söndag, april 12, 2015

Kamratlig migrationsdebatt på Ög-centerns stämma

Igår lördag hade östgötacentern sin välbesökta och debattglada distriktsstämma. Med en rejäl och bra diskussion kring DÖ där uppfattningarna varierade, men där distriktsstyrelsen vann voteringen. Med en bra diskussion om min motion om att utreda dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede när individens yttersta vilja är att vilja undslippa dödskampen och lidande. Distriktsstyrelsen såg gärna fortsatt debatt, men ingen utredning, och vann voteringen men minoriteten var glädjande stor.

Ock så min motion om att på 4 punkter närma Sveriges asylregler övriga EU-länders. Jag har lagt ut den på bloggen tidigare.

Linköpings kommunkrets (C) hade bejakat mina 2 sista att-satser men avslagit de 2 första. Distriktsstyrelsens majoritet hade ställt sig bakom alla 4 att-satserna. Debatten var livlig och flera ledande centerpartister, och några yngre, stred intensivt för att de 2 första att-satserna borde avslås.

Glädjande nog blev voteringen mycket tydlig, med röstsiffrorna 59-28, i procent 68-32. Jag har drivit dessa frågor länge och fått mycket mothugg av ledande centerpartister och region- och riksmedia, och fått höra en del hårda ord. Därför ser jag nog det här som ett litet genombrott.

Argumentationen mot mina 2 första att-satser inriktades på att motionen var dålig och med faktafel, t ex påstods att EU-ländernas asylregelverk skiftar mycket och bilden att övriga EU-länder i stort har strängare asylregler stämmer inte. Läs min motion, den är välskriven och stämmer och jag håller inte med om kritiken. Det antyddes att motionen ifrågasatte asylrätten och var ute efter volymtak. Självfallet finns inget sådant i motionen, kolla gärna.

(Jag har förespråkat att några asylregler anpassas i riktning mot övriga EU-länder, och Corren skäller regelmässigt ut mig på ledarplats. När KD går i samma riktning och Bertil Torekull går ändå längre är Corren nu knäpptyst. Jag får väl se det som en framgång, i tysthet..).

De påståenden som gjordes enligt nedan på stämman upprörde mig, och jag blev faktiskt arg. Flera tunga centervänner menade att jag tolkade gällande stämmobeslut helt fel, och en av dem högläste ur 2013 års stämmoprotokoll för att bevisa detta. Jag vet ju så väl att stämmobeslutet blev att Sverige ska bevilja asyl åt flyktingar på Sveriges ambassader. Punkt. Och att detta skulle ske även om endast Sverige tog detta steg.

Nu hävdade flera dåvarande och nuvarande partistyrelseledamöter  att stämmobeslutet istället var:  "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands." Och att därför min första att-sats var onödig, jag slog in öppna dörrar.

Jag bestred att stämmobeslutet var detta, men flera hänvisade till att texten i stämmoprotokollet är enligt ovan.

Det verkar vara så att stämmoprotokollet påstår att stämmans beslut blev det som partistyrelsen hade föreslagit stämman att besluta. Detta är mycket allvarligt eftersom Stina Bengtsson och andra i stämmokommittén drev och fick igenom att partistyrelsens skrivning skulle skärpas, Sverige ska bevilja flyktingar asyl på våra ambassader. Och stämman följde stämmokommittén helt och hållet, mina inlägg möttes med isande tystnad.
(stämman beslutade också att anhörigkretsen ska utökas med fastrar och mostrar mm, även det skulle öka antalet asylsökande).

Jag är bestört över att stämmoprotokollet enligt min entydiga uppfattning, och flera andras som jag nu talat med som var med i kommittén och på stämman, inte redovisar det faktiska stämmobeslutet utan istället partistyrelsens förslag som stämmokommittén och stämman inte följde. Även Stina Bengtsson, som ju fick framgång i kommittén, lär vidimera denna verklighet. Vad säger protokollsansvariga skrivare och justerare och högsta ansvariga? Jag tar stämmobeslut på mycket stort allvar och menar att de ska redovisas precis som stämman beslutade. Sker inte detta är det utomordentligt allvarligt.

Jag är också bestört över att partistyrelseledamöter som var med hela stämman nu kategoriskt påstår att stämmoprotokollets felaktiga skrivning är korrekt.

Folkbladet skriver om distriktsstämmans (Ög-C) beslut.

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Invandringsfrågan håller på att sänka hela Sveriges demokrati!
Vem ligger bakom detta?
Civilingenjör Bo Adolfsson

Anonym sa...

Enligt en undersökning från Arbetsförmedlingen behövs den höga invandringen för att klara den framtida försörjningen. Dels pga att vi blir färre inrikes födda samt att sysselsättningstalen är så höga för samma grupp. Det skulle vara ekonomisk vinst enligt AF. Men:

1. Man har inte tagit med ".. förväntade ökade kostnader för grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden". Man har alltså inte tagit med kostnader, och ändå påstår man att det ska gå med vinst! En revisor skulle gråta.

2. Enligt punkt 1 kommer stora grupper inte in på arbetsmarknaden, men ändå måste vi upprätthålla den höga invandringen. Var finns den logiken?

3. Enligt en undersökning (2014) publicerad av Stiftelsen för Strategisk Forskning står drygt hälften av alla jobb i skottlinjen för omfattande automatisering.

Något haltar i Arbetsförmedlingen undersökning tycker jag. Är den köpt för att få ett visst resultat?

/LP

Anonym sa...

Jag håller med Bo Adolfsson, hur sjutton har det blivit såhär? Hur kan frågan ha blivit så infekterad att det inte ens går att ha normala samtal sinsemellan.
"Politisk korrekthet" och "Åsiktskorridor" är reella företeelser.
Politiker av olika kulörer måste förhålla sig till dessa, och är man utanför spåret är makten och platsen vid grytorna i fara.
Rasist och främlingsfientlig klistras på alla som har en avvikande åsikt. Ivrigt påhejade av diverse ledarskribenter.
Jag tycker mig se en liten, liten förändring i färdriktningen. Allt fler anser att man måste ta tag i frågan på allvar. Kanske påverkade av verkligheten och av SD:s framgångar i opinionen.
Men visst håller frågan på att sänka vår demokrati. Se bara på DÖ som enbart skapades för att inte låta SD få något inflytande. Inget annat. Kaoset som det hotades med skapades inte av SD, utan främst av Alliansen.