker relativt sällan.
Anders Ljunggren Vi diskuterar ett icke-problem i Sverige. Det skulle möjligen kunna bli så att konflikter uppstår i fråga om böneutrop. Jag skulle i sådana fall vädja om tolerans bland alla berörd...Visa mer
Markus Berglund Jag tycker det låter utmärkt Johanna. Två minuter i veckan är ju ingenting, bara du håller dig inom bullernormerna (på ca. 35 db) och gör det på dagtid.
Bygg på! :-)
Johanna Larsson Tror det blir svårt att få byggnadslov. :P Vad gäller religiösa budskap vore det däremot bra med mer Bahai, Buddhism, Hinduism, Islam, Judendom, Shintoism, Taoism, Wicca, olika varianter av Kristendom etc i public service. Som en balans mot den Lutherskt Kristna dominansen. Där kan man välja att byta kanal eller stänga av om man störs av budskapet. Yttrandefrihet innebär inte att alla ska tvingas ta del av ditt budskap vare sig de vill eller inte, man måste kunna få värja sig mot propaganda av olika slag.
Tillsist vill jag säga att jag tror att om ni vill ha ut ert budskap till folk, om ni vill värva nya anhängare till det ni tror på så är en megafon/mikrofon en väldigt dålig metod oavsett om det gäller religion eller politik. Politiska torgmöten är för redan frälsta. Gör som Staffan istället. Samtala med folk via facebook, bloggar och andra sociala medier. Svara på mail, även de som är arga/kritiska. Var tillgängliga och möt folk med respekt. Dialog funkar väldigt mycket bättre än att försöka slå folk i huvudet med ett färdigpaketerat budskap. Jag tycker långt ifrån alltid som Staffan men jag har en oerhörd respekt för honom som politiker på grund av han faktiskt lyssnar och för en dialog.
Anders Ljunggren Jag deltar också ganska ofta i debatter som Staffan startar. Och precis som du, Johanna, så tror jag att det är viktigt med debatter, lyssna till vad andra säger och tydligt och klart preciseras var man själv står för.
 

 


Böneutrop från minaret

Låt mig resonera kring gårdagens tidningsuppgifter om att den islamska moskén i Fittja vill börja med böneutrop. Böneutrop kan jämföras med kyrkklockor. "Ska inte vi få ha vår religionsfrihet", säger Ismail Okur, ordförande i islamska föreningen.

Tydligen är kommunens politiker öppna för att tillåta böneutrop.

Jag känner tveksamhet. Självfallet är religionsfriheten oerhört viktig liksom yttrandefrihet och demokrati osv. Den är grundmurad i Sverige. Tyvärr gäller dessa rättigheter inte i många muslimska länder, där det är ett brott att välja annan religion och där kyrkklockor är otänkbara.

Detta ska självfallet inte på något vis påverka huruvida vi i Sverige ska öppna för böneutrop från moskéer eller ej.

Några centerpartister har twittrat om att det är självklart att tillåta böneutrop eftersom kyrkorna ringer i klockor. Och det handlar ju bara om en moské och väldigt sällan. Och att detta är en väldigt liten fråga.

Jag menar att det är en principiell fråga. Är det ok att börja ropa ut böner från en moské så kommer det ju att gälla för allt fler moskéer. Och det torde väl också handla om böneutrop med allt starkare högtalare vartefter. Har man rest i muslimska länder vet man hur påträngande böneutropen där kan vara.

Jag medger att kristendomen sedan många hundra år i Sverige kallar till gudstjänst genom klockringning. Det är en etablerad företeelse som vad jag vet är allmänt accepterad.

Och jag medger att det är ett relevant argument att får en väl etablerad religion kalla till gudstjänst på sitt sätt så borde andra religioner göra detsamma på sina sätt.

Likabehandling av religioner skulle således i detta fall kunna innebära antingen att böneutrop från minareter i Sverige tillåts, eller att de inte gör det och klockringning analogt med det också förbjuds.

En tredje variant, som jag lutar åt, är att ha kvar klockringningen men inte acceptera böneutropen.

Hur resonerar jag då? Först, jag ser kyrkklockorna som ett etablerat kulturellt undantag.  Och jo, religionsfriheten innebär självklart rätt att ha och utöva sin tro tillsammans med andra, samlas i sina gudstjänstbyggnader/lokaler, offenligt inbjuda till möten och gudstjänster via t ex annonser och anslag osv.

Men innebär det också en rätt att genom höga böneutrop regelbundet marknadsföra sin religion i det "offentliga rummet". Offentliga böneutrop innebär att människor i närheten av en moské regelbundet kommer att i sina bostäder och på gator och torg höra budskapet att moskén kallar till gudstjänst. En del kommer att uppfatta det som störande intrång i den personliga integriteten som det inte går att "komma undan".

Innebär religionsfrihet också en rätt att marknadsföra sin religion på detta sätt i det offentliga rummet.

Mitt svar är snarast nej, men jag ser gärna synpunkter på detta.

Vi har ju en löpande diskussion om skolavslutningar ska ske i en kyrkobyggnad, vilket motiveras med tradition. Motsätter man sig det borde väl samma skäl göra att det är tveksamt att "tvingas lyssna" till offentliga böneutrop regelbundet.

Det finns olika religioner i världen och de marknadsför sig alla på olika sätt. Islam gör det t ex genom sina tydliga yttre tecken, främst kvinnornas slöjor i olika utformningar . Judendomen gör det ibland genom männens "kippa" på huvudet, när de vågar, och kristna kan signalera sin tillhörighet t ex genom att bära ett kors runt halsen. Grunden för dessa företeelser är ju religiöst betingad, men företeelsen fungerar också som en "marknadsföring".

Men innebär religionsfrihet också en rätt att högt och återkommande ropa ut sitt budskap i det offentliga rummet från sina gudstjänstbyggnader?

Nej, inte nödvändigtvis.

Om nu moskéer skulle få den rätten och möjligheten att föra ut sitt budskap, hur ska vi då ställa oss om andra vill haka på? Ska en stormarknad eller kvartersbutik som vill marknadsföra sig i det offentliga rummet också få tillstånd att regelbundet göra det med regelbunda högtalarbudskap?

Här tror jag att det är svårt att utverka sådana polistillstånd.´Och av egentligen samma skäl är det tveksamt att öppna för offentliga böneutrop som en generell princip.

Men som sagt, jag gillar att resonera och få med- och mothugg, så kommentera gärna!