söndag, juni 28, 2009

Vardag i Mazar-e Sharif

Besöket hos de svenska soldaterna i norra delen av Afghanistan fortsätter, och är mycket intressant och givande. Delegationen från försvarsutskottet består av 4 ledamöter. Två av dessa bloggar från resan i Aftonbladet, Isabella Jernbeck och Ulf Grape(båda m). Från den rödgröna sidan (mest röd) deltar Gunilla Wahlén (v).

Krister Fahlstedt har lagt ut några foton från avresan i fredags.

Igår gick vi i värmen en tur i några kvarter. Varmt! Det gäller att dricka mycket vatten. Slitna lerjordsgator med avloppen i diken eller ej längs gatorna. På några ställen grävde ett antal "kommunalarbetare" djupare diken, beordrade av guvernören, verkar som ett bra initiativ. De mynnade givetvis i ett mindre vattendrag.

Besöket på en enkel "vårdcentral" inriktad mycket på barn, vaccination och födsel var gripande. Många kvinnor i burka, många barn, en läkare och några sköterskor/barnmorskor som gav ett mycket gott intryck. Enkelt men rent och snyggt. Mycket ont om resurser och mediciner, vilket spontant påtalades av en upprörd kvinna.
Barnen många, vänliga och söker kontakt.

Camp Northern Light är mycket välordnad och effektivt indelad. De många kontakterna med soldater och officerare i givande samtal är av stort värde. När vi träffade representanter med dessa hade vi också en öppen och bra dialog.

Inga kommentarer: