måndag, juli 02, 2018

Allvarligt läge för lantbruket genom torkan. Krisgrupp.

(Tillagt den 11 juli. Interpellationer besvaras tyvärr inte i riksdagen förrän efter valet. Jag har därför skrivit två skriftliga frågor som landsbygdsministern måste besvara inom några veckor. Här är den ena.)

Till media och lantbruksmedia i Östergötland
(och till intresserade lantbrukare som vill delta)
Pressträff om den extrema torkan hos mjölkbonden Magnus Svensson på Markeby gård i Gistad (nära gamla E4:an) kl 10.30 på torsdag, och hos spannmålsbonden Nicklas Lindecrantz på Össby gård Söderköping kl 13.00 (vid väg 210 mot S:t Anna).
Riksdagsledamot Staffan Danielsson medverkar, kommer att interpellera landsbygdsministern om att en krisgrupp genast måste tillsättas.
Årets torka är extrem. Beten och vallar bränns ner, vårsäden likaså, svår foderbrist väntar.
Väderprognoserna har inget regn i sikte.
För 150 år sedan, 1868, var torkan också extrem och svåra nödår satte igång utvandringen till Amerika.
Det är inte aktuellt nu men för många bönder, och för deras djur, är läget allt mer ansträngt, grödor och beten bränns ner, allvarlig brist på foder och halm väntar, nötkreatur måste slaktas, köerna växer, priserna sjunker.
Den ekonomiska och psykiska pressen växer hos alltfler bönder. På grund av torkan riskerar många att bryta mot reglerna för EU-stöd och kan drabbas av indragna stöd och sanktioner.
Jag föreslår att regeringen tillsätter en nationell krisgrupp med departement, myndigheter, näring m fl. Regeringen måste snarast klara ut att extremvädret gör att EU-stöden snabbt ska betalas ut i höst utan avdrag eller sanktioner, även om torkan gör att regler inte kan hållas. Krisgruppen ska diskutera och genomföra en rad andra åtgärder för att hjälpa lantbruket i den svåra tid som väntar. Bl a måste Sverige få använda den krisfond som finns i EU för extrema situationer.
Jag kommer i slutet av veckan att ställa en interpellation till landsbygdsministern och sammanställer nu en lista på olika problem som krisgruppen ska ta tag i, efter kontakter med lantbrukare på olika sätt inklusive sociala medier.
Under veckan besöker jag flera lantbrukare, som ett led i min faktainsamling. Intresserade media är välkomna att ta del av deras bedömning av den allvarliga situationen, och av diskussionen kring vad som kan göras för att mildra den från statens, myndigheternas och näringens sida.
Välkomna kl 10.30 på torsdag den 5 juli till gården Markeby i Linghem och kl 13.00 till Össby i Söderköping, några andra bönder möter också upp.
Träffen sker i fält och tar ca en timme.
Kan ni inte delta så ring gärna direkt enligt nedan:


Initiativtagare till mötena är Staffan Danielsson.


Många lantbrukare befinner sig i en mycket pressad situation, en väldig foderbrist väntar, slaktköer kommer att sänka priser, den ekonomiska och psykiska pressen är stor.

Hur allvarlig är foderbristen och hur dramatiska kan effekterna bli om torkan fortsätter?.

Jag är djupt bekymrad och föreslår att regeringen tillsätter en krisgrupp. Synpunkter?

Vad kan man göra som medborgare? Paradoxalt nog, köp mat från Sverige! Så många nötkreatur måste slaktas att det uppstår ett prispressande överskott. Kolla ursprunget när du köper mat!


Det är kruttorrt över stora delar av Sverige, vårsäden är usel på många håll, betena och vallåterväxten förbränns och höstgrödorna matar dåligt. Det kommer att bli stark foderbrist, många nöt kommer att behöva gå till slakt, om slakterierna tar emot, EU- reglernas krav kommer inte att kunna uppfyllas i en del avseenden, alla arealer måste få tas till foder, ingen ska drabbas av sanktioner om torkan gör att man inte klarar betes- eller djurkrav i olika avseenden.
Jag avser att ställa en snabb fråga eller interpellation i riksdagen till landsbygdsministern, har ni förslag på åtgärder som bör göras och problem som ni står inför så ge gärna era synpunkter här.

Det finns inget regn i 10-dygnsprognosen, jag bedömer detta som ett extremt torrår. Jag bedömer att en nationell krisgrupp snarast bör tillsättas av regeringen med myndigheter och näring  m fl med i. Bönderna bör snarast få besked om att nöd går före lag, dvs EU-regler måste hanteras så att sanktioner inte utgår p g av torkan och foderbrist och djurkrav mm.  Krisgruppen ska också behandla slaktköer, halmbrist och vartefter även andra åtgärder som kan lindra bördorna för näringen.

 Jag tänker också åka ut till drabbade gårdar, främst i Östergötland, för att få en bild av situationen, hör av dig om jag kan besöka er. Min mobil 0725-587721/ Staffan Danielsson

3 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket bra initiativ, har själv studerat lite jord i sörmland.
Det är bedrövligt för bönderna. Marken är sprucken och växter
av alla slag sjunger på sista versen. Detta är nog en föraning
av växthuseffekten, dvs att vädret polariseras, torrt blir torrare
och blött blir våtare. osv.

När man tröskar eller fäller växtlighet, så kommer solen åt jorden
och torkar upp ännu mer, varpå allt dör, så det gäller i någon mån
att låta grödorna vara kvar, så att inte jorden helt torkar ut.

Det är ju en enorm avdunstning från sjöar och Östersjön, som blir vattenånga,
och det är en gåta att det inte sedan faller ut i mer regn.

I princip borde MSB redan ha ett uppdrag att inventera alla svenska gårdar, om läget,
mot bakgrund av "om kriget kommer" dvs går skörden åt fanders, så är det klippt i vinter, och det kan kanske vara bra att påminna statsmakten om, vad som i så fall händer på tre dagar vid tex blockad. Kronan faller på fem röda.

oj, vi tänkte inte på det, farmor talade alltid om kriget, med viss fasa,
det var 1a hon menade, för då svalt alla. 2a klarade vi bättre, genom beredskap
och eftergiftspolitik. Men alltså främst beredskap, det fanns samlat i ladorna,
så beredskapen var till viss del god. Det är den inte nu. Globalisierad "just in time",
är en smula sårbar. S.W

gruelse sa...

Mina tankar går också till de fåtaliga svenska bönderna, som finns kvar efter EU-inträdet och som har det mycket kärvt i torkan och under de pålagor och EU-regler, som kommer från den gigantiska kontinentaleuropeiska jordbrukskolchosens högkvarter i Bryssel.

Jag tycker det är självklart att Sverige i ett sådant här pressat läge, ska bryta mot EU:s foder- och arealregler för att i förekommande fall rädda svenska djurbesättningar. Andra EU-länder har skitit och skiter ju i EU-reglerna. Vi såg ju t.ex. hur Frankrike sket i EU-reglerna 2015, och gav ett extra stöd på 6 miljarder kronor till franska mjölkbönder när det blev överskott på mjölk i EU. Så varför ska inte Sverige skita i EU-reglerna när Frankrike gör det?
https://www.8till5.se/2015-09-19/priset-pressar-de-skanska-mjolkbonderna

Men klokast är dock att gå ur den kontinentaleuropeiska jordbrukskolchosen - EU. Då slipper vi deras jordbrukspolitik och bli pådyvlade import av nötköttsmärkt hästkött.

Eftersom jag vet att svenska jordbruk är en grundförutsättning för en levande landsbygd och biologisk mångfald, vinnlägger jag mig som matkonsument att handla svenska livsmedelsprodukter, där jag kan göra det valet, och välja bort livsmedel från övriga EU. Därför köper jag aldrig rödvin från EU, utan från övriga världen.

Anonym sa...

Ånä det tror jag inte går för sig alls.Ännu mer pengar skall fram till 2020 ösas över redan välmående och stora livsmedelsföretag.Fram till 2011 var det offentligt hur mycket alla företag i EU fick i bidrag.För Arlas del handlade det om miljarder varje år.Låt bönderna gå upp på hjälmen och göra av med sig,eller hur? Snacka går ju och i Almedalen är det blött.