torsdag, december 26, 2013

Rätten till en värdig död - dialogforum!

Det finns stora och små frågor i politiken, och lättare och svårare. Frågan om vem som ska bestämma över liv och död vid svåra lidanden i livets slutskede - läkarna/staten enbart eller också individen själv - är både stor och svår.

Jag har lagt motioner och skrivit interpellationer utifrån uppfattningen att den enskilda människan själv borde kunna tillerkännas ett inflytande över sin egen död vid svåra lidanden i livets slutskede. Detta är en mycket laddad fråga och alla politiska partier - inklusive Centerpartiet - säger blankt nej till detta. Dock har - tack vare debatten - det blivit accepterat att själv kunna få avgöra om livsuppehållande apparater - typ respirator - ska stängas av, samt likaså att stark bedövning ska kunna sättas in vid svåra smärtor även om livet därmed kan förkortas. Terminal sedering innebär att man vid svåra smärtor kan sövas ner i drömlös sömn intill dess att döden inträder.

Håkan Samuelsson är en f.d överläkare i Borås som har skriver om detta, och avslutar med att hans egen uppfattning har svängt eftersom han själv nu skulle vilja använda sig av metoden. Hans avslutande stycke

1 kommentar:

Anonym sa...

Ett sätt att närma sig den här svåra problematiken är att börja med ett lätt problem och sedan öka svårighetsgraden:

Vill du få din tand utdragen med eller utan bedövning?

Vill du få ditt finger amputerat med eller utan bedövning?

Vill du få din magsäck opererad med eller utan bedövning?

Vill du avlida med eller utan bedövning?

Välj själv, men klaga inte ifall det gör jävligt ont!