onsdag, april 08, 2015

Starka drivkrafter för att tigga

Jag deltar nu i en resa i Rumänien med fokus på utsatta romers situation och hur den kan förbättras.

Rumäniens ekonomi förbättras nu, men det finns också en mycket stor fattigdom inte minst på landsbygden. Och många romer, och romska byar, har det särskilt svårt.

Här finns extrem fattigdom, de allra mest utsatta har inte ens en identitet och kan inte resa någonstans. Drivkraften för att resa till t ex Sverige och tigga är starka, en lärare på landsbygden i Rumänien tjänar 2-3.000 kr  månaden medan bruttoinkomsten per dag när man tigger i t ex Sverige i många lägen kan ligga runt 500 kr per dag eller mer. När svenska kommuner nu ordnar boende och kanske skolundervisning för fattiga EU- medborgare, vilket är humant och medmänskligt och begripligt, ökar incitamenten ytterligare. Min bedömning är att tiggeriet i Sverige sannolikt kommer att öka och bestå under överskådlig tid.

Den bästa lösningen är naturligtvis att romernas, och de fattigas situation, i Rumänien och Bulgarien förbättras. Därför är EUs avsatta medel i detta syfte viktiga liksom berörda länders arbete för ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Och det är bra att EU och Sverige trycker på i denna riktning och bidrar till den.

Det är också berömvärt med de insatser som organisationen i Östergötland Hjärta till Hjärta med rötter i frikyrkorörelsen gör genom insamlingsverksamhet till människor i östra Europa. Rickard Klerfors ger här konkreta förslag i en debattartikel i Aftonbladet. Och det är utmärkt att andra organisationer med humanitär inriktning  ansluter, vilket t ex Rotary i Östergötland nu överväger.

Aftonbladet har i en stor artikelserie speglat verkligheten i Rumänien och Expressen kommenterar
tiggerifrågan på ledarplats.

Jag tror det är viktigt att i första hand finna lösningar på fattigdomen i Rumänien, och på romernas situation, genom insatser i Rumänien. Då kan det vara ett bekymmer om fokus där, i de romska byarna, i desperation flyttas från utbildning, företagande och jobb till att resa iväg och tigga. Samtidigt kan tiggeriet tillföra resurser till de mycket fattiga och deras synlighet i andra länder sätter ju fokus på dem och deras situation.

Per Kågesson föreslår på Brännpunkt ett 90-konto för att stödja utsatta romer i Rumänien. Han snuddar vid tanken på att samtidigt begränsa eller förbjuda tiggeri men vågar inte fullfölja. Det är en god tanke men kan kanske uppfattas som en positiv särbehandling om tiggeriet fortsätter. Det finns också mycket fattiga t ex rumäner, skulle dessa innefattas eller ej?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Såg att 600.000 bostäder behöver byggas enl boverket. Stockholms kommun har idag 430 000 bostäder. Nästan 1,5 st Stockholm måste alltså byggas på kort tid.

Tiggare är ett litet problem, även om det är hemskt av oss att tillåta tiggeri. Tiggarna utnyttjas av organisatörer, platserna utanför butiker är inte fria, utan uppdelade av maffian. För att inte tala om att tiggarna tvingas lämna sina barn i hemlandet.

Anonym sa...

Din uppgift om lärarlöner i Rumänien sätter hela tiggerifrågan på spets. Om en romsk tiggare i Sverige kan få ihop säg bara 200 kr om dagen, kommer ändå en månads 'arbete' ge TRE ggr så mycket pengar som en rumänsk lärare får (som antagligen också har studieskulder och betalar för sitt boende). Att skillnaden knappast kan bidra till att sätta romer på skolbänken för att plugga till t ex lärare, står helt klar.

Att levnadskostnaderna i Rumänien är helt annorlunda (=långt lägre) än i Sverige får man utgå ifrån (lärarlönen ger den fingervisningen). Min gissning är att de romer som ger sig av till Sverige för att tigga kommer hem med avsevärt höjd levnadsstandard, medan vi här i Sverige tenderar att vilja se dem som konstant fattiga.

Det finns nu också åtskilliga uppgifter om romer som kör dyra bilar till Sverige och inom landet. Frågan jag ställer mig är hur många som verkligen kommer från de fattiga byarna och hur många som istället faktiskt gör sig en god förtjänst på återkommande sverigeresor.

Personligen tror jag att också den romska gruppen består av olika individer, både svaga och starka, både hjälplösa och kapabla, både fattiga och välmående. Att tro, som så många politiker och journalister, att de alla är fattiga stackare tycker jag är en imperialistisk och faktiskt rasistisk syn.

Anonym sa...

Läs gärna bloggarna av Dag Öhrlund och anybody´s idag.
Som gammal riksdagsman och som lever gott på skattebetalarna borde Du ägna Dig åt de svenska medborgare som har byggt Sverige!
En kvinna i Sri Lanka som driver hem för handikappade sade till mig: "Ge inte pengar till tiggare för då blir de lata!"
Inget samhälle fungerar utan arbete.
Ingen nation fungerar utan ett socialt kontrakt som begränsar sig till denna nation.
Detta verkar Löfven och Wallström för att inte tala om Reinfeldt, Lööf och mp helt ha glömt!
Civilingenjör Bo Adolfsson

Ann Helena Rudberg sa...

Alla fattigpensionärer borde ge sig ut och tigga för att dryga ut sin lilla pension. Romerna som tigger får ihop mer än de till pensionen. Och då har de kostnader för att bo och leva också, plus måste betala skatt. Efter att ha arbetat i Sverige i kanske mer än 40 år. Tänk att alla andra är bättre människor än dessa fattigpensionärer: nyanlända får 9,4 miljarder i tillskott. Det skulle kosta 4,5 miljarder att lyfta alla fattigpensionärer ur fattigdomen, men ingen har lust att göra detta. Bedrövligt!

Anonym sa...

Angående Aftonbladets reportage.

Jag undrar om de insåg vad de skrev. Barnen som saknade sina föräldrar och uppenbarligen gick i skola. INNAN föräldrarna reste till Sverige för att tigga.

Barnen slutade alltså gå i skola då föräldrarna for och texten antyder inte heller att det skickats pengar (vilket kanske inte är det lättast heller). Hursomhelst låter det som att de som blev kvar fick ett ekonomiskt avbräck då föräldrarna avreste. Ingen som hämtar ut socialbidraget måhända, vilket iofs inte borde kunna göras om man inte är på plats.

I alla fall skolgången torde inte vara det lättaste att återhämta när föräldrarna är tillbaka.

Förbjud tiggeriet.