måndag, oktober 07, 2019

Vägval för Landshypotek

Tänk vad lantbrukare och lantbruksmedia speglar priser och rabatter på diesel och traktorer och mineralgödsel och allt möjligt.
Men på bottenlånen till lantbruk, och räntor och amortering, är det mycket tystare.
Denna nätsida redovisar att Landshypotek var konkurrenskraftiga på bolån under juli 2019. Landshypotek har nyligen börjat på bolån och vill expandera. Landshypotek har också, likt tidigare länsförsäkringar, börjar bygga upp en bankverksamhet.
Men hur konkurrenskraftiga är Landshypotek på sin ursprungsverksamhet, som alltjämt dominerar, bottenlån till lantbruk. Och är det den som ger resurser att konkurrera på bolån?
Jag minns från min tid som värderingsperson åt Landshypotek kring 2004 att det fördes en diskussion om kanske företaget var för litet och med sina ägg i samma korg, vilket försvårade en bra rating och bästa låneräntor. Kanske bättre att sälja företaget till en större bank och att medlemmarna erhöll kanske 6 gånger upp på insatskapitalet.
Jag förespråkade detta.
Men Landshypotek är konservativt och fortsatte. Och har väl lyckats rätt bra, och satsar på nya verksamheter.
Men.
Hur utvecklas marknadsandelen på bottenlån till lantbruk? För länge sedan var det väldig dominans för Landshypotek, kanske 70-80 % skulle jag tro.
2007 lade Länsförsäkringar ett uppköpsbud på Landshypotek som Landshypotek avvisade. Det torda handlat om ett antal miljarder. Då var Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden för lantbruk ca 50 %.
2010 hittar jag en uppgift om att Swedbank och Landshypotek då hade 37 % av bottenlånemarknaden till lantbruk var. Trea var Handelsbanken och sedan kom Nordea, Danske Bank, SEB och Länsförsäkringar bank en bit längre ner.
2015 intervjuas förra kredit- och rörelsechefen för Landshypotek Göran Abrahamsson och uttrycker stor oro över Landshypoteks framtid. Han ifrågasätter satsningarna på bank och bolån och vill se ett närmare samarbete med en stor bank, t ex.
Hur är marknadsandelarna för bottenlån till skogs- och jordbruket idag och från 2010? Det verkar vara känsligt, jag hittar inte uppgifter på nätet.
Du/Ni som vet, skriv gärna det i en kommentar här på bloggen eller på mina Facebooksinlägg!
Jag fick ett bra tips. I Swedbanks/LRF-konsults lantbruksbarometer för 2018 finns på sidan 6 en tabell över jordbrukets skulder fördelade på banker (dvs bottenlån plus rörelsekrediter skulle jag tro). Då var marknadsandelarna Swedbank 33,5 %, Landshypotek 21 %, LF Bank 8,3 %, Nordea 6 %, SEB 5,7 %, Danske Bank 5,3 % och Övriga banker 15,2 %. I Lantbruksbarometern 2019 finns inte den tabellen med, kanske beroende på att Swedbank tappat marknadsandelar...?
Landshypoteks andel av bottenlånemarknaden kanske idag är runt 25 %, kanske Swedbank ligger där någonstans också. Handelsbanken torde vara trea, kanske runt 10 %, och övriga större banker flera procent lägre.
Antalet medlemmar i Landshypotek var 1996 ca 82.000, idag är det knappt hälften så många.
Jag har själv i närtid testat konkurrenskraften mellan olika banker vad gäller bottenlån till stabila lantbruksföretag med goda säkerheter. Rörliga räntor på tre månader.
De varierar inom kanske ett intervall mellan 1,1 och 1.4 % och högre eller lägre beroende på goda eller dåliga säkerheter.. Och räntorna verkar åter vara på väg ner.
(Tänk så tiderna ändras. Som färsk lantbrukare på 1980-talet var det Landshypotek och bundna femårslån som gällde. När jag runt 1989 satte om mina femårslån rådde mig ingen att överväga olika löptider utan allt förlängdes fem år på räntan 14,65 %..Där satt jag när räntan sjönk med 5 % och mer..Nu är det rörliga lån som gäller..)
När tog lantbruksmedia tempen på marknadsandelar och konkurrenskraft för bottenlånen till lantbruk? Är det oviktigt och irrelevant?
Jag trodde t ex att Handelsbanken var inriktad främst på större företag, men har lärt mig att man har flest kontor i Sverige med god service, och med stort intresse för lantbruk.

Och hur ser läget ut för Landshypotek. Är det anrika kooperativa företaget på väg att vända utvecklingen genom satsningarna på bank och bolån? Eller är man alltför liten med alldeles för många ägg i samma korg och borde rädda medlemmarnas insatskapital genom en ordnad försäljning till högstbjudande bank, vilket kanske skulle ge 6-10 gånger insatskapitalet?
Vad vet medlemmarna om vägvalen inför framtiden? Vill de satsa på att utveckla bank- och bolåneverksamhet på en stentuff marknad? Med betydande risk.
Eller skulle de vilja får en stor utväxling på sitt insatskapital och bidra till en starkare struktur i bottenlånebranschen?
Uppenbarligen anser de förtroendevalda i Landshypotek att man bör ta risk och satsa på bank och bolån. Kanske be borde fråga medlemmarna också...(Jovisst har de förankring i stämmobeslut. Men hur har frågan ställts och hur har verkligheten presenterats?)

Tillagt 9 oktober: KI bedömer att riksbanken inte höjer räntan de närmaste två åren. SBAB sänker lite nu:

"BOLÅN

SBAB SÄNKER SINA BUNDNA BOLÅNERÄNTOR (Direkt)

2019-10-09 09:14
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den statliga bolåneaktören SBAB sänker sina bundna bolåneräntor för löptider mellan ett och tio år med mellan 0,10-0,30 procentenheter.
Det framgår av ett pressmeddelande.
SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit, vilket har medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat, uppger SBAB.
"Sedan vi senast sänkte bolåneräntorna har det blivit ännu tydligare att marknaden förväntar sig att det låga ränteläget kommer att bestå under lång tid och det påverkar SBAB:s upplåningskostnader. Denna sänkning medför att alla våra listräntor nu ligger under 2 procent", säger SBAB:s vd Klas Danielsson.
Ny lägsta bolåneränta blir 0,99 procent för grönt bolån med högst 60 procent belåningsgrad och energiklass A eller B.
Tremånadersräntan lämnas dock oförändrad.
Av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under september valde 68 procent tre månaders bindningstid."


8 kommentarer:

Unknown sa...

Tänkvärt! Fler av medlemmarna borde nog engagera sig.

Eilif Hensvold sa...

Hej Staffan, intressanta synpunkter. Nåt är underligt i Landshypotek. Mörkning 1, min motion till stämman i maj 2019 (den togs). Senare i dag lägger jag in hos dig mörkning 2, om kreditförluster vid låga belåningsgrader. Om du inte tycker det blir för långt./Eilif Motion till stämman 2019.

Text:

Banken skall redovisa sin värdering av lantbruksfastigheten i samband med lån.

Landshypotek Bank ägs av markägare och arrendatorer av jord- eller skogsbruksfastigheter (paragraf fyra i stadgarna) och är till för att främja deras ekonomiska intressen (paragraf 2). Banken skall därför ha bra lånevillkor, låga räntor och vettiga amorteringar (förstås relaterade till säkerheter och kreditrisker). Ett lantbruksföretag har två typer av säkerheter. Först typ1, skog, åkermark och uthyrningsbara lokaler där säkerheterna är jämförbara med villalånens, kanske t o m stabilare. Sen, typ2, produktionslokaler och anläggningar för lantbruk med ofta osäkra värden. Här får låntagaren ibland finna sig i nollvärden, alternativt höga räntor och korta amorteringstider. Hur hanterar då banken detta mot sina ägare. Informerar och resonerar? Inte alls. Utan tvärsom! Man mörkar! Man mörkar sina värderingar av typ1 och 2 och mörkar till och med summan av de två värderingarna. Men varför? Ja säg det, men uppenbart är ju att låntagaren får en svagare förhandlingsposition mot banken och får svårt att jämföra sina lånevillkor med andras. Mycket märkligt! När bad ägarna banken om detta? Ägare som ju normalt alla är intresserade av bankens värdering. Och om inte ägarna, vem då? Idag rimligen VD Per Lindblad och affärsområdeschef Johan Asklund. Det här verkar ju helt osannolikt med tanke på paragraf 2. så jag tog mig före att fråga, är det verkligen så här? Och trädde in i en lustiger dans som i sig har saker att berätta. Alltså, är det verkligen så här? Kort, regionchefen Emma Remahl, som ansvarar för tusentals lån och rimligen vet, ville inte svara. Åtminstone inte skriftligt. Hänvisar till affärsområdeschefen (alla lantbrukslån) Johan Asklund som heller inte vill svara. Frågan är intressant för Hushållningssällskapet som ju ger ekonomiska råd. De tar över och får ju rimligen ett svar. Men samma, regionchefen vill inte svara och hänvisar till affärsområdeschefen. Efter 14 dagar och tiotals mail och telefonförsök får man på frågan ´Redovisar ni till låntagaren er värdering av företagets säkerheter?´ följande svar från Johan Asklund "Jag antar att du tänker på fastighetsvärderingar. Dessa görs primärt för bankens skull då de utgör grunden för regulatoriska krav kopplat till våra säkerställda obligationer. Det är alltså inte att anse som en marknadsvärdering"
Om detta svar kan man fundera en hel del. För det första, det är ju inget svar. Och sen, hur korkad tror den som svarar att den som frågar är? Och sen, varför hanteras en meningsfull och viktig fråga av bankens högsta ledning med undanglidanden och icke svar som vore banken ett skumraskföretag? Hur är det fatt med bankens företagskultur? Och varför kan en regionchef inte svara?
Jag menar att stämman i ett ägardirektiv till banken med kraft påpekar att

Självklart skall banken redovisa sin värdering av lantbruksfastigheten i samband med lån.

Eilif Hensvold

Eilif Hensvold sa...

Nåt är underligt i Landshypotek, mörkning 2. Brev till mina handläggare Karin och Åsa. Svar? Nix!
Hej Karin och Åsa,

jag planerar ett större utskick som förberedelse till nästa års stämma. Jag är tacksam om ni först påpekar eventuella fel och missförstånd. /Eilif


Hej alla,

nåt är underligt med bankens lånevillkor för låntagare med liten belåning. Säg högst 50 - 55 procent av bankens värdering. Inte svårbedömda fall med säkerheter i t ex grisstallar, vindkraftverk och sånt, utan lån med säkerheter i mark, växande skog och uthyrningsbara lokaler. Lånevillkoren skall förstås sättas efter risk men hur stor är risken vid så låga belåningsgrader? En titt på villalånen visar att "rabatten för låg belåningsgrad" i stort sett upphör vid 60 procent. Rimligen för att det inte längre finns nån statistiskt känd skiljande utlånings risk. Det underliga är då att för lantbrukslånen har vår bank mängder av anställda som i praktiken arbetar med att i denna "låg(noll)riskgrupp" sätta individuella räntor från kanske 1.5 till hisnande 4+ procent! Hur kan det komma sig?

Jag kan bara gissa. En första tanke är att Landshypotek Bank faktiskt har erfarenhet av kreditförluster vid så låga belåningsgrader. Jag har upprepade gånger försökt ta reda på det men banken - VD Jan Lindblad, riskansvarige Jan Lilja och affärsområdeschef Johan Asklund vill inte svara. Frågan bollas runt men ingen svarar. Ansvarig för detta är rimligen Jan Lindblad,

