torsdag, maj 28, 2015

Centerpartiet - Ta intiativ till en parlamentarisk Migrationsberedning!
Lena Ek har varit en av mina politiska föredömen, kunnig, engagerad, drivande, resultatinriktad. Vi har alltid samarbetat bra och respekterat varandra, låt vara skiljaktligheter senare år i ett sakområde, migrationen. Men så kan det vara i politiken och i ett demokratiskt och liberalt parti. Man argumenterar olika i sakfrågor men respekterar varandra ändå.

Lena går till väldigt viktiga nya utmaningar som ordförande i skogskooperationens flaggskepp Södra Skogsägarna, en uppgift hon är som klippt och skuren till. Jag delar hennes uppfattning att en så tung ordförandepost svårligen går att kombinera med ett heltidsengagemang i Sveriges riksdag.

Centerpartiets Vice Ordförande Anders W Jonsson säger vänliga ord om mig i ATL, och det tackar jag för. Lite förvånande att han inte verkar ha koll på vem som fick näst mest kryss i Östergötland, därför klipper jag in resultatet här;

C Personröster Centerpartiet 4507 25,84%
C Lena Ek 1560 8,94%
C Staffan Danielsson 1212 6,95%
C Muharrem Demirok 338 1,94%
C Karin Jonsson 331 1,90%I juli 2014 gjorde jag ett blogginlägg "VarudeklarationStaffan Danielsson, för kryssbenägna".

Det gäller även nu från den 1 augusti när jag efterträder Lena Ek i riksdagen. En levande landsbygd och livskraftiga lantbruk är en hjärtefråga för mig , liksom en hel del annat.

 Några har sagt till mig att nu i riksdagen så lägger du ner att driva migrations- och asylfrågorna, eftersom alla riksdagsledamöter i riksdagen ska tycka som partistämmobesluten rakt av eller i varje fall håller tyst om man tycker lite annorlunda...

 Jag har en vidare inställning till demokrati och liberalism. Visst känner jag en stark lojalitet till Centerpartiets riksdagsgrupp och att den bör hålla ihop i voteringarna. Framförallt i opposition bör det ändå kunna hända att gruppen inte alltid röstar 100-procentigt lika. Och i enskilda sakfrågor är det faktiskt ett demokratiskt hälsotecken att det kan föras en levande diskussion när man inte är helt ense.

 Jag är övertygad centerpartist, tycker att partiet kom rätt i idéprogrammet till slut och nu ligger rätt i nästan alla frågor med en lysande partiledare som gjort ett fantastiskt år och åtnjuter allt större respekt i breda folklager! På ett sakområde, migrationen, tycker jag att Centerpartiet ligger alldeles för nära det på detta område rätt extremt liberala Miljöpartiet (relativt alla övriga EU-länder). Jag anser att Centerpartiet borde utöver sina goda 22 punkter för bättre integration också inse att Sverige ligger lite för långt före övriga EU-länder i sina asylregelverk och därför anpassa några av dem i EU-riktning. Min motion om detta till distriktsstämman i Mjölby den 11 april 2015 stöddes av 2/3 av stämman. Borde min och östgötadistriktets röst i denna fråga tystna som om Centerpartiet var ett parti med en röd partipiska vinande där alla tycker som partistämmobesluten och inte vill ändra något av dem? Nej, öppnare än så bör ett liberalt parti vara och jag menar att det är en enorm styrka att olika röster kan höras som bryter åsikter i aktuella sakfrågor.

 Jag känner en stark oro för att den starkt ökande asylinvandringen lan leda till sådana utmaningar att Sverige riskerar att gå in i väggen och fortsatt klara integration, boende och få i arbete lika dåligt som idag med växande utanförskap och arbetslöshet. Jag tycker faktiskt inte att det är realistiskt att lilla Sverige med 2 % av EUs befolkning, med de växande flyktingströmmarna, uthålligt kan klara att ta emot över var femte asylsökande till EU och nästan varannan ensamkommande under uppgivna 18 år.

 Centerpartiet har alltid haft visioner och mål att sträva mot, men vi har också alltid varit ett verklighetsnära parti som tar stort ekonomiskt  ansvar för Sverige och inte lovar mer än vi kan uppfylla.

 Just nu lovar, menar jag, 7 partier mer än vad Sverige uthålligt kan klara av i asylpolitiken. Detta riskerar att sluta illa om statsbudgeten försvagas, bostäderna inte räcker till, integrationen fungerar dåligt och alldeles för få kommer i arbete. Varken Sverige eller de asylsökande gagnas av om Sverige går in i väggen, om opinionen svänger och politiken plötsligt skulle bli extremt restriktiv.

