söndag, november 15, 2009

Insiktsfull Virolog om svininfluensan - överdriv inte!

(Ok, jag har lite ont i ryggen och sitter uppe..)

På Newsmill hittar jag ett debattinlägg angående svininfluensan skrivet av professorn i virologi vid Umeå Universitet Fredrik Elgh. Jag klistrar in hans poäng nedan också.

Jag är inte så kunnig i virologi (...) men Professor Elgh ger precis uttryck för mina egna känslor rörande denna pandemi och hur media och expertis hjälps åt att bygga upp ibland en skräckstämning, ibland viftar bort det hela. Den senaste veckan fokuserar man alltmer på de enstaka dödsfall som sker vid alla epide- eller pandemier (jag är genast ute på djupa vatten..).

Jag rekommenderar gärna en läsning av Fredrik Elghs hela inlägg ovan, eller kortversionen nedan.

Det var denna min känsla eller "analys" (en generös beskrivning) som fick mig att svara på enkätfrågan "ska du vaccinera dig" med ett "Sannolikt"...

Nå, ska jag det nu då? (Jag har inte fått något erbjudande från vare sig min arbetsplats eller min vårdcentral).

Jodå, sannolikt..!


Utdrag ur Fredrik Elghs artikel:
"Den första vågen av H1N1v-infektion (Den nya influensan /"svininfluensan") förefaller att vara över på det södra halvklotet och på till exempel Nya Zeeland kom cirka 11 % av befolkningen att insjukna och andelen som dog av dessa var cirka 0,005 %, dvs. 1 per 20 000 insjuknade.

Det är en jämförelsevis mycket låg siffra och om den extrapoleras till en ovaccinerad svensk befolkning skulle den innebära att cirka 50 personer skulle komma att dö av årets pandemiska influensa. Detta skall jämföras med årligen återkommande säsongsinfluenseepidemier som ofta innebär ett till flera tusen dödsfall på årsbasis och de tidigare influenspandemierna som har skördat det flerdubbla antalet. I dag, i mitten av november 2009, har Den nya influensan/"svininfluensan" orsakat cirka 7 000 registrerade dödsfall globalt. Det ska jämföras med den tidigare pandemin Hongkong som antas ha orsakat en eller flera millioner avlidna.

När det gäller dödlighet förefaller bilden totalt sett betydligt mildare än den för tidigare pandemier. Samtidigt måste det påpekas att vi inte har den fullständiga bilden av dödligheten eftersom vi inte kan veta med säkerhet hur den totala dödligheten ett influensaår som 2009 kommer att se ut när vi tar fram de relevanta siffrorna i efterförloppet av pandemin. Men, om pandemin fortsätter att utvecklas när det gäller influensaorsakad dödlighet som hittills, så kommer vi att få en helt annorlunda och beskedligare bild än den av tidigare pandemier. Å andra sidan vet vi inte alls vad framtiden har att överraska oss med. Man ska komma ihåg att i sin debut var Spanska sjukan mycket beskedlig och kom några månader senare, under hösten 1918, att förvandlas till den dödsmaskin som jag beskrivit ovan. Samtidigt vill jag understryka att vi står oändligt mycket bättre rustade idag än vad vi gjorde för drygt nittio år sedan.

Därför är det märkligt att media rapporterar om, och sjukvården med flera aktörer kallar till presskonferens, när enskilda dödsfall i influensa inträffat under den aktuella pandemin. Människor dör av skilda infektionsåkommor varje dag, året runt, och särskilt många brukar göra det under de årliga säsongsinfluenseutbrotten. Årets influensapandemi är förstås särskilt intressant eftersom vi inte har haft någon regelrätt pandemisk situation i Sverige sen 1969. Det är självklart viktigt att informera och skriva om vad som händer. Däremot förefaller det opåkallat att försöka framkalla en apokalyptisk stämning kring de tragiska, enskilda och i influensapandemisammanhang fåtaliga dödsfall, som nu uppträder i anslutning till den influensapandemivåg som vi nu verkar vara på väg in. Min forskargrupp har gjort en genomgång av samtliga artiklar som skrivits i Dagens Nyheter om de senaste fyra influensapandemierna (1889 till 1970). I dessa artiklar finner man mycket sparsamt med rapporter om enskilda dödsfall. Särskilt lyser detta helt med sin frånvaro i rapporteringen avseende Hongkonginfluensan som trots allt innebar flera tusen dödsfall i Sverige.

Det är viktigt att understryka att årets influenspandemi, trots att den förefaller mild med avseende på antalet dödsfall, är en allvarlig påfrestning på enskilda, på sjukvården och samhället i övrigt på grund av de myckna och många gånger besvärliga sjukdomsfallen. Därför är det viktigt att så många som möjligt låter vaccinera sig med det vaccin som erbjuds alla invånare genom landstingens försorg."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: