tisdag, april 25, 2017

Corren refuserar och svarar inte på relevanta frågor, tyvärr

Jag har tyvärr ett spänt förhållande till Correns ledarskribent Christian Dahlgren. 
Jag har föreslagit ett möte för att diskutera och reda ut, vilket har avvisats.

Corren är en helt dominerande tidning i mellersta och västra Östergötland. Dess ledarsida tycker väldigt mycket, men det är sällan som dess uppfattningar diskuteras genom att repliker tas in. 

Jag tycker att Corren i kraft av sin dominerande ställning har ett ansvar för att bejaka och inte strypa debatt med anledning av det man tar ställning för.  Detta ansvar gäller ju generellt för dominerande regionaltidningar, och min tro är att andra tar ett större ansvar än Corren, rätta mig om jag har fel.

Min debattartikel nedan om att terrorresor kriminaliseras, vilket jag krävde redan 2013, samt att Cooren i färska ledare intar divergerande ståndpunkter om migrationspolitiken, refuseras nu med argumentet att jag tidigare (2013?) fört fram samma ståndpunkter vilket inte tillför debatten någonting (till skillnad mot Corren som regelbundet för fram olika och samma ståndpunkter utan några problem alls). 

För att väcka uppmärksamhet kring var Corren står i den fråga jag ställer återstår för mig endast att skriva på sociala medier och att via pressinfo se om media kan ha intresse av att spegla hur Corren utnyttjar sin dominerande ställning, jag diskuterar gärna med ledarskribent, chefredaktör eller publisher.
Staffan Danielsson,
Vi avböjer publicering eftersom det inte tillför debatten någonting och samma ståndpunkter har du redan tidigare fört fram i Corren.
Christian Dahlgren


Från: Staffan Danielsson [mailto:staffan.danielsson@riksdagen.se]
Skickat: den 24 april 2017 15:13
Till: Christian Dahlgren <Christian.Dahlgren@ostgotamedia.se>
Kopia: CO Debatt <debatt@corren.se>
Ämne: debattartikel terror, migration och Corren ledare.

Hej  ledarskribent Christian och debattredaktör Daniel.

Denna debattartikel hoppas jag få publicerad på ledarsidan, men jag kan ju även acceptera debatt- eller insändarplats.

Jag skulle dock bli ledsen/arg om den inte publicerades, jag tycker att min fråga är relevant.

Vänliga hälsningar

Staffan Danielsson


Jag skrev hösten 2013 en motion till riksdagen betitlad ”kriminalisera terrorresor”. Den handlade just om det som nu (2017) regering och riksdag i partiöverläggningar vill överträffa varandra i att föreslå och besluta.

Jag välkomnar att Sverige äntligen är på gång med att införa och skärpa straff för de som på olika sätt engagerar sig för att stödja terrororganisationer som IS/Daesh och Al Quaida och liknande.

Det var illa, dock, att en enhällig riksdag 2014 avslog min motion och hänvisade till att befintliga lagar var tillräckliga samt att man arbetade på EU-nivå med frågan.

Jag fick kritik för min motion, som alltför inriktad på att straffa, typ. Idag tycker ”alla” som jag gjorde då.

Det här skedde samtidigt som jag ville att Sverige skulle anpassa sina asylregler i EU-riktning vilket också renderade mig stark kritik från olika håll, bl a flera ledare i Corren som istället förespråkade mer generösa asylregler.

De senaste åren har även här flera stora riksdagspartier närmat sig mig och t o m gått längre i att skärpa asylregler än vad jag då talade för.

Men var står Corren idag i denna fråga?
Man har nyligen i flera ledare hyllat Stefan Löfvens statsmannaskap och förmåga att fatta svåra beslut, t ex om skärpta asylregler.

Men den 18 april lät Corren och Christian Dahlgren som 2013. Sveriges skärpta asylregler innebär ett ”skandalöst moraliskt haveri” och ett ”kolossalt ekonomiskt oförnuft” och Sverige borde återgå till vad som gällde tidigare, typ.

Är det rätt uppfattat?

Staffan Danielsson

Med vänliga hälsningar

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)
Östergötland

Mobil; 0725-587721

1 kommentar:

Fritänkaren Hans Hallin sa...

Deras agerande är sådan när journalistiken är som sämst parad med att makt korrumperar.