torsdag, mars 27, 2008

Inkomstprövat barnbidrag....

Centerpartiet har en framtidsdialog med medlemmar och väljare, vilket är mycket bra. I den ska nya och gamla ideér och tankar föras fram och brytas, så får vi se var det så småningom landar. Ett mycket bra arbetssätt. Centerpartiet är ett öppet och modigt socialliberalt parti som vågar och vill diskutera framtiden.

Nu har min värderade riksdagskollega Annika tänkt högt på sin blogg...,och det är så klart bra. Nu rasar en debatt om barnbidraget, ska det liksom skola och annat vara tillgängligt för alla eller ska barnbidraget inkomstprövas, så att de som tjänar mycket inte får något barnbidrag.

Lika väl som det finns en folklig resonans för höga marginalskatter för rika långt över 50-procentsnivån, så finns det många som ifrågasätter barnbidrag till de som har det bra ställt.

Men skälen för att marginalskatterna måste ha en gräns - och gärna vid 50 procentsnivån - är samtidigt starka, och likaså finns det starka skäl för att barnbidraget ska utgå till alla barn.

Jag läser nu ledarkommentarer från tunga centertidningar och -skribenter som Henrik Sjöholm, Johan Hammarqvist och Yngve Sunessom m fl som inte jublar över ett inkomstprövat barnbidrag. (Ett litet understatement från mig). Det gör inte jag heller, men i en framtidsdialog med medlemmar och väljare är det ändå bra att idéer förs fram till debatt och prövning. Kanske kan processen ändå ge några uppslag till att göra barnbidraget bättre utformat. Om man t ex tjänar väldigt mycket pengar - säg 100.000 kr i månaden - kanske man skulle vilja kunna avstå från sin rätt till barnbidrag, den möjligheten kunde kanske införas?!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Visst var det ädelt av Maud att peka ut de där "förhatliga höginkomsttagarna", vilka de nu är?
Anitra Sten kanske räknas dit och någon till. Kanske Maud själv vill räknas dit?

Sjuksköterskor, biblioteksanställda, lärare, kvinnor, glesbygdsbor och andra som det per definition är synd om drabbas naturligtvis inte av Mauds "Robin Hood" ambitioner.

Kan man inte, ifall att någon tar anstöt och känner sig utpekad, helt enkelt undanta de som känner sig utpekade, så att dessa får barnbidrag precis som vanligt?

Anonym sa...

Självklart borde också den som kvalificerat sig för benämningen "höginkomsttagare" medges rätt att fylla i en blankett. Du har självklart rätt i att det nog är en mänsklig rättighet att slippa uppbära barnbidrag ifall man klarar av att rätt ifylla befrielseblankett.