måndag, januari 17, 2011

Analys av Sveriges militära samarbeten

Centerpartiets stämma beslutade 2009 att det är dags att Sverige, likt Finland, gör en analys över sina bi- och multilaterala samarbeten med EU, Nato och i Norden.

Jag har kommenterat aktuell debatt här på Folk och Försvar i Sälen med att hänvisa till detta.

Och jag har sagt att behovet framstår tydligt när vi diskuterar t ex hur nära vi kan utveckla försvarssamarbetet med de nordiska länderna, inom ramen för EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik samt inom Partnerskap för fred med Nato.

Jag har också lyft frågan om att det är dags att göra en omvärldsanalys inför nästa försvarspolitiska beslut år 2013/14. Centerpartiet har drivit på detta, och det är bra att regeringen i sin regeringsdeklaration slår fast att försvarsberedningen - en ledamot från riksdagens alla partiet - ska få detta uppdrag. Jag menar att det är dags att börja det arbetet nu under 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jaha, försvarsberedningen ska få detta uppdrag.
Då vet vi ju redan slutsatserna.

1. Fred i vår tid gäller.

2. Om 1 mot all förmodan inte gäller ska någon annan försvara Sverige.

3. I närområdet finns absolut inga hot.

4. Den som motsäger punkt 3 lider av Rysskräck.

5. Rysslands upprustning med offensiva vapensystem: landstigningsfartyg, marininfanteri, fallskärmstrupp, nya flygplan, nya fartyg mm är bara ett hot mot gamla Sovjetrepubliker.

6. Största hoten mot Sverige är klimatkatasrofer, terrorism och knarkhandel.

7. Försvaret skall bli vassare genom lägre anslag och färre förband.

8. Det föreligger inte något behov av upprustning de närmaste 10 åren.

9. Barensregionen och gasledningen i Östersjön utgör ingen risk för väpnade konflikter.

Sådär, nu har jag sparat skattebetalarna många kronor då försvarsberedningen inte behöver egna tid att komma fram till ovanstående som vi alla vet ändå kommer bli resultatet.

//Jonas75

jan-olov sa...

Staffan,
Mycket bra att du driver på en tidigareläggning av försvarsberedning så att omvärldsanalysen kan igångsättas snarast.
Ni får INTE misslyckas denna gång med analysen av Ryssland.
Ni måste säkerställa rätt kompetens av experter med betydande INTEGRITET som vågar säga hur det ser ut just nu,vilka beslut som redan har fattats och vilka militära konsekvenser de får för vårt försvar och dimensionering.
Jag tycker Jonas 75 ganska fyndigt resenserar tre försvarsberedningars och vårt försvarspolitiska misslyckande ,försök att osynliggöra och negligera seriösa och genuint oroliga medborgares iaktagelser vad gäller den militära utveckling i Ryssland och bevekelsegrunderna för detta.

Försvarsbeslutet måste tidigareläggas av uppenbara skäl,inga nya internationella åtaganden ty resurserna behövs på hemmaplan samt återuppta värnplikten igen liksom våra kloka grannar Norge och Finland. Det blir billigare och lika snabbt. Våra värnpliktiga soldater är/var minst lika bra som dem och NATO soldater.

Anonym sa...

My reconcilement to the Yahoo-kind in general might not be so difficult, if they would be content with those vices and follies only which nature has entitled them to. I am not in the least provoked at the sight of a lawyer, a pick-pocket, a colonel, a fool, a lord, a gamester, a politician, a whore-master, a physician, an evidence, a suborner, an attorney, a traitor, or the like; this is all according to the due course of things: but when I behold a lump of deformity and diseases both in body and mind, smitten with pride, it immediately breaks all the measures of my patience; neither shall I be ever able to comprehend how such an animal and such a vice could tally together. The wise and virtuous Houyhnhnms, who abound in all excellencies that can adorn a rational creature, have no name for this vice in their language, which has no terms to express anything that is evil, except those whereby they describe the detestable qualities of their Yahoos, among which they were not able to distinguish this of pride, for want of thoroughly understanding human nature, as it shows itself in other countries, where that animal presides. But I, who had more experience, could plainly observe some rudiments of it among the wild Yahoos.

Unknown sa...

Nice Sharing. Visit us to find latest jobs from top companies and top newspapers at http://toppakjobs.blogspot.com