En annan men tråkig tanke infinner sig därför. Det ärliga svaret som ju är "nej, så klart inte, så dåliga värderare har vi inte" är obekvämt. Mycket obekvämt. Medveten om att förfarandet med skilda lånevillkor i en "låg(noll)riskgrupp" är i strid med likabehandlingsprincipen för en ekonomisk förening. Men också medveten om att "individuellt" satta räntor ger banken möjlighet att från de mindre medvetna, de mindre talföra och kanske de mindre aktiva ägare ta ut överräntor. Gruppen av ägare med belåning högst 50 - 55 procent är nu mycket stor, nog mer än hälften av låntagarna. Det vore alltså väldigt underligt om banken mot en majoritet av sina ägare hade en sån lånehantering. Att efter en förment objektiv och kostnadskrävande process på regionkontoren komma fram till att hemmansägare A med 47 procents belåning skall betala ränta x och hemmansägare B med 53 procents belåning skall betala y. Då rätt (och rättvist) svar helt enkelt är att x = y! Ett svar dessutom helt utan kostnader på regionkontoren (jag bortser här från en rimlig mindre ränteskillnad baserat på lånens storlek)!

Det är en tråkig tanke. En första väg bort vore att banken svarade på frågan om kreditförluster vid låga belåningsgrader. /Eilif Hensvold

Dilek Kolat sa...

Hej, säsongs hälsningar till alla mina vänner där ute, är här för att berätta lite om hur jag fick min man tillbaka med hjälp av en stor man som heter Dr.Amiso. Är Alice Lucas, efter att ha varit i förhållande med honom i tio år, min make bröt med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka på grund av den kärlek jag har till honom, bad jag honom med allt, jag lovade men han vägrade. Jag förklarade mitt problem till min vän på nätet och hon föreslog att jag snarare skulle kontakta Dr.Amiso, den stora stavmästaren som kunde hjälpa mig att förtrolla för att få honom tillbaka, men jag är den typ som aldrig trodde på stava, jag hade inget annat val än för att pröva det, mailade jag Dr.Amiso, och han sa till mig att det inte fanns något problem att allt kommer att vara okej innan 48 timmar, att mitt ex kommer tillbaka till mig innan 48 timmar, han kastade trollben och överraskande under den andra dagen, det var cirka 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag svarade på samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände, att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom, det var så vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag känner som har ett förhållande problem, vem som helst kan behöva hjälp av Dr.Amiso stavmästaren, hans e-postadress är (herbalisthome01@gmail.com) du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller cancer, vill gifta sig med älskaren efter ditt val eller skilsmässoärenden, hälso- eller äktenskapsproblem, vad som helst, ge inte upp, kontakta honom på herbalisthome01@gmail.com

Laura Antonio sa...

Jag läste på Facebook-kommentaren online av en journalist baserad på Förenta staterna i Amerika avslöjade hur hon äntligen hittade riktiga spellcaster som brough ex love boyfriend tillbaka 2 månader efter uppbrott. Jag skickar e-postmeddelande för att kontakta samma Dr.Oduduwa Love spell spellista e-post, jag trodde att saker kommer att fungera till mitt bästa, jag vet att vittnesmål är verkliga livet bevisar. Jag insåg att det här skulle vara bra att dela här på detta bloggkommentaravsnitt, för att hjälpa alla som önskar locka till sig kärlek och förtroende till äktenskapshemmet, eftersom jag vet att det kommer att inspirera andra också att återupprätta ex-kärlekspartner snarast tillbaka inom 3 dagar .
Jag hade väldigt turen att skriva ner Dr.Oduduwa e-postkontakt jag läste från online-blogginläggets kommentaravsnitt. Jag kommunicerar med Dr.Oduduwa stavtempel för hjälp, inom 3 dagar Dr.Oduduwa har gjort kärlek stavdelning aktivering i luften, han hjälpte till att lansera en kärlek spell för att föra tillbaka min kärleksman hem, han lovade att hjälpa mig och han samlade få informationsnamn och foto Bild av båda älskare att gå ihop med magisk kärleksdel bön. I dag vittnar jag med glädje och lycka till världen ... detta är ett av de mest glada ögonblicken i mitt liv. Dr.Oduduwa den storslagna kärleks-stavningen, Lunch förtrollad kärleksdel på min vägnar för att återvända min ex make hem. magiska kärleksstava är verkliga och det fungerar snabbare än någon relation rådgivning. älskar stavning med naturliga föremål som röda ljus och blå ljus, fotobild av båda kärlekspartners och skriv ner båda älskarnas fulla namn, med andra inkantationsböner fungerar det snabbare och det finns ingen biverkning. kontakta Oduduwa för hjälp idag via e-postadress: ... {dr.oduduwaspellcaster@gmail. com}

Angelika sa...

