torsdag, december 02, 2010

De rödgröna ökar näringsläckaget till Östersjön

Visserligen finns väl inte de rödgröna längre men i riksdagsdebatten igår om Östersjöns miljösituation blev det en rätt intensiv debatt mellan mig och dem vad gäller deras förslag att införa en skatt på växtnäringstillförsel till jordbruket. Inte på stallgödsel, inte på kvävefixerande grödor men på handelsgödsel.

Trots att läckageriskerna är större i de båda förstnämnde fallen.

Och trots att handelsgödsel är ett dyrt insatsmedel för jordbruket och har stigit kraftigt i pris det senaste decenniet.

Med en rödgrön politik (som ju egentligen inte finns längre) skulle alltså endast de svenska bönderna betala 300-400 mkr per år i en ny skatt, som inte finns i något annat land i världen och alltså inte heller i t ex Danmark, Tyskland och Polen.

Den redan pressade lönsamheten för just det svenska lantbruket skulle sjunka, och den dramatiskt allvarliga minskningen av just den svenska livsmedelsproduktionen skulle rimligen förstärkas.

Istället för att köpa mat från det svenska lantbruket som läcker minst av Östersjöns jordbruk i förhållande till sin produktion så skulle svenskarna köpa ännu mer importerad mat från t ex de länder runt Östersjön vars jordbruk som läcker mer än vad Sveriges jordbruk gör.

Hur skulle detta förbättra Östersjöns miljö var min envisa fråga. Svaren var föga övertygande med inriktningen att förorenaren ska betala...

Här en länk till riksdagsdebatten, scrolla ner till inlägg 128 och vidare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Kew Nordqvist sa...

Staffan, jag deltog aldrig i debatten, men lyssnade noga på den. Med konstgödseln tillför vi 200.000 ton kväve varje år på våra svenska åkrar. Det menar du saknar betydelse för växtnäringsläckage?
/Kew

Lars sa...

Det här må vara en angelägen fråga, men det är inte direkt detta läckage hela världen pratar om just nu...

Staffan Danielsson sa...

Kew, visst tillför vi kväve (växtnäring) med handelsgödseln, och den gör ju att skördarna blir höga. Handelsgödsel läggs till etablerade grödor medan stallgödseln riskerar mer näringsläckage, liksom kvävefixerande grödor och intensiv jordbearbetning (som frigör växtnäring),