fredag, januari 29, 2010

SvD ironiserar om mig och Statsministern..

Sanna Rayman är ett friskt salt på SvD:s ledarsida, och oftast delar jag hennes analyser.

Jag stack ut huvudet i den grannlaga frågan om att dölja ansiktet i skolor och daghem mm., och jag vill se centrala riktlinjer för att ansiktet inte ska döljas, vare sig med burka, mask eller rånarluva. Fredrick Reinfeldt visade engagemang och var politiskt inkorrekt när han med stor tydlighet motsatte sig en ökad användning av burka/nikab i Sverige.

Sanna Rayman skriver nu ett fullständigt politiskt korrekt mainstream inlägg i denna fråga, där hon menar att jag och några kd-kollegor står mot hela bloggvärlden och alla politiska partier. Och nog är -underförstått - några reaktionära galenpannor i denna icke-fråga, ungefär.

Jag tycker att hon missar i analysen ifrån sitt elfenbenstorn någonstans i Stockholm.

Det är inte längre bara jag och några till i riksdagen som diskuterar vikten av öppna ansikten i skolor och daghem mm., det gör också statsministern vilket i mina ögon hedrar honom.

Vidare menar integrationsminister Nyamko Sabuni och regeringen vad jag kan förstå att man inte ska dölja ansiktet för varandra i skolor, daghem, äldreomsorg och sjukvård (rätta mig om jag har fel). Skillnaden mellan dem och mig är att de liksom S förespråkar lokala beslut på varje skola osv där frågan aktualiseras (beslut som är lika med att inte acceptera dolda ansikten), medan jag i likhet med 15 skolor i Stockholm och de två stora lärarförbunden tycker det är bättre med centrala riktlinjer.

Vidare är bloggvärlden och många respekterade skribenter splittrade i denna faktiskt svåra fråga, där fler än man tror brottas med den i min riktning, inte minst en del med rötter i islam och från muslimska länder.

Sanna Rayman menar också - som sagt - att detta är en fullständigt onödig politisk icke-fråga att ens diskutera.

Tja, det kan man tycka. Visst är det ett försvinnande fåtal som vill dölja ansiktet för andra , (nästan?) enbart kvinnor från länder med en fundamentalistisk tolkning av islam samt en del nykonverterade kvinnor med svensk bakgrund. Kanske runt 100 stycken, enligt någon uppskattning, säklert många fler än för en del år sedan.

I Frankrike är det inte heller många, kanske några tusen eller lite fler, med samma bakgrund som i Sverige. Ändå diskuteras denna fråga livligt där.

Uppenbart är att det väcker känslor och synpunkter när man förhåller sig till önskemål från kvinnor som vill dölja sina ansikten (för män) på arbetsplatser, i skolor och i alla offentliga miljöer.

Jag har - inga jämförelser i övrigt - gjort en parallell till den uppenbarligen laddade diskussionen kring drygt 220 vargar i landet, där väldigt många engagerar sig utan att ha varit i kontakt med dem.

Och jag menar att det faktiskt är viktigt att politiker i de respekterade partierna tar till sig de bekymmer som många medborgare har i denna fråga och förhåller sig till den.

Har då människor bekymmer med att någon lärare eller några elever på daghem och skolor vill dölja sina ansikten? Efter vår motion i frågan fick jag mycket reaktioner från många människor från olika miljöer och med olika bakgrund, som uppskattade att frågan åtminstone fick diskuteras. Vid enkätomröstning på internet-Expressen i oktober röstade 12.000 personer (rekord) och 96 procent svarade ja på den fyrkantiga frågan om man var för ett förbud mot burka. Vid pågående enkätomröstning just nu hos Expressen har ca 5.000 personer röstat med resultat 90 procent. Och 89 procent vill inte heller att ansiktet ska döljas av andra klädnader. Samstämmigheten gläder mig som resonerar principiellt utifrån utgångspunkten att en fri och öppen kommunikation mellan människor i väsentlig grad försvåras om ena parten inte visar sitt ansikte. Det torde heller inte underlätta varken utbildning eller att söka och erhålla arbete.