Jag kan inte tacka Dr EKPEN TEMPEL tillräckligt för att hjälpa mig återställa glädje och sinnesfrid i mitt äktenskap efter många frågor som nästan leder till skilsmässa, tack gud för att jag menade Dr EKPEN TEMPEL vid rätt tidpunkt. Idag kan jag säga till dig att Dr EKPEN TEMPLE är lösningen på det problemet i ditt äktenskap / förhållande, med Dr EKPEN TEMPLE kärleksförtryck kommer du säkert att le mer i din relation. Kontakta honom på (ekpentemple@gmail.com)

Comment 1 sa...

HERREGUD!! Detta är verkligen ett chockerande och ett äkta vittnesbörd..Jag besökte ett forum här på internet den 20 AUGUSTI 2020, och jag såg ett underbart vittnesbörd om den här kraftfulla och stora trollformeln som heter Priest Mompha på forumet..Jag trodde aldrig det, för jag har aldrig hört eller lärt mig någonting om magi förut .. Inte en själ skulle ha kunnat påverka mig om magiska trollformler, inte förrän Priest Mompha gjorde det för mig och återställde mitt äktenskap på 8 år tillbaka till mig och tog med min make tillbaka till mig under samma 48 timmar precis som jag läste på internet..Jag blev verkligen förvånad och chockad när min man knäböjde och bad om förlåtelse och för mig att acceptera honom tillbaka .. Jag är verkligen brist på uttryck, och jag inte ' Jag vet inte hur mycket jag ska förmedla min uppskattning till dig Präst Mompha, du är en Gud som skickas till mig och hela min familj .. Och nu är jag en glad kvinna än en gång

E-post: chefpriestmompha@gmail.com
WhatsApp: + 62-852-7546-3810

Klara Marlon sa...

KONTAKTA EN STOR STAVA CASTER DR JOE FÖR ATT FÅ DIN EX LOVAR TILLBAKA VIA E-POST e-post: zionsolutioncentre@gmail.com eller whatApp nummer +44-7907-629903
Jag heter Zoe Floris, jag tror aldrig att det någonsin kommer att finnas en lösning på mitt förhållandeproblem med min älskare. min älskare som heter Daan West kastade mig ut ur sitt hus och tog in en annan dam som han nu tycker är bäst för honom. tills jag en dag får ett telefonsamtal från en vän i staden om att min man ska träffa ett datum med en annan kvinna i stan, sa jag till henne att jag också är förvånad, för eftersom Daan West har lämnat mig tänker eller ringer han knappast mig. så efter några dagar ringde min vän Alice mig och berättade att hon har hittat en man som är väldigt mäktig, och att han är en stor herbalist från verkligen vet vi alla att afrikaner är välsignade med så mycket växtbaserade krafter som de använder för att hjälpa många människor, så han sa till mig att mannamnet är DR JOE att hon kommer att vidarebefordra sin e-postadress för mig så att jag kan kontakta honom för hjälp, så verkligen skickade hon mig e-postadressen DR JOE och jag kontaktade honom den trogna dagen . han mailade mig efter ett tag att min man kommer tillbaka till mig om jag bara tror på hans arbete, så efter 48 timmar får jag ett telefonsamtal från Daan West, och han började tigga att jag snälla skulle förlåta honom mot allt han hade gjort mot mig .. han bad mig att jag skulle bryta mitt hjärta och han lovar att aldrig släppa taget. nu planerar jag och Daan West att gifta sig så snart som möjligt. vi kommer tillbaka med den stora kraftfulla kärleksförtrollningen och förblindas med DR JOE-förtrollningen, vi är glada och glada. kontakta DR JOE på det här e-postmeddelandet: zionsolutioncentre@gmail.com eller whatsApp-nummer +44-7907-629903