torsdag, maj 28, 2009

Försvarsdebatter (IP) i riksdagen

I tisdags (scrolla ner)svarade försvarsministern på 5 s-interpellationer om försvaret; om den nya frivilliga "värnplikten"..,om signalspaning, om stridsflygsunderhåll och om försvarsindustrin.

Jag tog en paus i EU-valrörelsen och deltog i debatterna.

Här några korta citat, tänkta som aptitretare...:

"Försvaret är viktigt för Sverige, och försvaret är ett politikområde där det är bra med en bred samsyn i viktiga principfrågor.
Socialdemokraterna är i opposition och vill nu opponera, vilket är förståeligt. Om det skiljer i sak ska vi verkligen ta den diskussionen. Man försöker nu ge sken av att det finns en ravin mellan regering och opposition, fast det snarare i de frågor man tar upp handlar om ett mindre dike.
Försvarsberedningen var enig. Försvarsminister Sten Tolgfors och regeringen har lagt fram sitt förslag, mycket noga, utifrån den samsyn som glädjande nog fanns där. Anders Karlsson har lite tagit som sitt uppdrag i riksdagen att sänka den enigheten och bygga upp en ravin av det mindre dike som kanske finns.
Ett exempel som Anders Karlsson har nämnt är att ni vill ha färre heltidsanställda än vad regeringen vill och fler kontraktsanställda än vad regeringen vill. Regeringen har sagt att de heltidsanställda ska vara max 25 procent. Det är en rätt flytande diskussion – det kan vara 25, 24 och så vidare. Ni har sagt att något visst mått av plikt i den inledande tremånadersutbildningen skulle kunna vara bra, men helst ska det vara frivillighet. Vi fullföljer ju Försvarsberedningens linje om att tro att det ska fungera med frivillighet."

och:

"Det är bra att försvarsministern deklarerar att regeringen har för avsikt att återkomma i försvarsmaterielfrågorna. De är mycket viktiga för försvaret och självfallet även för den industri som konkurrerar om uppdragen.

Om detta blir i form av en uttalad strategi, som vi har varit inne på, som Anders Karlsson efterlyser, eller på annat sätt återstår att se. Uppenbarligen har försvarsindustrin ändå utvecklats väl under många decennier fram till nu.

Anders Karlsson pratar väl om försvarsindustrin. Det gjorde även jag. Och där tror jag att vi har en samsyn. Det är en styrka för Sverige att ha tunga industrier som är kompetenta och som kan bidra till välfärd och till efterfrågade produkter även inom till exempel försvaret. Så där är vi överens.

Samtidigt måste det svenska försvaret ha tillräckliga resurser för att kunna köpa de här produkterna. Då blir kanske Anders Karlsson stor i orden men rätt liten på jorden när han pratar om försvarsindustrin, för han och den övriga oppositionen vill minska anslagen till Försvarsmakten med 2 000 miljoner kronor per år.
Vi ska ha den försvarsmateriel till det svenska försvaret som det behöver. Den ska köpas i konkurrens. Jag hoppas att den svenska industrin är konkurrenskraftig och vinner upphandlingar, men det avgörs på marknaden, som nu finns. Och grunden för att kunna köpa tillräckligt mycket materiel och ha ett tillräckligt starkt försvar är att man anslår tillräckligt med pengar, Anders Karlsson.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Johan sa...

För att återvända till interpellationsdebatten om signalspaningen: Både du och Tolgfors berörde den s.k. strikta regleringen av FRA:s verksamhet. Man kan bara konstatera att många tunga remissinstanser inte håller med. En förstärkning påstås utgöras av underrättelseskyldigheten till enskilda. Låt oss se vad FRA sa om detta i sitt remissvar:

"Man kan redan nu förutse att den föreslagna möjligheten att skjuta upp en underrättelse [till enskild] av sekretesskäl, kommer att tillämpas med ytterst få undantag. Man kan därför fråga sig om den föreslagna underrättelseskyldigheten för FRA kommer fylla någon funktion."

Onekligen intressant. Men det tycker uppenbarligen varken du eller försvarsministern? Tvärtom har ni mage att kalla detta för en integritetsförstärkning.

Johan sa...

För övrigt gör du klokt i att läsa det här.

Jens O sa...

Så att tillåta att min sexuella läggning, ras, religon och politisk åskådning får registreras, är att stärka integriteten?
Då har du helt missat, vad som faktiskt står i lagtexterna.
Det blir även till ett hot mot demokratin, när den fria åsikstbildningen sätts helt ur spel.
Tänk dig själv in i att du passerar, en av biltullarna i Stockholm. Där blir du automatiskt registrerad, för att betala tullen.
Lägg ytterligare till aspekten FRA, till den biltullen. Då skall du automatisk registreras, även för sexuella läggning, ras, religon och politisk åskådning.
Lägg till Ipred med den omvända bevisföringen, du är skyldig tills du kan bevisa motsatsen.
Lägg till telekompaketet, då ska tullen visitera dig för ett lagenligt innehåll, varje gång du passerar.
Lägg till teledatalagringsdirektivet, då ska dessutom allt detta masslagras.
Vilket samhälle vill DU ha Staffan?

Staffan Danielsson sa...

Är underrättelseskyldigheten istället en integritetsförsvagning, Johan? Det kan du väl inte mena.

Vad gäller sexuell läggning osv kan det endast vid synnerliga skäl och i absoluta undantagsfall ges tillstånd.