lördag, november 28, 2009

Djuralliansen dömer - Scan och Handeln verkställer straffen

Några andra "motbildsbloggar" (tack wiseman) som resonerar kring att föda upp grisar och kring den växande import som sker. Och jag funderar vidare kring varför inte "djuralliansen" nödvändigtvis redigerar och presenterar sina olagliga intrång hos mängder av grisgårdar på ett objektivt sätt.

De vill ju att alla människor ska sluta äta kött.

När jag funderar vidare kommer jag inte runt en del frågor.

1. Djurrättssalliansarna erkänner själva att de gjort olovligt intrång hos mängder av grisuppfödare genom nattliga besök där de kunnat sprida smitta och skrämt upp grisar. Hur resonerar Sveriges Radio när man okritiskt förmedlar dessa partsinlägg, tillkomna på ett olovligt sätt?
Och hur agerar Polismyndigheten när man nu erfar dessa lagöverträdelser?

2. Scan stänger nu av 40 grisgårdar som har polisanmälts. De som polisanmält är den organisation som gjort olagliga intrång, och ingen i Sverige är dömd förrän domstol fattat sitt beslut.

3. ICA, Axfood och Coop stoppar nu alla leveranser från de gårdar som polisanmälts. Djurstallsinträngarna har gjort massor av olagliga intrång och har baserat på detta och egna bedömningar valt att polisanmäla en del gårdar. Agerar Handeln korrekt, och vems är ansvaret om gårdarna drivs i konkurs?

4. De olovliga filmerna och bilderna är obehagliga och det är bra att en djupare granskning sker av de gårdar som hängs ut, liksom att branschen nu skärper sin egenkontroll. Mot djursalliansens bilder står de rätt täta veterinärbesök som sker på gårdarna, och de inspektioner som tillsynsmyndigheten gör.

5. Djurrättsrörelser har drivit många pälsbutiker i konkurs eller till nedläggning genom olagliga hot och överfall, och man har dödat mängder av minkar genom attacker som gjort att de svultit ihjäl i frihet. Jämfört med det är det väl bättre med kameravapnet, men jag förstår väl de lantbrukare som känner sig förorättade och utsatta genom den våldgästning som deras grisstallar utsatts för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

7 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

En detalj Staffan - Ekot har inte förmedlat Djurrättsalliansens uppgifter "okritiskt" som du påstår:

http://www.resume.se/nyheter/2009/11/27/fornekar-delaktighet-i-kam/

Detta lilla faktafel förtar dock inte relevansen i majoriteten av den kritik du framför.

Anonym sa...

Jag kommer inte att sluta äta kött för att någon tycker att man bör göra det. Men blir samtidigt väldigt orolig om man inte kan få lönsamhet i den här typen av verksamhet annat än på det sätt som nu har uppdagats.

Erhan Demir
Hägersten

Anonym sa...

Hello. And Bye.

Anonym sa...

Om gårdarna drivs i konkurs pga att de behandlar djuren på uppdagat sätt ligger väl ansvaret endast hos de som låtit vanskötseln hållas? Ska man driva en gård måste ägaren se till att allt fungerar på bästa möjliga sätt, att blunda, säga vi tjänar inte tillräckligt om djuren faktiskt får ett dräglig tillvaro. Uppkommer det ett omfattande fel så MÅSTE man ändra rutinerna INNAN det går till dessa utsträckningar. Min fråga är hur många av dessa ägare som faktiskt kontaktat Eskil Erlandsson och framhållt läget och aktivt försökt få en förändring INNAN denna informaiton kom ut i media TACK VARE djuralliansen. DET ansvaret ligger otvivelaktigt hos dem.

Carina Andersson sa...

Jovisst är det riktigt att Djurrättsalliansen gjort sig skyldiga till ett lagbrott genom att gå in i ladugårdar de inte har tillträde till. Men det försvarar inte de bönder som gjort sig skyldiga till djurplågeri. Båda är lagbrott som ska dömas utifrån den lagöverträdelsen det är.

Det är en markering från de affärskedjor som nu bestämt sig för att inte köpa in kött från de gårdar som brustit i djurhållningen. Konsumenterna vill troligtvis inte ha kött där djurhållningen varit så dålig. Egentligen är det ju bara konsumenterna som kan styra vilken matkvalité som vi tolererar. VI kan göra medvetna val genom att t.ex. köpa kött från djur som gått ute och betat, och där fodret till stor del är producerat på den egna gården, eller grönsaker som är fria från kemiska bekämpningsmedel.

Det jag hoppas är att konsumenterna tänker på detta även om några veckor när de står i charkdisken och ska välja kött!

Staffan Danielsson sa...

Carina och övriga:
Visst ska djurskyddslagen följas och visst ska lagbrott beivras.

Och det är självfallet nödvändigt att de påstådda missförhållandena granskas av både lantbrukarna, näringen och tillsynsmyndigheter.

Men min poäng är att det faktiskt krävs mer för att fällas enligt djurskyddslagen än att några från djuralliansen påstår och polisanmäler.

Därför är det anmärkningsvärt att handeln tar "privatpolisen" djuralliansen till intäkt för att stoppa leveranser från massor av grisgårdar, vilket kan få svåra konsekvenser för dessa.

Har man inte följt djurskyddslagen ska man självfallet drabbas av de sanktioner som lagen stadgar, men detta återstår ju faktiskt att utreda. Ansvariga tillsynsorgan har ju godkänt gårdarna.

Anonym sa...

Det djuralliansen håller på med att göra intrång på gårdarna är samma som inbrott när de går in på nätterna, vad vet om de för med sig sjukdommar från andra håll.En vanlig person får ej gå in i stallarna,är makerat med Öbehöriga äger ej rätt att besök. Jag anser det som ett inbrott i lokal och skall anmälas som ett inbrott och ställas till svars.