fredag, april 03, 2009

Anders Erikssons utredningsdirektiv

Eftersom flera bloggare knyter an till Mats Knutssons analys i TV igår kväll och menar att det inte ingick i allianspartiernas uppgörelse i höstas om signalspaning att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalens behov av underrättelser kan tillgodoses, så lägger jag ut Justitiedepartementets pressmeddelande från den 9 oktober när utredningsdirektiv och utredare fastställdes.

Dessa utgår ifrån alliansöverenskommelsen där en punkt var att en utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Jag länkar också än en gång till Mark Klambergs blogginlägg som nog håller god doktorandkvalitet, om jag får uttrycka en uppfattning!
Pressmeddelande
9 oktober 2008
Justitiedepartementet


Utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd. Enligt den politiska överenskommelse i 15 punkter som nyligen träffades ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Detta väcker frågan om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses. Enligt den politiska överenskommelsen ska därför en utredning tillsättas för att se över denna fråga.

Regeringen har därför i dag beslutat att ge Anders Eriksson uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009.

- Säkerhetspolisen behöver kvalificerad underrättelseverksamhet i sin uppgift att förhindra brott. Signalspaning är för det ändamålet av stor betydelse. För Rikskriminalpolisens kamp mot till exempel människohandel, narkotikasmuggling eller barnpornografi gäller samma sak. Därför har vi arbetat snabbt för att tillsätta denna utredning, säger justitieminister Beatrice Ask.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

9 kommentarer:

Anonym sa...

Staffan,

Det finns ett antal sätt att hantera Säpos underrättelse behov. Den enda moraliskt och politiskt omöjliga är att bryta den redan underminerade överenskommelsen ifrån september och åter koppla ihop Säpo med FRA. Vilket överenskommelsen explicit förbjuder. Läs det igen, endast Regering, regeringskansliet och försvarsmakten skall kunna beställa ifrån FRA, har du överhuvudtaget ingen respekt för ingångna överenskommelser???

Hur kan man hänvisa till att Säpo’s behovsutredning, som ett skäl till att håna oss medlemmar på detta sätt???

Det är shockerande att du inte inser detta. Det är shockerande att du fortsatt försvarar en lag som är illegitim för svenska befolkningen, dina väljare och Centerpartiets medlemmar.

Det vekar som om du överhuvudtaget inte tagit till dig en stavelse sedan debatten gick igång på allvar för nästan ett år sedan.

Det här är en provokation utan motstycke, man blir alldeles snurrig?

Det finns inte ord för hur besviken på dig jag känner mig.

Staffan Danielsson sa...

Jag tycker ju att du överreagerar, Mikael.

Jag hänvisar till en faktisk punkt i alliansöverenskommelsen om att utreda Polisens behov av underrättelseinhämtning.

Säkerhetspolisen ska bekämpa och förebygga grov terrorism, och den är inte lätt att bekämpa, det tror jag vi kan vara överens om, med tanke på de fruktansvärda dåd som skett och sker i världen.

Min egen bedömning från min plattform i riksdagen är att Säkerhetspolisens ansvar i dessa frågor är tungt, och min bedömning är att Polisen anser sig ha behov av viss underrättelseinhämtning genom även signalspaning. Jag kan ha förståelse för detta, av det enda skälet att riksdag och regering och ansvariga myndigheter har ett ansvar för att skydda medborgarna och landet. Samtidigt måste den vågskålen vägas mot det intrång i integriteten som sådan spaning oundvikliogen innebär.

Vi får se vad Anders Eriksson kommer fram till. Skulle det anses föreligga ett legitimt behov under sträng kontroll är nästa fråga hur detta ska ske, och vi får se vad Eriksson i så fall föreslår.

Du, Mikael, vill till varje pris att inte Säpos behov ska kunna täckas genom Försvarets Radioanstalt.

Som jag redovisat i ett tidigare blogginlägg är jag inte övertygad om att integritetsskyddet förstärks om signalspaning i kabel får ske hos flera olika myndigheter.

Låt oss avvakta Anders Erikssons utredning och se hur han resonerar och vad han föreslår.

Jag högaktar och respekterar Sveriges medborgare och centerpartiets medlemmar, och jag anser självfallet att alliansuppgörelsen från i höstas ska hållas.

Jag vet att du är kritisk till den nya lagen och vill ha ingen eller mycket mindre signalspaning. All respekt för den uppfattningen. Men jag tycker att din kritik och dina ordval skjuter långt över målet.

Niklas Starow sa...

Varför alla dessa efterkonstruktioner Staffan?

Ge mig en bra anledning till varför dessa undersökningar inte kunnat ske INNAN lagen drevs igenom?

Var ni rädda för att svaret kunnat bli att en såpass omfattande lagstiftning var onödig?

Att de/det hot Sverige står inför inte väger upp kränkningen?


Ledsen Staffan, men dina argument låter lite grand som:
"ge det tid så kanske lagen blir bra till slut"


Jag hoppas jag tolkar dig fel, för har jag rätt innebär det att all vår lagstiftning riskerar att bli vårdslösa efterkonstruktioner där ingen kommer att använda sig av konsekvensanalyser i framtiden och bara se till den omedelbara nyttan.

Något jag trodde forna öststater som DDR och Rumänien borde fungerat som avskräckande exempel..

Jens O sa...

