söndag, mars 09, 2008

Lars Ohly spelar rysk roulette med miljön

jag fick förmånen att representera centerpartiet i torsdagens EU-debatt med bl a Statsrådet Cecilia Malmström, Lars Ohly (v) och Ulf Holm (mp). Som i många debatter talade vi lite förbi varandra, Ohly pratade t ex bara om Vaxholm och svarade inte på mina frågor.

Jag berömde Maria Wetterstrands ställningstagande att Sverige inte bör lämna EU och frågade Ohly och Holm om inte de också borde släppa utträdeskravet, av omsorg om klimat- och miljöfrågorna där ju EU är den mest drivande kraften globalt och med stor avgörande betydelse i Europa.
Det är som att spela rysk roulette att vilja upplösa EU och låta Sverige utträda, och det skulle riskera att kraftigt försvaga kraftfulla åtgärder mot växthuseffekt och för en bättre miljö.

Utöver att det med förlov sagt känns lite orealistiskt att EU-ländernas samarbete skulle upplösas och istället börja om från scratch just så som v och mp vill ha det (om de nu är överens dessutom)!

Det är uppenbart att mp och v med all rätt plågas av att diskutera klimat och miljö kopplat till deras krav att Sverige ska lämna EU. Det håller inte, och det är det vår uppgift att ständigt lyfta fram!

Det vore en befrielse att istället för att fastna i en fortsatt ja och nej-debatt kunna diskutera hur EU bör utvecklas i rätt riktning, t ex enligt centerpartiets önskan om "smalare men vassare"!

3 kommentarer:

Lars Andersson sa...

Om du Staffan haft viljan att föra debatten framåt hade du kunnat koppla ihop kraftfulla åtgärder mot växthuseffekt och för en bättre miljö med ställningstagande för respektive ställningstagande mot införande av en gemensam EU-valuta.

Om du exemplifierat med något konkret kanske även uttryket "smalare men vassare" fått en innebörd.

Nej Staffan det är inte Rysk Roulette Ohly spelar, han behöver distanstagandet från majoritetsuppfattningen i EU-frågan för att själv synas i debatten.

I Rysk roulette är risken ca 20 procent stor att revolvermagasinet skall stanna just i det läget att självmord blir verklighet när han tryker av. Ohly är säkert väl medveten om att förverkligande av hans förslag innebär just politiskt självmord. Han är också väl medveten om att inte någon kommer att "tryka av". Det är närmast helt riskfritt för honom att argumentera som han gör. Han njuter av uppmärksamheten han får därför att han vet att det inte blir majoritet för utträdeskravet.

Om du inte ville hjälpa Ohly med uppmärksamhet så hade du enkelt kunnat berätta något om Bankekind på samma sätt som Ohly själv berättade om Vaxholm.

Anonym sa...

Jag håller med dig Staffan. Det är dags att även vänstern ser hur vasst EU kan vara i klimatfrågan. Att språkrören för miljöpartiet nu kovänder i EU-frågan visar hur viktigt hela EU-projektet är för globala problem.

Kanske mp även kan inse hur mäktigt EU kan bli i andra gränsöverskridande problem såsom brottslighet, väpnadekonflikter inom och mellan stater eller organisationer, droger och människosmuggling.

Keep on the good work!

Anders Gamberg i Malmö

Staffan Danielsson sa...

Tack Anders och Lars.
Lars är noga med detaljerna och har som alltid en poäng, mitt inlägg hade kunnat vara bättre och mer precist.

Jag tar till mig råden, men tror ändå att det jag ville åskådliggöra gick fram rätt tydligt, både till Ohly och de som lyssnade/har läst.