 Alla vet  vilket  värde som Centerpartiet och dess partiledare sätter på visionen om friare rörlighet och allt öppnare gränser. Men vår verklighetsförankring ("köksbordsdemokrati") och ekonomiska realism att rätta mun efter matsäcken är också väl kända signum för oss.

 Utifrån den grundinställningen föreslår jag att Centerpartiet och vår starka partiledare Annie Lööf skyndsamt tar initiativ till att en Migrationsberedning snarast tillsätts, med försvarsberedningen som förebild. Den ska med hjälp av ledande expertis analysera dagens situation, de problem och utmaningar som finns och de framtidscenarier som kan tänkas inträffa. Relevant och saklig statistik ska presenteras vad gäller nyckeltal, samhällsintäkter och -kostnader osv. 

Beredningen ska i så bred samsyn som möjligt ta fram radikala och djärva grepp för bättre bostadsbyggande, integration och för att få många fler i arbete, i första hand genom en bättre fungerande arbetsmarknad och ett näringsliv där små- och stora företag expanderar men även genom infrastruktursatsningar och genom "enklare samhällsnyttiga beredskapsjobb" av olika slag. Migrationsberedningen ska också analysera hur långt före övriga EU-länder som Sverige kan ligga i sina asylregelverk och föreslå eventuella förändringar. Volymtak behöver inte diskuteras, däremot är det rimligt att överväga mål för hur stor andel av alla asylsökande till EU som Sverige uthålligt kan klara av att ta emot och integrera och som sannolikt bör ligga väsentligt lägre än dagens extremt höga 20 respektive 50 %.

Ett sådant kraftfullt Centerinitiativ skulle visa på stort statsmannaskap. Jag är övertygad om att det svenska folket, och de allra flesta partier, skulle välkomna det!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Lycka till i riksdagen från en socialdemokrat som också är kritisk mot sitt partis (läs MPs) extrema migrationspolitik. De siffror du nämner borde vara tillräckliga för alla att inse det ohållbara. Verkligheten visar redan att att systemet håller på att haverera när det gäller mottagning, bostäder och inte minst invandrarnas sysselsättningsgrad. Välavlönade riksdagsmän är inte de som betalar det högsta priset, det är de svenska medborgare som redan har det sämst. Men du kommer inte att få gehör för ditt förslag till migrationsberedning inom centern. Därtill har den nyliberala falangen alltför starkställning. Inte heller inom socialdemokratin ser jag någon lösning på kortare sikt,för här dominerar de postmoderna identitetspolitikerna opinionsbildningen. Inte heller tror jag det är möjligt att enas om sakkunniga. Två viktiga personer, generaldirektörerna för migrationsverket och arbetsförmedlingen, tillhör de värsta propagandisterna. Att kostnaderna för politiken redan innan den sista ökningen var åtminstone 80 miljarder om året, att segregationen ökar och att vi skapat 50 no go-zoner räcker uppenbarligen inte för att riksdagsmajoriteten skafå markkontakt. Inte heller att 58% enligt senaste Demoskop vill minska invandringen. Men jag hoppas att du ändå har modet och orken att driva din linje, för vi kommer att få rätt till slut, tyvärr alltför sent.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Lycka till!
Tror att Sisyfos hade ett lättare uppdrag än det du åtar dig här ...

Sumatra sa...

Staffan, jag dela inte din uppfattning om vad som är fram- och baklänges, före och efter.

"Migrationsberedningen ska också analysera hur långt före övriga EU-länder som Sverige kan ligga i sina asylregelverk..."

Jag tolkar ditt inlägg som att du tycker att övriga EU-länder ligger före oss avseende asylpraxis och att du tycker att vi skall ta oss ifatt dessa länder avseende asyl- och integrationsfrågor. Därmed låter vi de - av dig uppräknade - realiteterna ingå i beslutsunderlaget inför framtida förändringar.

Har jag helt missuppfattat ditt inlägg?

Mikael sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mikael sa...

Din partiledare Annie Lööf har sagt att 30 miljoner invandrare vore något positivt för Sverige.
Jag förstår inte hur en intelligent människa som du ens kan vara med i partiet.
Jag stödde Centern när Torbjörn Fälldin var partiledare. Sedan dess har utvecklingen varit katastrofala. Centerpartiet av idag är ett extremistparti nästan i klass med miljöpartiet.
Mikael Svensson

Anonym sa...

Mikael:
Se där problemet med vårt valsystem: partiorganisationen har alldeles för stor makt.
Mer inslag av personval, tack!

Kloka människor finns - nu får jag tänka efter - inom C (som vi ser här), Mp, KD, M, S, och säkert andra. Tyvärr har de inte så mycket att säga till om mot partipiskan och twittermobben.