Av gammal god hävd, skall inte polisiär och millitär verksamhet vara kopplade.
Att sedan FRA kallas för en civil myndighet när de bedriver en militär verksamhet, gör inte saken bättre.
Ska vi i praktiken, ha en paramilitär myndighet?

Du säger att du respekterar och högaktar, de svenska medborgarna. Här ser vi dock, det rakt motsatta.
Med tanke på de demokratiskt vidriga skrivningar, som finns i FRA-lagen, eller det flertal lagar, som utgör lagen.
Men även de skrivningar, som nu förekommer i Polismetodutredningen.

Något som du bör tänka på är konsekvenserna, inte bara på att en viss lag kan behövas.
Vad blir konsekvenserna av alla dessa nya lagar?
Vad det faktiskt står i lagtexterna, när det har större betydelse än lagens syfte. Det är vad som står i lagen, som är avgörande. Inte syftet med en viss lag.

Vi har nu FRA-lagen och IPRED. Datalagringsdirektivet, är på god väg, förhandlingar över ACTA.
Skrivningar till det kommande Telekompaketet, som enbart gynnar samma särintressen som IPRED och ACTA, där HADOPI just passerat Franska Nationalförsamlingen.

De demokratiska fri- och rättigheterna sätts ytterligare på spel, när ett fåtal tunga lobbygrupper och deras särintressen, tillåts fritt tillträde och andra skjuts åt sidan.

Var ligger det regeringsdugliga, i att sätta både våra nationella intressen på spel, som att sätta vår demokrati på undantag. Ligger det i Centerpartiets intresse, att åsamka demokratin en stor skada?

Anonym sa...

Staffan,

Jag har aldrig hävdat en åsikt om att vara för eller emot signalspaning. Att som du hävda detta visar på en brist att ta till dig rationella argument.

Frågan är, under vilka förutsättningar detta skulle kunna ske.

Lagen ifrån i juni är i nästan allas ögon oacceptabel, även om det tog lite längre tid för vår riksdagsgrupp att förstå detta än resten av befolkningen.

Överenskommelsen ifrån september var ett förök att lindra konsekvenserna av detta. Jag var försiktigt positiv då, även om jag hävdar att det är lagens grundstruktur som är det egentliga problemet och att man istället borde göra om och göra rätt.

Nu ser vi hur överenskommelsen i höstas fullständigt ignoreras, man gör ett utredningsbehov till anledning att strunta i det som gjorde att lagen överhuvudtaget kunde tvigas igenom riksdagen.

Igen, att påstå att det förekmmer en direkt konflikt mellan signalspaning och rättsäker är okunnigt av dig staffan och visar på en uppgivenhet som är minst sagt tragisk.

Antigen följer man de punkter som drogs upp i September, gör dessa till förutsättning för alla evnetuella utredningar och kommande propositioner. Eller, så slår man fast att detta av någon tenisk, praktiskt, säkerhetspolitisk.... anledning inte fungerar och då finns inget annat alternativ än att backa bandet, riva upp, göra om och göra rätt.

Erik sa...

Det är lite komiskt att du, i ett av dina tidigare inlägg, helt missar i din analys över varför demoskop visar att ni är på väg att ramla ur riksdagen samtidigt som du försvarar FRA in i det sista.

Ni lockade liberaler att rösta på er och erat öppenhetsmanifest och sedan röstade ni för att övervaka dem. Ni klarade er undan den verkliga smällen genom att krångla till er ett antal ändringar som ni stoltserade med i media, för att sedan nu hävda att det där stod tydligt i ett pressmeddelande från den 9:e oktober.

Detta må så väl vara sant som du säger, men detta speglar inte den retorik som användes när ni utropade er som frihetskämpar efter nämnda förhandlingar. Det är ett mycket litet antal av era väljare som slaviskt följer Justitiedepartementet pressmeddelanden vilket också är anledningen till att ni kom undan med en smula heder den gången.

Du får gärna fortsätta att skylla på att landsbygden inte fattat att Centern är det enda riktigt gröna partiet, men det är de frihetliga frågorna som fått Centern att falla utanför riksdagsspärren. Fortsätter ni att låtsas som att detta inte är fallet får ni faktiskt skylla er själva.

Jag röstade på Alliansen förra valet men kommer inte göra det i nästa. Alliansen vinner säkert ändå nästa val, men tack vare denna soppa är det inte säkert att Centern får vara med och leka samtidigt som Moderaterna med största sannolikhet för förlita sig på SD om det ska bli någon majoritet.

Som Herr Engström hos PP så ofta säger, gillar man inte vad politikerna gör så byter man ut dom. Det är precis detta som är på väg att ske.

Bra jobbat!

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Jag tror ett problem i sammanhanget är att den bild som alliansen gett av FRA-frågan i media skiljer sig från vad som står lagar, överenskommelser och beslut. Man lyfter fram det positiva, sopar undan det negativa och olösta problem. Det hör väl till politikens villkor, men det förklarar varför många blir besvikna och känner sig lurade.

Kritiken under sommaren handlade bl.a. om 1) FRAs omfattande tillgång till trafik 2) lagring av trafikdata 3) relationen till polisen. Många trodde dessa problem var lösta i september, men nu framgår det att problemen kvarstår. Jag insåg det redan i september, blev besviken över att man inte kunde tala öppet om det redan då och det är kanske därför jag inte är överraskad nu. Den breda kritiken från centerns gräsrötter och besvikelsen verkar komma nu istället.