söndag, februari 18, 2018

Politisk kamp för fortsatt tiggeri - en valvinnarfråga?

För 6-8 år sedan, väl, fanns inte tiggare utanför nästan varje livsmedelsaffär i Sverige. Att så skulle vara fallet kändes otänkbart.
Det sitter bara en tiggare på varje plats. Men det är inte organiserat?

Anna Dahlberg skriver åter i Expressen. Och jag instämmer.

I de två livsmedelsaffärer som jag främst besöker sitter det sedan flera år en man i femtioåldern och en ung kvinna. Trots EUs så kallade tremånadersregel, som ingenting betyder.

Tiggeri medför tyvärr en del brottslighet och utnyttjande av människor. Man bor i bilar eller husvagnar eller på gatan.

Det kommer tyvärr uppenbart att ta många år eller flera decennier innan de bulgarer eller rumäner som tigger får arbete, eller väljer att prioritera arbete, i sina hemländer före att vara i Sverige och tigga.

Min uppfattning har länge varit att det är oacceptabelt att Sverige åter, efter 100 år, blivit ett land där inte försörjningsstödet garanter de utan resurser det nödvändigaste, utan istället reser människor hit för att tigga. Det måste vara bättre att Sverige gör allt för att stödja och pressa tiggarnas hemländer att   förbättra situationen där än att en del av de mycket fattiga där fortsätter att resa till Sverige för att tigga. Det är främst romer som reser hit av de många som lever dåligt i Bulgarien och Rumänien.

Jag tänker i samma banor som t ex förre statsminister Göran Persson m fl att fortsatt tiggeri i Sverige under kanske decennier framöver inte är acceptabelt. Vi vänjer oss vid att tiggeri finns och är etablerat.

Jag förespråkar att kommunerna ges rätt att reglera, och förbjuda om man så vill, tiggeri.

Jag motionerade till centerns partistämma om detta men stämman menade att nuvarande regelverk är bra och tillräckliga.

Den här frågan kommer att finnas med i valrörelsen där M och SD, och egentligen även S, driver på för att förbjuda tiggeri. Jag befarar att det inte kommer att gagna Centerpartiet att tillsammans med andra mindre partier försvara rätten att resa till Sverige för att tigga.
2 kommentarer:

gruelse sa...

Att tillåta det organiserade tiggeriet i Sverige från tillresta zig... f'låt "transsylvanska tiggarmunkar" ligger i det EU-vurmande politiska etablissemangets intresse. Därav bristen på adekvat lagstiftning och statliga åtgärder mot detta gissel i gatubilden för vanliga svenskar och i tunnelbanan för stockholmare. För det är med den destruktiva massinvandringspolitiken som det politiska etablissemanget vill förstöra mitt fina fosterland. Nationalstater inom EU är ju ett rött skynke för de svenska EU-vurmarna och EU-apparatjikarna.

Särskilt de båda nyliberala, bilderbergsprogrammerade PK-botarna Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf under Alliansregimen applåderade den destruktiva massinvandringen till Sverige. Annie Lööf såge gärna att Sverige hade en befolkning på 40 miljoner, vilket implicerar att hen vill ha en massinvandring på ca 30 miljoner.
https://www.youtube.com/watch?v=99VjCqtRiA0

Således gjorde dessa PK-botar omfattande föranstaltningar för att locka hit anhöriginvandrare en mass, vilket ges av följande invandringsstatistik från SCB:
2014___126 966
2015___134 240
2016___163 005
2017___170 000 – 180 000 (enligt SCB:s prognos)

Även äldre anhöriginvandrare, som hade nått pensionsåldern, och som varken har betalat någon inkomstskatt till den svenska statskassan eller kan tänkas bidra positivt till statskassan, lockade Reinfeldt/Lööf hit genom generösa skattefria bidrag - Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) - och en levnadsstandard som inte ens våra svenska garantipensionärer kom upp i.

Föranlett av inflödet av äldre anhöriginvandrare till Sverige, instiftade Riksdagen för några år sedan ÄFS, som också berättigar till bostadstillägg, och är skattefritt. Äldre anhöriginvandrare som inte har betalat, och inte heller i framtiden tänker betala, någon inkomstskatt i Sverige fick för 2015 maximalt:

* ÄFS: 5462 kr/mån
* Max bostadstillägg: 6200 kr/mån
* SUMMA: 11662 kr/mån.

En garantipensionär, och sannolikt alltfler lågavlönade svenskar som har betalat skatt i hela sitt yrkesverksamma liv i Sverige, kan för 2015, beaktande en kommunalskatt på 34 %, ett grundavdrag på 18900 kr och en bruttogarantipension på 7899 kr, få en medelskatt på ((12*7899-18900)*0,34)/(12*7899)= 27,2 % och som maximalt ger:

* Nettogarantipension: 5749 kr/mån
* Max bostadstillägg: 5090 kr/mån.
* SUMMA: 10839 kr/mån

Anhöriginvandraren med Äldreförsörjningsstöd fick 2015 således 823 kr mer i månaden än den svenske garantipensionären.
https://secure.pensionsmyndigheten.se/MyterOmAldreforsorjningsstodet.html

Kort sagt det politiska etablissemanget spottar svenska fattigpensionärer i ansiktet, samtidigt som det politiska etablissemanget lockar hit, gränsöverskridande kriminalitet, ”transsylvanska tiggarmunkar”, äldre anhöriginvandrare och framför allt sunnimuslimer, som tillika breddar rekryteringsbasen för inhemska terrorister som riktar sin terrorhandlingar mot de ”otrogna” svenskarna på svensk botten.

Anonym sa...

Du Gruelse,du bara går i fällan precis så som makten vill.Söndra och härska.Inte katten är det väl någon enda sunnimuslim som äger en tidning? Inte var det någon sunnimuslim som pressade Sverige att höja dagslåneräntan till 500 procent med följd att huslån steg med ett antal procentengeter och tvingade husägare i personlig konkurs? Nädu,kolla en gång till och se vilka det är som är ytterst ansvariga för samhällsstörande påverkan.