Vid någon opinionsundersökning var de tillfrågade mycket delade i frågan, ca 55-45 mot förbud.

Jag tror alltså att den utmärkta Sanna Raymans analys att det här är en onödig icke-fråga som inte ska diskuteras av respektabla personer eller partier är fel.

Tvärtom, vill jag säga, är det viktigt att diskutera och förhålla sig till den så att acceptansen för den linje vi ska följa - vare sig det är ja eller nej till att dölja ansiktet i skolan mm - blir stor. En bestående situation där ett ja till att dölja ansiktet i dessa miljöer är väldigt stor bland det politiska och mediala etablissemanget, men inte alls så stor hos "verklighetens folk" (ursäkta begreppslånet, vad det nu innebär) anser jag inte alls är tillfredsställande, tvärtom.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

6 kommentarer:

ConnyT sa...

Du förvränger vad du själv skrev tidigare. Du skrev att du ville ha ett totalt förbud mot dessa klädesplagg, även på fritiden. Det är viss skillnad mot det du nu skriver. Har du ändrat dig eller försöker du bara släta över?

Staffan Danielsson sa...

Låt oss reda ut det här, Conny T!

Du är uppmärksam, det är bra.

jag ville väcka den här frågan genom vår motion , det är helt korrekt. jag jobbade em del med formuleringarna, men enskilda motioner är inte alltid "eviga sanningar" utan också ett sätt att väcka en fråga, få till stånd en diskussion. Och här kan jag inte klaga.

Grunden till att jag skrev motionen var att någon vill studera till förskollärare i burka, så i motionen - vill jag minnas - argumenterade vi för att man i skola, daghem osv inte skulle dölja sina ansikten. Vi hänvisade också till de 15 skolor och 2 lärarförbund som också ville detta, och ville ha centrala riktlinjer för detta.

Sedan resonerade vi också kring "offentliga miljöer" mera allmänt och ville där att regeringen skulle utreda frågan. Själv tänkte jag då t ex på allmänna kommunikationer som t ex tunnelbanan.

Nu har jag rätt ödmjukt lyssnat till debatten och fått skärpa mina positioner och som du sett landat i att offentligt finansierad verksamhet i t ex skola, daghem, äldreomsorg och sjukvård inte ska acceptera att man döljer ansiktet för varandra, samt att man bör fundera vidare kring allmänna kommunikationer, främst.

Ola Berg sa...

Men i ett system där föräldrar och barn självmant väljer förskola och skola, är det väl i närhetsprincipens namn DE och inte DU som ska ha synpunkter på pedagogernas dräkt?

Det är ju trots allt föräldrar och barn som dels får dras med pedagogerna, och dels betala för deras verksamhet, så då är det väl också de som får lov att göra den sammanvägda bedömningen vad som är god pedagogik och inte?

Hur mycket klädedräkten ska spela in i det valet kan ju rimligen ingen annan göra åt dem.

Makten åter till köksbordet!

Anonym sa...

Jag skulle vilja undervisa med bar överkropp. Det vore väl OK? Varför dölja överkroppen för mina medmänniskor. Det är väl bara en förlegad moralisk rest från vårt kulturella arv? Kanska var det även en praktisk fråga förr i tiden, med hänsyn till det nordiska klimatet, men i klassrummen är det ju behagligt nu för tiden. Varför ska vi känna oss hämmade av svenska kulturella normer? Släng tröjorna - ni förtryckta folk!!!

Ola Berg sa...

@Anonym: Be my guest. Jag tror dock inte att du blir anställd av någon skola i min närhet, eftersom det känns otroligt att en kritisk massa av föräldrar och elever efterfrågar en lärare med bar överkropp. I alla fall där jag bor.

Men skulle behovet uppstå någonstans så finns det i dagsläget inget som förbjuder dig att starta en skola och undervisa i.

Några centrala direktiv behövs inte. Tillgång och efterfrågan räcker (som vanligt) för att ge åt var och en efter dennes behov.

Daniel Åhs sa...

Stå på dig bara!